„Kui me ei saa inimesi kaitsta, ei vääri me nende usaldust.“

- Brad Smith, president ja õigusnõustaja 

 

Turvalisus, privaatsus ja nõuetelevastavus on kolm põhimõtet, millest me ei tagane, kui aitame ettevõtetel oma kliente teenindada.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

Astume koos samme COVID-19 levikust tingitud olukorraga toime tulemiseks

Mida me teeme, mida teie teha saate ja mida me saame teha koos, et kõige paremini vastata uutele väljakutsetele.

Andmete tervikluse tagamise põhimõtted pilvkeskkonnas

EMCOR logo

Microsoft toetab täielikult meie pühendumust turvalisusele ja andmete privaatsusele, mille määratlevad meie ettevõttesisesed ja kliendipoolsed nõuded. See oli meie jaoks oluline.

Peter Baker, IT-osakonna vanemjuht, EMCOR Group

Lugege nende lugu

Turvalisuse, privaatsuse ja nõuetelevastavuse ajaveebid


Lisaressursid

Nõuetelevastavuse pakkumised

Enam kui 90 pakkumist hõlmav valik aitab nõuetelevastavust tagada ka pilvkeskkonnas.

Õiguskaitseasutuste andmepäringud

Siit saate teada, kui palju kliendiandmete päringuid me saame õiguskaitseasutustelt.

USA riikliku julgeolekuameti korralduste aruanne

Siit saate teada, millised on USA riigiasutustelt saadud nõuded, mis on tehtud kooskõlas riiklikku julgeolekut käsitlevate seadustega.