Πώς να βρείτε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή για τα Windows 10

Δείτε μια συνοπτική παράθεση του τρόπου εύρεσης των προδιαγραφών και των απαιτήσεων υπολογιστή, των εκδόσεων και των γλωσσών που διατίθενται για τα Windows 10.

Ή ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WINDOWS MOBILE

Πίνακας περιεχομένων


Απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση των Windows 10


Αυτές είναι οι βασικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση των Windows 10 σε έναν υπολογιστή. Αν η συσκευή σας δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τα Windows 10 και να πρέπει να αγοράσετε έναν νέο υπολογιστή.
Επεξεργαστής:
Επεξεργαστής 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερος ή τεχνολογία System on a Chip (SoC)
Μνήμη RAM: 
1 gigabyte (GB) για 32 bit ή 2 GB για 64 bit 
Χώρος στον σκληρό δίσκο:
16 GB για λειτουργικό σύστημα 32 bit ή 32 GB για λειτουργικό σύστημα 64 bit
Κάρτα γραφικών:
DirectX 9 ή μεταγενέστερη έκδοση με πρόγραμμα οδήγησης WDDM 1.0
Οθόνη:
800x600
Σύνδεση στο Internet:
Απαιτείται δυνατότητα σύνδεσης στο Internet για την εγκατάσταση ενημερώσεων, καθώς και για τη λήψη και τη χρήση ορισμένων δυνατοτήτων. Για τα Windows 10 Pro σε S mode, Windows 10 Pro Education σε S mode, Windows 10 Education σε S mode και τα Windows 10 Enterprise σε S mode απαιτείται σύνδεση στο Internet κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης της συσκευής (πρώτη επαφή ή OOBE), καθώς και λογαριασμός Microsoft (MSA) ή λογαριασμός Azure Activity Directory (AAD). Η εναλλαγή από Windows 10 σε S mode απαιτεί επίσης δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία S mode εδώ.
Μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις για τις ενημερώσεις με την πάροδο του χρόνου, καθώς επίσης και απαιτήσεις για την ενεργοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων εντός του λειτουργικού συστήματος.

Διατηρήστε τα Windows 10 ενημερωμένα


Τα Windows 10 έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ενημερώσεις για την υποστηριζόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής. Μπορείτε να λαμβάνετε δύο ειδών ενημερώσεις: ενημερώσεις ποιότητας και ενημερώσεις δυνατοτήτων. Οι ενημερώσεις ποιότητας περιλαμβάνουν τόσο ενημερώσεις ασφαλείας όσο και ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και συνήθως κυκλοφορούν μία φορά τον μήνα. Οι ενημερώσεις δυνατοτήτων περιλαμβάνουν ενημερώσεις ποιότητας, καθώς και νέες δυνατότητες των Windows 10, και συνήθως κυκλοφορούν δύο φορές τον χρόνο. Είναι σημαντικό για την ασφάλεια της συσκευής σας να διασφαλίζετε ότι λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις και ότι η συσκευή σας παραμένει ενημερωμένη. Τα Windows 10 κάνουν ελέγχους για ενημερώσεις κατά καιρούς, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη και υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο της συσκευής σας, η εγκατάσταση γίνεται αυτόματα. Για να παραμένουν τα Windows 10 ενημερωμένα, είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας διαθέτει αρκετό διαθέσιμο χώρο στον δίσκο. Δείτε πρόσθετες σχετικές πληροφορίες στις ακόλουθες σημειώσεις.
Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις ενημερώσεις:
  • Μια συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει ενημερώσεις αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει πρόσφατα προγράμματα οδήγησης ή αρκετό διαθέσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο ή αν δεν βρίσκεται εντός της περιόδου υποστήριξης του Κατασκευαστή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM). Επισκεφθείτε το θέμα Ενημερωτικό δελτίο του κύκλου ζωής των Windows ή το θέμα Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής για προϊόντα Windows για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λωρίδα χρόνου συντήρησης για κάθε ενημέρωση δυνατότητας.
   • Ένα μέρος από τον ελεύθερο χώρο στον δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση ενημερώσεων χρησιμοποιείται μόνο προσωρινά. Συνήθως, δέκα ημέρες μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης εκτελείται αυτόματα εκκαθάριση δίσκου για τη διαγραφή αντιγράφων παλαιότερων αρχείων των Windows που δεν είναι πλέον απαραίτητα και αποδεσμεύεται και πάλι χώρος.
  • Δεν λειτουργούν όλες οι δυνατότητες μιας ενημέρωσης σε όλες τις συσκευές.
  • Απαιτείται σύνδεση στο Internet για την εκτέλεση ενημερώσεων και μπορεί να ισχύουν χρεώσεις για την πρόσβαση στο Internet (ISP).
  • Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, ο Βοηθός ενημέρωσης των Windows 10 μπορεί να σας βοηθήσει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για ενημερώσεις


Το μέγεθος του λειτουργικού συστήματος των Windows που συνοδεύει τη συσκευή σας και ο χώρος που απαιτείται για τη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows διαφέρουν, καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Δείτε εδώ για να μάθετε περισσότερα. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο για μια ενημέρωση περιλαμβάνονται: έκδοση των Windows που ήταν προηγουμένως εγκατεστημένη στο μηχάνημα, διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο για επανάληψη χρήσης από τα αρχεία των Windows, όπως το αρχείο σελιδοποίησης της εικονικής μνήμης ή το αρχείο αδρανοποίησης, οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι εφαρμογές αποθηκεύουν δεδομένα. Μπορεί να πρέπει να αποδεσμεύσετε χώρο στον δίσκο, για παράδειγμα, μετακινώντας μερικά αρχεία σε έναν χώρο αποθήκευσης στο cloud, όπως το OneDrive (μια εφαρμογή εγκατεστημένη σε συσκευές Windows 10), καταργώντας από τη συσκευή σας αρχεία που δεν είναι απαραίτητα ή εισάγοντας μια μονάδα flash USB για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
Όταν είναι δυνατόν, τα Windows θα αποδεσμεύουν αυτόματα χώρο στον σκληρό δίσκο, αν δεν υπάρχει ήδη ελεύθερος χώρος (όπως με την εκκαθάριση δίσκου που περιγράφεται παραπάνω), και θα σας καθοδηγούν για να αποδεσμεύσετε ακόμα περισσότερο χώρο σε περίπτωση που δεν επαρκεί η αυτόματη εκκαθάριση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποδέσμευση χώρου για εγκατάσταση των τελευταίων ενημερώσεων των Windows 10 ή επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα με τις Συνήθεις ερωτήσεις.

Απαιτήσεις για συγκεκριμένες δυνατότητες των Windows 10


Εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των Windows, ορισμένες δυνατότητες έχουν πρόσθετες απαιτήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δυνατότητες που περιλαμβάνονται στις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 10 λειτουργούν καλύτερα με νεότερους επεξεργαστές. Για υποστήριξη σχετικά με συγκεκριμένο υλικό, επικοινωνήστε με τον Κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις για βασικές δυνατότητες:

 • Για την Κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου BitLocker (διαθέσιμη μόνο με τα Windows 10 Pro ή με τα Windows 10 Enterprise) απαιτείται Μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM) 1.2 ή ανώτερη και BIOS ή UEFI συμβατό με τα πρότυπα Trusted Computing Group (TCG). Το BitLocker μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές χωρίς TPM, αλλά θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε ένα κλειδί εκκίνησης σε αφαιρούμενη συσκευή, όπως μια μονάδα flash USB. Απαιτείται υποστήριξη TPM 2.0 και InstantGo, όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε αυτόματη κρυπτογράφηση του τοπικού δίσκου κατά τη σύνδεση μιας συσκευής στο Azure Active Directory (AAD). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τις σωστές εκδόσεις TPM και InstantGo για το σενάριο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
 • Για το BitLocker To Go απαιτείται μονάδα flash USB (διαθέσιμο μόνο στα Windows 10 Pro και Windows 10 Enterprise).
 • Για την τεχνολογία Hyper-V για υπολογιστή-πελάτη απαιτείται σύστημα 64 bit με δυνατότητες μετάφρασης διεύθυνσης δευτέρου επιπέδου (SLAT) και επιπλέον 2 GB μνήμης RAM (διαθέσιμη μόνο στα Windows 10 Pro και Windows 10 Enterprise).
 • Η Cortana προς το παρόν είναι διαθέσιμη στα Windows 10 μόνο για Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βραζιλία, Μεξικό, Ιαπωνία, Καναδά, Ισπανία, Αυστραλία και Ινδία.
 • Για ορισμένες δυνατότητες απαιτείται λογαριασμός Microsoft.
 • Για το πρότυπο Miracast απαιτείται προσαρμογέας οθόνης που υποστηρίζει Windows Display Driver Model (WDDM) 1.3 και προσαρμογέας Wi-Fi που υποστηρίζει Wi-Fi Direct.
 • Η εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Για την πλέον ενημερωμένη λίστα περιοχών μεταβείτε στη σελίδα πληροφοριών της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση.
 • Για την ασφαλή εκκίνηση απαιτείται υλικολογισμικό που υποστηρίζει UEFI v2.3.1 Errata B και περιλαμβάνει την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών Microsoft Windows στη βάση δεδομένων υπογραφών UEFI.
 • Το Skype είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χώρες και περιοχές. Κλήσεις μόνο σε επιλεγμένες χώρες και περιοχές. Δεν περιλαμβάνονται ειδικοί αριθμοί, αριθμοί αποκλειστικής χρέωσης και μη γεωγραφικοί αριθμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα συχνών ερωτήσεων του Office.
 • Κούμπωμα: Ο αριθμός των εφαρμογών που μπορούν να "κουμπωθούν" εξαρτάται από την ελάχιστη ανάλυση της εφαρμογής και ισχύει όριο δύο εφαρμογών σε λειτουργία tablet και τεσσάρων εφαρμογών σε λειτουργία επιφάνειας εργασίας.
 • Η αναγνώριση ομιλίας ποικίλλει ανάλογα με το μικρόφωνο της συσκευής. Για καλύτερη εμπειρία αναγνώρισης ομιλίας, θα χρειαστείτε:
  • Διάταξη μικροφώνου υψηλής πιστότητας
  • Πρόγραμμα οδήγησης υλικού με εκτεθειμένη γεωμετρία διάταξης μικροφώνου
 • Η λειτουργία tablet είναι διαθέσιμη σε συσκευές tablet και "2 σε 1" με ένδειξη GPIO ή σε συσκευές που διαθέτουν ένδειξη φορητού υπολογιστή και slate και μπορούν να διαμορφωθούν για την αυτόματη είσοδο σε "λειτουργία tablet".
 • Δυνατότητα αφής: Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες αφής, χρειάζεστε tablet ή οθόνη που υποστηρίζει πολλά σημεία επαφής.
 • Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων απαιτεί τη χρήση PIN, βιομετρικών χαρακτηριστικών (συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων ή φωτιζόμενη κάμερα υπερύθρων) ή τηλεφώνου με δυνατότητες Wi-Fi ή Bluetooth.
 • Το Windows Hello απαιτεί κάμερα που έχει διαμορφωθεί για εγγύς υπέρυθρη (IR) απεικόνιση ή συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων για βιομετρικό έλεγχο ταυτότητας. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν βιομετρικούς αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Windows Hello με PIN ή με φορητό κλειδί ασφαλείας συμβατό με συσκευές Microsoft.
 • Για την εφαρμογή Xbox απαιτείται λογαριασμός στο Xbox Live, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές. Για την πλέον ενημερωμένη λίστα περιοχών μεταβείτε στην ιστοσελίδα με τις χώρες και περιοχές του Xbox Live.
 • Για εκτύπωση Wi-Fi Direct απαιτείται προσαρμογέας Wi-Fi που υποστηρίζει Wi-Fi Direct και συσκευή που υποστηρίζει εκτύπωση Wi-Fi Direct.

Εκδόσεις γλωσσών


Στις εκδόσεις πλήρους μετάφρασης των Windows 10 περιλαμβάνονται οι εξής γλώσσες: Αραβικά (Σαουδική Αραβία), Βουλγαρικά (Βουλγαρία), Κινέζικα (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), Κινέζικα (Ταιβάν), Κροατικά (Κροατία), Τσέχικα (Δημοκρατία της Τσεχίας), Δανικά (Δανία), Ολλανδικά (Κάτω Χώρες), Αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο), Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες), Εσθονικά (Εσθονία), Φινλανδικά (Φινλανδία), Γαλλικά (Γαλλία), Γαλλικά (Καναδάς), Γερμανικά (Γερμανία), Ελληνικά (Ελλάδα), Εβραϊκά (Ισραήλ), Ουγγρικά (Ουγγαρία), Ιταλικά (Ιταλία), Ιαπωνικά (Ιαπωνία), Κορεάτικα (Κορέα), Λετονικά (Λετονία), Λιθουανικά (Λιθουανία), Νορβηγικά, Bokmål (Νορβηγία), Πολωνικά (Πολωνία), Πορτογαλικά (Βραζιλία), Πορτογαλικά (Πορτογαλία), Ρουμανικά (Ρουμανία), Ρωσικά (Ρωσία), Σερβικά (Λατινικά, Σερβία), Σλοβακικά (Σλοβακία), Σλοβενικά (Σλοβενία), Ισπανικά (Ισπανία), Ισπανικά (Μεξικό), Σουηδικά (Σουηδία), Ταϊλανδικά (Ταϊλάνδη), Τουρκικά (Τουρκία), Ουκρανικά (Ουκρανία).
 
Πρόσθετες γλώσσες είναι διαθέσιμες ως πακέτα γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας

Απόσυρση και κατάργηση δυνατοτήτων


Όταν κάνετε αναβάθμιση στα Windows 10 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, όπως τα Windows 7 ή τα Windows 8.1, καθώς και όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση μιας νέας ενημέρωσης στα Windows 10, ορισμένες δυνατότητες μπορεί να αποσυρθούν ή να καταργηθούν. Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση ορισμένων βασικών δυνατοτήτων:
 • Εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στην επιφάνεια εργασίας: Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στην επιφάνεια εργασίας διαθέτει μια δυνατότητα συγχρονισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον συγχρονισμό μηνυμάτων κειμένου SMS που λαμβάνονται από Windows Mobile και για τη διατήρηση αντιγράφων τους στην επιφάνεια εργασίας. Ξεκινώντας από την ενημέρωση Μαΐου 2019 (Windows 10, έκδοση 1903), η δυνατότητα συγχρονισμού καταργήθηκε από όλες τις συσκευές. Λόγω αυτής της αλλαγής, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα μόνο από τη συσκευή που έλαβε τα μηνύματα.
 • Wi-Fi WEP και TKIP: Ξεκινώντας από την ενημέρωση Μαΐου 2019 (Windows 10, έκδοση 1903), εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα κατά τη σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi που είναι ασφαλισμένα με WEP ή TKIP, τα οποία δεν είναι τόσο ασφαλή όσο αυτά που χρησιμοποιούν WPA2 ή WPA3. Στο μέλλον, οποιαδήποτε σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιεί αυτούς τους παλιούς τύπους κρυπτογράφησης δεν θα επιτρέπεται. Οι δρομολογητές Wi-Fi θα πρέπει να ενημερώνονται για να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση AES, διαθέσιμη με WPA2 ή WPA3.
 • Cortana: Η Cortana έχει ενημερωθεί και βελτιωθεί στην Ενημέρωση Μαΐου 2020 των Windows 10 (Windows 10, έκδοση 2004). Με αυτές τις αλλαγές, ορισμένες παλαιότερα διαθέσιμες δυνατότητες, όπως η μουσική, οι συνδεδεμένες οικιακές συσκευές και δυνατότητες τρίτων, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες εδώ.
 • Βοηθός για τηλέφωνα: Με την ενημέρωση Οκτωβρίου 2018 (Windows 10, έκδοση 1809), ο Βοηθός για τηλέφωνα αφαιρέθηκε από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Τηλέφωνο" στην εφαρμογή "Ρυθμίσεις" για να συγχρονίσετε το κινητό σας τηλέφωνο με τον υπολογιστή. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του Βοηθού για τηλέφωνα.
 • Οικιακή ομάδα: Η Οικιακή ομάδα καταργήθηκε με την ενημέρωση του Απριλίου 2018 (Windows 10, έκδοση 1803), ωστόσο έχετε ακόμα τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση εκτυπωτών, αρχείων και φακέλων. Όταν κάνετε ενημέρωση από μια παλαιότερη έκδοση των Windows 10, δεν θα βλέπετε πλέον την Οικιακή ομάδα στην Εξερεύνηση αρχείων, τον Πίνακα Ελέγχου ή την Αντιμετώπιση προβλημάτων (Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & Ασφάλεια > Αντιμετώπιση προβλημάτων). Οι εκτυπωτές, τα αρχεία και οι φάκελοι που ορίστηκαν ως κοινόχρηστοι μέσω της Οικιακής ομάδας θα παραμείνουν κοινόχρηστοι. Αντί να χρησιμοποιείτε την Οικιακή ομάδα, μπορείτε πλέον να μοιράζεστε εκτυπωτές, αρχεία και φακέλους χρησιμοποιώντας δυνατότητες που είναι ενσωματωμένες στα Windows 10:
 • Εφαρμογή "Επαφές": Στα Windows 10, η εφαρμογή "Επαφές" εμφανίζει αλληλογραφία από τις επαφές του Microsoft 365 και τις επαφές του σχολείου ή του οργανισμού σας στην ενότητα "Συνομιλίες". Ξεκινώντας με την ενημέρωση του Απριλίου 2018 (Windows 10, έκδοση 1803), για να δείτε νέα αλληλογραφία στην εφαρμογή "Επαφές" από αυτές τις συγκεκριμένες επαφές, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και επίσης να έχετε συνδεθεί είτε με έναν λογαριασμό Microsoft 365 είτε, στην περίπτωση λογαριασμών σχολείου ή εργασίας, μέσω των εφαρμογών Αλληλογραφία, Επαφές ή Ημερολόγιο. Λάβετε υπόψη ότι θα δείτε αλληλογραφία μόνο για τους λογαριασμούς σχολείου ή εργασίας και για ορισμένους λογαριασμούς Microsoft 365.
 • Εφαρμογή "Πρόγραμμα ανάγνωσης": Η εφαρμογή "Πρόγραμμα ανάγνωσης" καταργήθηκε από τα Windows 10 ξεκινώντας από την ενημέρωση Fall Creators Update (Windows 10, έκδοση 1709). Για την ανάγνωση αρχείων PDF, ως εφαρμογή αντικατάστασης προτείνεται ο Microsoft Edge, ο οποίος προσφέρει παρόμοια λειτουργικότητα καθώς και επιπλέον δυνατότητες, όπως βελτιωμένη υποστήριξη προσβασιμότητας, βελτιωμένη γραφή και υποστήριξη για Ερώτηση στην Cortana. Ομοίως, προτείνεται το Πρόγραμμα προβολής XPS των Windows για την ανάγνωση αρχείων XPS και η εφαρμογή "Φωτογραφίες των Windows" για την προβολή αρχείων TIFF. Λάβετε υπόψη ότι οι χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων των Windows 10 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή "Πρόγραμμα ανάγνωσης".
 • Μπλοκ σημειώσεων των Windows: Το Μπλοκ σημειώσεων των Windows καταργήθηκε ξεκινώντας από την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (Windows 10, έκδοση 1607). Μετά την κατάργηση του Μπλοκ σημειώσεων των Windows, δεν θα έχετε πλέον δυνατότητα για άνοιγμα ή επεξεργασία αρχείων Χρονικού (με επέκταση .JNT ή .JTP). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το OneNote αντί για το Μπλοκ σημειώσεων των Windows. Εάν απαιτείται να ανοίξετε ή να επεξεργαστείτε τα αρχεία του Μπλοκ σημειώσεων, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 • διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου πολυμέσων των Windows (WMDRM): Το WMDRM δεν υποστηρίζεται πλέον ξεκινώντας από την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (Windows 10, έκδοση 1607). Δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο με προστασία από αυτήν την τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Οι παρακάτω αλλαγές επηρεάζουν τις συσκευές που αναβαθμίζονται σε Windows 10 από Windows 7, Windows 8 ή Windows 8.1:

 • Windows Media Center: Εάν έχετε Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro με Media Center ή Windows 8.1 Pro με Media Center και εγκαταστήσετε τα Windows 10, το Windows Media Center θα καταργηθεί.
 • Διαχείριση κινητών συσκευών (MDM): Η λειτουργικότητα MDM δεν θα είναι διαθέσιμη στην έκδοση Windows 10 Home.
 • Μικροεφαρμογές επιφάνειας εργασίας των Windows 7: Θα καταργηθούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης των Windows 10.
 • Παιχνίδια Πασιέντζα, Ναρκαλιευτής και Κούπες: Αυτά τα παιχνίδια που υπήρχαν προ-εγκατεστημένα στα Windows 7 θα καταργηθούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης της αναβάθμισης στα Windows 10. Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει τις δικές της εκδόσεις της Πασιέντζας και του Ναρκαλιευτή με τις ονομασίες "Microsoft Solitaire Collection" και "Microsoft Minesweeper".
 • Μονάδες δισκέτας: Εάν έχετε μονάδα δισκέτας, θα χρειαστεί να κάνετε λήψη του τελευταίου προγράμματος οδήγησης από το Windows Update ή από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
 • Εάν στο σύστημά σας υπάρχει εγκατεστημένο το Windows Live Essentials, η εφαρμογή OneDrive καταργείται και αντικαθίσταται από την έκδοση εισερχομένων του OneDrive.
 • Αρχεία κράτησης θέσης του OneDrive: Το OneDrive δεν υποστηρίζει αρχεία κράτησης θέσης στα Windows 10. Στα Windows 8.1 εμφανίζονταν σύμβολα κράτησης θέσης για αρχεία διαθέσιμα στο OneDrive αλλά όχι τοπικά στη συσκευή. Στα Windows 10, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιους φακέλους θα συγχρονίσουν από τις ρυθμίσεις του OneDrive.
 • Κούμπωμα: Το κούμπωμα περιορίζεται σε δύο εφαρμογές σε λειτουργία tablet.