Microsoft Teams
Hübriidtöö jaoks loodud

Saate olla nähtavad ja kuuldavad, olenemata asukohast ning teha tõhusaimat tööd, endale sobival viisil.

Kokkusaamised, vestlused, telefonikõned ja koostöö

Looge oma meeskonnale keskkond, kus kõik koos töötamiseks vajalik on igal ajal ühes kohas saadaval.

Ülevaade
Guided Tour

Juhendava tutvustuse koduleht

Mõne funktsiooni saadavus võib sõltuda turust

Igat tüüpi koosolekute korraldamine kõikjal

Suhelge omavahel virtuaalselt, korraldage meeskonnakoolitusi või kuni 1000 osalejaga interaktiivseid veebiseminare. Tutvuge võrgukoosolekud ja veebiseminarid.

Lähedus meeskonnaga

Ühisruumirežiimiga saate luua kaasahaaravama koosolekukogemuse. Jälgige näoilmeid, pöörake tähelepanu mitteverbaalsele suhtlusele ja esinejat on hõlbus jälgida.

Parima vaate kogemine

Dünaamiline vaade korraldab koosolekuelemendid nutikalt optimaalse kuva loomiseks. Kui inimesed liituvad, lülitavad video sisse või esitlevad, kohandab Teams paigutust automaatselt.

Esitluskogemuse muutmine

PowerPoint Live’i abil saate publikuga suhelda, märkmeid üle vaadata, reaalajas reaktsioone vaadata, esinejaid vahetada ja tunda nagu viibiksite ühes ruumis.

Ekraanil jagatud sisu asjus koostöö tegemine

Saate reaalajas koostööd teha sisu osas, mida esineja ekraanil jagab. Kõik koosolekul osalejad saavad lisada teksti, kleepmärkmeid, reaktsioone või digitaaltindijooni.

Veebiseminaride hõlbus häälestamine ja pakkumine

Tutvustage oma kaubamärki kohandatud registreerimislehega ja hoidke osalejaid kinnitusmeilide abil toimuvaga kursis. Mõõtke mõju osalejate aruannete abil.

Veebiseminaril osalejate rõõmustamine ja kaasamine

Korraldage lõbusaid ja interaktiivseid kuni 1000 osalejaga veebiseminare dünaamilise esinejavaate, reaalajas küsitluste ja reaalajas reaktsioonidega.

Tagage kõigile loetav tekst

Multimeediumiesitlustes pakutavad subtiitrid aitavad teil meeskonnaliikmeid aktiivsemalt kaasata.

Tõhusam koostöö

Suurendage tööviljakust, säästke aega ja saavutage rohkem, hoides kõiki asjadega kursis ja tagades, et kõigil oleks võimalus arvamust avaldada. Tutvugekoostöövõimalustega Teamsis.

Vahetu ühendus

Saate saata kiirsõnumeid, teha videokõnesid või videoklippe, vestelda iseendaga ja jagada ekraanikuva. Sõnumeid saate kohandada mitmekülgsete tekstiredigeerimisvõimaluste abil. Lisaks saate inimeste tähelepanu püüda nende nimedele silte lisades ja kasutada vestlustes oma lemmikrakendusi.

Igaühe kursis hoidmine

Andke faile ühiskasutusse, kasutage kaasautorina ja redigeerige sisu samaaegselt. Salvestage kõik muudatused automaatselt ja genereerige ideid rakenduses Microsoft Whiteboard.

Keskendumiseks parima keskkonna loomine

Looge meeskondadena koostöö tegemiseks eraldi töökeskkondi. Suhelge, tehke koostööd ning hallake juurdepääsu failidele ja märkmetele.

Koostöö mitme organisatsiooniga ühe laiendatud meeskonnana

Paindlikuma, fookustatud ja pikaajalisema koostöö jaoks saavad mitmed organisatsioonid ühisruumis koostööd teha. Ühiskanalites saate vestelda, kohtuda, faile jagada ja kaasautorlusfunktsiooni kasutada ning rakendustes koostööd teha rentnikku vahetamata. Lugege lisateavet.

Saate pakkuda lugemiseks automaatseid vaegkuuljate reaalajasubtiitreid

Saate muuta digitaalne meedia kättesaadavamaks, pakkudes reaalajasubtiitreid reaalajas subtiteerimise võimalusega.

Osaleda saavad kõik

Teamsi koosolekuruumid, et kõiki oleks võimalik näha, kuulda ja kaasata.

Koosolekuga liitumine ühe puudutusega

Õigeaegne alustamine on lihtne – paljudes virtuaalkoosolekute seadmetes piisab liitumiseks ühest puudutusest. Samuti saad kohe asuda sisu osalejatega jagama olenemata sellest, kus nad asuvad.

Vestluste jälgimine on lihtne

Tuvastage ja eristage iseõppivate kõlarite abil kuni 10 Microsoft Teamsi koosolekuruumis rääkiva inimese hääli.

Ühised ajurünnakud, olenemata asukohast

Joonistage koos samal digitaalsel lõuendil Surface Hub 2S-i ruumis või mujal isikliku puuteekraaniga seadme kaudu.

Ruumi juhtimine

Vältige koosoleku katkestusi ja nautige puutevaba kasutuskogemust Teamsi mobiilirakenduse ruumi kaugjuhtimise funktsioonide abil.

Teamsi kõigi võimaluste kasutamine

Saate Teamsi arvutiekraanil avada, koosolekutega liituda või vastamata kõnesid kontrollida Teamsi sertifitseeritud peakomplektide ja kõlarite abil. Uurige kõiki seadmeid.

Helistamine ja telefonikõnedele vastamine

Hankige tõhusaks töötamiseks, kõnede haldamiseks ja töökindlaks ühenduseks vajalikud virtuaalsed kõneteenused. Uurige Teamsi telefon.

Kõnede kokku toomine

Ühendage kõigiga korraga vestlemiseks kõned, olenemata sellest, kas olete rühmaga kõnes ja soovite kellegi teise kaasata või keegi teine helistab teile kõne ajal.

Kõnede sujuv teisaldamine ühest seadmest teise

Teisaldage kõned, sh kõned sülearvutist või telefonist lõpp-punkti edastusega ilma kõneteenuse või kvaliteedi katkestusteta.

Eri ülesannete täitmise hõlbustamine

Sobib suurepäraselt näiteks IT-kasutajatoe või personaliosakonna pääsupunktide jaoks, ühenda kõnejärjekord Microsoft Teamsi kanaliga häältoega kanalite abil.

Kõneletu lugemine

Muutke koosolekud kaasavamaks transkriptsiooni abil, mis võimaldab inimestel reaalajas koosoleku heliga koos vestlusi jälgida ja läbi vaadata.

Kõne ja koosoleku kvaliteedi haldamine

Kõnekvaliteedi andmelaua abil saate kuvada oma asutuse kõnekvaliteedi võrguülest vaadet.

Rakenduste abil soovitud viisil töötamine

Täitke hübriidtöö nõudmised, et teha kriitiliste protsesside ja andmerakenduste abil paremini koostööd. Lisateave.

Kaasahaaravamate koosolekute korraldamine

Täiustage meeskonna kaasatust, hõlbustage mitmekesisemat koostööd ja edendage tulemusi Teamsi koosolekutel rakenduste abil.

Vestluste muutmine tulemuslikuks

Vestluste tõhusamaks muutmiseks võtke sisu otse oma rakendustest.

Teamsis ärirakenduste ja -protsesside kasutamine

Saate kiiresti ja tõhusalt töötamiseks koondada oma ärikriitilised rakendused ja inimesed ühte kohta.

Turvalisuse ja ajakohasuse tagamine

Valdkonna parimate turbe ja nõuetelevastavusega seotud pakkumiste abil täidate oma regulatiivsed, juriidilised ja organisatsioonilised vajadused. Lugege lisateavet ja tehke koostööd enesekindlalt.

Lemmikrakenduste haldus

Teamsi halduskeskus on saate hallata kõiki enim kasutatud rakendusi. Tutvuge kõigi Teamsi rakendustega.

Seadmehaldus ühes kohas

Toetage administraatoreid ühes kindla lahendusega, kus saate hallata mitmesuguseid isiklikke ja jagatud Teamsi seadmeid.

Turvalisema keskkonna võimaldamine

Võimaldage Teamsis poliitikate kaudu turvalisi suhtlus- ja koostöölahendusi üksikasjalike juhtelementide abil.

Andmete asukoha haldamine

 Multi-Geo Capabilities võimaldab vestlusandmete säilitamist määratud asukohas, mis annab teile võimaluse valida, kus andmeid hoiustatakse.

Sisu on kaitstud

Liigitage ja kaitske delikaatset sisu ning vältige selle jagamist delikaatse teabe siltide ja andmelekketõkestuse abil.

Mõne funktsiooni saadavus võib sõltuda turust

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ühisruumirežiim.","id":"together","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXc2?ver=e220","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Ühisruumirežiim","videoHref":"","content":"<p>Ühisruumirežiimiga saate luua kaasahaaravama koosolekukogemuse. Jälgige näoilmeid, pöörake tähelepanu mitteverbaalsele suhtlusele ja esinejat on hõlbus jälgida.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lähedus meeskonnaga"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dünaamiline vaade.","id":"view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKB7O?ver=5403","imageAlt":"A Teams call showing 10 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Dünaamiline vaade","videoHref":"","content":"<p>Dünaamiline vaade korraldab koosolekuelemendid nutikalt optimaalse kuva loomiseks. Kui inimesed liituvad, lülitavad video sisse või esitlevad, kohandab Teams paigutust automaatselt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Parima vaate kogemine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PowerPoint Live.","id":"powerpoint","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKmxd?ver=5a7f","imageAlt":"A Teams video call in Presenter mode showing a Sales Analysis presentation and the participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"PowerPoint Live","videoHref":"","content":"<p>PowerPoint Live’i abil saate publikuga suhelda, märkmeid üle vaadata, reaalajas reaktsioone vaadata, esinejaid vahetada ja tunda nagu viibiksite ühes ruumis.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Esitluskogemuse muutmine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Koostöömarginaalid","id":"collaborative","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE50BJa?ver=20de","imageAlt":"Annotations placed on content being shared by a presenter in a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Koostöömarginaalid","videoHref":"","content":"<p>Saate reaalajas koostööd teha sisu osas, mida esineja ekraanil jagab. Kõik koosolekul osalejad saavad lisada teksti, kleepmärkmeid, reaktsioone või digitaaltindijooni.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ekraanil jagatud sisu asjus koostöö tegemine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integreeritud veebiseminari tööriistad.","id":"tools","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcs?ver=c078","imageAlt":"An attendance report for a meeting on Teams showing number of attendees, a list of who attended, the length of the meeting and more.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Integreeritud veebiseminari tööriistad","videoHref":"","content":"<p>Tutvustage oma kaubamärki kohandatud registreerimislehega ja hoidke osalejaid kinnitusmeilide abil toimuvaga kursis. Mõõtke mõju osalejate aruannete abil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Veebiseminaride hõlbus häälestamine ja pakkumine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Haaravad veebiseminarid.","id":"experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcH?ver=133a","imageAlt":"A Teams webinar for a Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Haaravad veebiseminarid","videoHref":"","content":"<p>Korraldage lõbusaid ja interaktiivseid kuni 1000 osalejaga veebiseminare dünaamilise esinejavaate, reaalajas küsitluste ja reaalajas reaktsioonidega.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Veebiseminaril osalejate rõõmustamine ja kaasamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Subtiitrid.","id":"Closed Captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ig?ver=a5c4","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Subtiitrid","videoHref":"","content":"<p>Multimeediumiesitlustes pakutavad subtiitrid aitavad teil meeskonnaliikmeid aktiivsemalt kaasata.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tagage kõigile loetav tekst"}],"arialabel":"Koosolekud ja veebiseminarid.","id":"webinars","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXbU?ver=73e4","imageAlt":"A Q&A Session being held over a Teams video call with a presenter and a presentation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Koosolekud ja veebiseminarid","videoHref":"","content":"<p>Suhelge omavahel virtuaalselt, korraldage meeskonnakoolitusi või kuni 1000 osalejaga interaktiivseid veebiseminare. Tutvuge <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/online-meetings\" aria-label=\"võrgukoosolekute teabega.\">võrgukoosolekud</a> ja <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/webinars\" aria-label=\"veebiseminaride teave.\">veebiseminarid</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Igat tüüpi koosolekute korraldamine kõikjal"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vestlus.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Vestlus","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RE50Mgm","content":"<p>Saate saata kiirsõnumeid, teha videokõnesid või videoklippe, vestelda iseendaga ja jagada ekraanikuva. Sõnumeid saate kohandada mitmekülgsete tekstiredigeerimisvõimaluste abil. Lisaks saate inimeste tähelepanu püüda nende nimedele silte lisades ja kasutada <a href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/instant-messaging\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Vestlused ja kiirsõnumside Teamsis.\">vestlustes</a> oma lemmikrakendusi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vahetu ühendus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Failide jagamine.","id":"file-sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQ0?ver=6655","imageAlt":"Files being stored in Teams and the dropdown menu to share, edit and open files in other programs.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Failide jagamine","videoHref":"","content":"<p>Andke faile ühiskasutusse, kasutage kaasautorina ja redigeerige sisu samaaegselt. Salvestage kõik muudatused automaatselt ja genereerige ideid rakenduses Microsoft Whiteboard.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Igaühe kursis hoidmine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teamsi kanalid.","id":"teams-channels","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Kanalid","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWJZQ6","content":"<p>Looge meeskondadena koostöö tegemiseks eraldi töökeskkondi. Suhelge, tehke koostööd ning hallake juurdepääsu failidele ja märkmetele.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Keskendumiseks parima keskkonna loomine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams Connect.","id":"teams-connect","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Ühiskanalid","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RE4S7aB","content":"<p>Paindlikuma, fookustatud ja pikaajalisema koostöö jaoks saavad mitmed organisatsioonid ühisruumis koostööd teha. Ühiskanalites saate vestelda, kohtuda, faile jagada ja kaasautorlusfunktsiooni kasutada ning rakendustes koostööd teha rentnikku vahetamata. <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2199843\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Lugege lisateavet Microsoft Teamsi ühiskanalite kohta\">Lugege lisateavet.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koostöö mitme organisatsiooniga ühe laiendatud meeskonnana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Reaalajasubtiitrid vaegkuuljatele.","id":"Live captioning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XeYp?ver=9849","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop, and live captioning is being used.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Vaegkuuljate reaalajasubtiteerimine","videoHref":"","content":"<p>Saate muuta digitaalne meedia kättesaadavamaks, pakkudes reaalajasubtiitreid reaalajas subtiteerimise võimalusega.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Saate pakkuda lugemiseks automaatseid vaegkuuljate reaalajasubtiitreid"}],"arialabel":"Vestlused ja koostöö.","id":"collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPS?ver=b1ff","imageAlt":"A text conversation in Teams where coworkers are settling on a time to have a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Vestlused ja koostöö","videoHref":"","content":"<p>Suurendage tööviljakust, säästke aega ja saavutage rohkem, hoides kõiki asjadega kursis ja tagades, et kõigil oleks võimalus arvamust avaldada.&nbsp;Tutvuge<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/collaboration\" aria-label=\"Koostööteave.\">koostöövõimalustega</a> Teamsis.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tõhusam koostöö"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ühe puutega liitumine.","id":"one-touch-join","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQf?ver=c8f6","imageAlt":"A Teams video call and a one-touch join device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Ühe puutega liitumine","videoHref":"","content":"<p>Õigeaegne alustamine on lihtne – paljudes virtuaalkoosolekute seadmetes piisab liitumiseks ühest puudutusest. Samuti saad kohe asuda sisu osalejatega jagama olenemata sellest, kus nad asuvad.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koosolekuga liitumine ühe puudutusega"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tehisintelligentsed kõlarid.","id":"intelligent-speakers","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQi?ver=b93b","imageAlt":"A Teams video call and the live transcript running on the side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Tehisintelligentsed kõlarid","videoHref":"","content":"<p>Tuvastage ja eristage iseõppivate kõlarite abil kuni 10 Microsoft Teamsi koosolekuruumis rääkiva inimese hääli.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vestluste jälgimine on lihtne"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Microsoft Whiteboard.","id":"microsoft-whiteboard","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd6?ver=e21b","imageAlt":"A video call in Together mode on Teams where participants are collaborating in real-time on a Microsoft Whiteboard.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Microsoft Whiteboard","videoHref":"","content":"<p>Joonistage koos samal digitaalsel lõuendil Surface Hub 2S-i ruumis või mujal isikliku puuteekraaniga seadme kaudu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ühised ajurünnakud, olenemata asukohast"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ruumi kaugjuhtimine.","id":"room-remote","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQl?ver=91a6","imageAlt":"A mobile display of the room remote in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Ruumi kaugjuhtimine","videoHref":"","content":"<p>Vältige koosoleku katkestusi ja nautige puutevaba kasutuskogemust Teamsi mobiilirakenduse ruumi kaugjuhtimise funktsioonide abil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ruumi juhtimine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integreeritud Teamsi nupud.","id":"buttons","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd9?ver=90e7","imageAlt":"Integrated Teams buttons being highlighted on Teams certified headsets and speakerphones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Integreeritud Teamsi nupud","videoHref":"","content":"<p>Saate Teamsi arvutiekraanil avada, koosolekutega liituda või vastamata kõnesid kontrollida Teamsi sertifitseeritud peakomplektide ja kõlarite abil. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/across-devices\" aria-label=\"Uurige kõiki seadmeid.\">Uurige kõiki seadmeid</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamsi kõigi võimaluste kasutamine"}],"arialabel":"Teamsi koosolekuruumid ja seadmed.","id":"devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd1?ver=34d8","imageAlt":"A large meeting being held on a Teams video call with both online and in-person participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Teamsi koosolekuruumid ja seadmed","videoHref":"","content":"<p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/microsoft-teams-rooms\" aria-label=\"Microsoft Teamsi koosolekuruumide teave hõlbustab suhtlust kohalviibijate ja kaugosalejate vahel.\">Teamsi koosolekuruumid</a>, et kõiki oleks võimalik näha, kuulda ja kaasata.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Osaleda saavad kõik"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kõnede ühendamine.","id":"call-merge","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Kõnede ühendamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWJXdq","content":"<p>Ühendage kõigiga korraga vestlemiseks kõned, olenemata sellest, kas olete rühmaga kõnes ja soovite kellegi teise kaasata või keegi teine helistab teile kõne ajal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kõnede kokku toomine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Lõpp-punkti edastus.","id":"endpoint-transfer","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":23,"name":"Lõpp-punkti edastus","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWJZQI","content":"<p>Teisaldage kõned, sh kõned sülearvutist või telefonist lõpp-punkti edastusega ilma kõneteenuse või kvaliteedi katkestusteta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kõnede sujuv teisaldamine ühest seadmest teise"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Häältoega kanalid.","id":"voice-enabled","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":24,"name":"Häältoega kanalid","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWJXdu","content":"<p>Sobib suurepäraselt näiteks IT-kasutajatoe või personaliosakonna pääsupunktide jaoks, ühenda kõnejärjekord Microsoft Teamsi kanaliga häältoega kanalite abil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Eri ülesannete täitmise hõlbustamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kõne transkriptsioon.","id":"call-transcription","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Kõne transkriptsioon","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWJQqq","content":"<p>Muutke koosolekud kaasavamaks transkriptsiooni abil, mis võimaldab inimestel reaalajas koosoleku heliga koos vestlusi jälgida ja läbi vaadata.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kõneletu lugemine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kõnekvaliteedi andmelaud.","id":"call-quality","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":26,"name":"Kõnekvaliteedi andmelaud","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWJZQN","content":"<p>Kõnekvaliteedi andmelaua abil saate kuvada oma asutuse kõnekvaliteedi võrguülest vaadet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kõne ja koosoleku kvaliteedi haldamine"}],"arialabel":"Teamsi telefon.","id":"phone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQG?ver=fb22","imageAlt":"A mobile display of a Teams video call with many participants and one participant is being highlighted.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Teamsi telefon","videoHref":"","content":"<p>Hankige tõhusaks töötamiseks, kõnede haldamiseks ja töökindlaks ühenduseks vajalikud virtuaalsed kõneteenused. Uurige <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/microsoft-teams-phone\" aria-label=\"Teamsi telefoniteavet.\">Teamsi telefon</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Helistamine ja telefonikõnedele vastamine"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Koosolekufunktsioonid.","id":"meeting-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":28,"name":"Koosolekufunktsioonid","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWObBf","content":"<p>Täiustage meeskonna kaasatust, hõlbustage mitmekesisemat koostööd ja edendage tulemusi Teamsi koosolekutel rakenduste abil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kaasahaaravamate koosolekute korraldamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vestlusfunktsioonid.","id":"chat-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Vestlusfunktsioonid","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RWO956","content":"<p>Vestluste tõhusamaks muutmiseks võtke sisu otse oma rakendustest.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vestluste muutmine tulemuslikuks"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integreeritud funktsioonid.","id":"integrated-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gB?ver=3e11","imageAlt":"A patient's dashboard in Dynamics 365 in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":30,"name":"Integreeritud funktsioonid","videoHref":"","content":"<p>Saate kiiresti ja tõhusalt töötamiseks koondada oma ärikriitilised rakendused ja inimesed ühte kohta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamsis ärirakenduste ja -protsesside kasutamine"}],"arialabel":"Koostöörakendused.","id":"collaborative-apps","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gz?ver=4680","imageAlt":"The Store in Teams where you can discover and download apps.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Koostöörakendused","videoHref":"","content":"<p>Täitke hübriidtöö nõudmised, et teha kriitiliste protsesside ja andmerakenduste abil paremini koostööd.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2175092\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Lisateave\">Lisateave</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakenduste abil soovitud viisil töötamine"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rakenduste elutsükkel ja haldus.","id":"management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQZ?ver=3ac4","imageAlt":"The Manage apps Tabs in Teams with a list of current apps being used.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":32,"name":"Rakenduste elutsükkel ja haldus","videoHref":"","content":"<p>Teamsi halduskeskus on saate hallata kõiki enim kasutatud rakendusi. Tutvuge kõigi <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/apps-and-workflows\" aria-label=\"Tutvuge kõigi Teamsi rakendustega.\">Teamsi rakendustega</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lemmikrakenduste haldus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Seadmehaldus.","id":"device","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZR2?ver=6330","imageAlt":"Teams Rooms device management options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":33,"name":"Seadmehaldus","videoHref":"","content":"<p>Toetage administraatoreid ühes kindla lahendusega, kus saate hallata mitmesuguseid isiklikke ja jagatud Teamsi seadmeid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Seadmehaldus ühes kohas"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Üksikasjalikud juhtelemendid poliitikate kaudu.","id":"granular-controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUT1?ver=4ea0","imageAlt":"The Messaging policies tab and options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":34,"name":"Üksikasjalikud juhtelemendid poliitikate kaudu","videoHref":"","content":"<p>Võimaldage Teamsis poliitikate kaudu turvalisi suhtlus- ja koostöölahendusi üksikasjalike juhtelementide abil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Turvalisema keskkonna võimaldamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teamsi mitmegeotsooniline tugi.","id":"multi-geo","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdU?ver=f75d","imageAlt":"A person on a Teams video call on a laptop while looking at their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":35,"name":"Teamsi mitmegeotsooniline tugi","videoHref":"","content":"<p>&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171132\" aria-label=\"Lisateave mitmegeotsooniliste võimaluste kohta Microsoft Teamsis.\">Multi-Geo Capabilities</a> võimaldab vestlusandmete säilitamist määratud asukohas, mis annab teile võimaluse valida, kus andmeid hoiustatakse.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Andmete asukoha haldamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teabekaitse.","id":"information-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdX?ver=4c9b","imageAlt":"A person sitting at a table using a laptop.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":36,"name":"Teabekaitse","videoHref":"","content":"<p>Liigitage ja kaitske delikaatset sisu ning vältige selle jagamist <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2125839\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Lisateave Microsoft Teamsi delikaatse teabe siltide kohta.\">delikaatse teabe siltide</a> ja <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171037\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Lisateave Microsoft Teamsi andmelekketõkestuse kohta.\">andmelekketõkestuse abil</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sisu on kaitstud"}],"arialabel":"Turve, privaatsus, nõuetelevastavus ja haldus.","id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQW?ver=772c","imageAlt":"A person smiling and using a laptop while working in a public space.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":31,"name":"Turve, privaatsus, nõuetelevastavus ja haldus","videoHref":"","content":"<p>Valdkonna parimate turbe ja nõuetelevastavusega seotud pakkumiste abil täidate oma regulatiivsed, juriidilised ja organisatsioonilised vajadused. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/security\" aria-label=\"Lisateave Microsoft Teamsi turbe kohta.\">Lugege lisateavet</a> ja tehke koostööd enesekindlalt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Turvalisuse ja ajakohasuse tagamine"}],"itemsCount":36}

Resources to help you thrive in a hybrid work world

Ressursid hübriidtöömaailmas arenemiseks

Leidke oma vajaduste jaoks sobivaim Microsoft Teams

Microsoft Teams sobib igaühele. Alustage tasuta, hankige rohkem Teams Essentialsiga või hankige Teams Microsoft 365 osana.

Microsoft Teams

Microsoft Teams (tasuta) Tasuta
(Tähtajatu leping)

 

 • Piiramatud kuni 60-minutised rühmakoosolekud
 • Kuni 100 osalejaga koosolekud
 • 5 GB pilvsalvestusruumi kasutaja kohta
 • Piiramatult vestlust töökaaslaste ja klientidega
 • Failide ühiskasutus, ülesanded ja küsitlused
 • Koosolekute, vestluste, kõnede ja failide andmete krüptimine

Office’i rakendused ja teenused

 • MicrosoftTeams

Populaarseimad

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials 3,40 €

kasutaja kohta kuus

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1
Hind ei sisalda käibemaksu.

Kõik see, mida pakub tasuta versioon, ja lisaks veel:

 • piiramatud rühmakoosolekuid kuni 30 tundi
 • Kuni 300 osalejaga koosolekud
 • 10 GB pilvsalvestusruumi kasutaja kohta
 • Ööpäevaringne telefoni- ja veebitugi

Office’i rakendused ja teenused

 • MicrosoftTeams

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic 5,10 €

kasutaja kohta kuus

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1
Hind ei sisalda käibemaksu.

Kõik, mis on loetletud Microsoft Teams Essentialsis, ja lisaks veel järgmine:

 • Töörühma koosolekute salvestised koos transkriptsioonidega
 • Office’i rakenduste veebi- ja mobiiliversioonid3
 • Suurem pilvsalvestusruum, 1 TB kasutaja kohta
 • Äriklassi meiliteenus
 • Standardne turbeteenus
   

Office’i rakendused ja teenused

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard 10,50 €

kasutaja kohta kuus

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1
Hind ei sisalda käibemaksu.

Kõik, mis on loetletud Microsoft 365 Business Basicus, ja lisaks järgmine.

 • Office’i rakenduste töölauaversioonid koos tasuliste funktsioonidega
 • Veebiseminaride majutus
 • Osalejate registreerimise ja aruandluse tööriistad
 • Kliendikohtumiste haldamine
   

Office’i rakendused ja teenused

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (ainult PC-arvutitele)
 • MicrosoftAccess (ainult PC-arvutid)

Microsoft Teamsi kiirkursus

Siit saate teada, kuidas Microsoft 365 osaks olev Teams võimaldab teie meeskonnal kõikjal suhelda ja koostööd teha.

The Crash Course in Microsoft Teams e-book.
The Crash Course in Microsoft Teams e-book.

Kõige värskem teave Teamsi kohta

Inimeste ja meeskondade innustamine hübriidtööpõhises maailmas

Enam kui 270 miljoni aktiivse igakuise kasutajaga Microsoft Teams võimaldab klientidel hübriidtöökohas edu saavutada. Tutvuge uute võimalustega, kuidas Teamsiga ettevõtte kasvu suurendada, ja lugege lisateavet selle kohta, kuidas paneme hübriidtöö toimima.

Mis on uut Microsoft Teamsis?

Tutvuge kõigi uute Teamsi funktsioonidega ja uurige, kuidas neid kasutama hakata.

A person using a desktop monitor to communicate on a Teams call.

Võta Microsoft Teams kasutusele juba täna

Saate suhelda ja teha koostööd ühes meeskonnatöö jaoks loodud rakenduses.

Veel võimalusi ja funktsioone Microsoft Teamsi jaoks

 1. Pärast tasulise tellimuse algust oleneb tühistamispoliitika sellest, kas olete uus klient, tootest ning Microsofti domeenivalikutest. Lugege lisateavet. Microsoft 365 tellimuse saate Microsoft 365 halduskeskuses igal ajal tühistada. Tellimuse tühistamisel kustutatakse kõik seotud andmed. Lugege lisateavet teenusekomplektis Microsoft 365 andmete säilitamise, kustutamise ja hävitamise kohta.
 2. Pärast ühe kuu pikkust tasuta prooviversiooni võetakse arvelt vastav tellimuse tasu. Krediitkaart on nõutav. Edasiste maksete peatamiseks saate tellimuse igal ajal tühistada.
 3. See leping töötab tarkvarakomplektidega Office 2021, Office 2019, Office 2016 ja Office 2013. Office’i vanemad versioonid (nt Office 2010) võivad teenusekomplektiga Microsoft 365 töötada osaliselt piiratud funktsioonidega. See ühilduvus Office’iga ei hõlma Office 365 F3 lepinguid.