A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams.

Koosolekurakendused

Saate korraldada interaktiivsemaid, kaasahaaravamaid ja tõhusamaid koosolekuid, kaasates oma lemmikrakendused.

Rakendustes kaasahaaravate ja koostööl põhinevate koosolekute korraldamine

Kasutage ära koosolekute kõiki võimalusi, muutes koosoleku kõigi jaoks interaktiivseks, kaasahaaravaks ja tõhusaks.

Püsige töölainel

Tõhusa ja pideva töövoo säilitamiseks saate rakendusi kasutada enne ja pärast koosolekuid ning nende ajal.

Muutke koosolekud dünaamilisemaks

Rakenduste abil, mis aitavad ette valmistada päevakava, märkmeid teha ja jäädvustada toiminguüksusi, saate koosolekuaega maksimaalselt ära kasutada.

Üheskoos saavutate rohkem

Muutke oma koosolekud interaktiivseks ja kaasahaaravaks rakendustega, mis toetavad ajurünnakuid ja koostööd.

Reaalajas probleemilahendamine

Kaasake koosolekutele rakendustest pärit sisu ja andmeid, koguge tagasisidet ja kiirendage otsuste tegemist.

Nutikam töö Teamsi koosolekurakenduste abil

Vaadake, kui lihtne on alustada Teamsi koosolekurakenduste kasutamist.

Ülevaade
Guided Tour

Juhendava tutvustuse koduleht

Alustamine enne koosolekut

Alustamine enne koosolekut

Alustamine enne koosolekut

Valmistuge produktiivseks koosolekuks ette. Lisage voo kaardistamiseks rakendused koosoleku ajakavasse.

Ajastamine ja jagamine

Lisage ajastatud võrgukoosolekule rakendus, et kõik saaksid valmistuda produktiivseks ja kaasahaaravaks vestluseks.

Päevakava ja ülesannete varajane kavandamine

Rakenduste abil saate määrata oma päevakava, lisada ülesandeid ja valmistada märkmeid ette.

Koosoleku energilisemaks ja interaktiivsemaks muutmine

Muutke oma koosolekud kaasavaks ja kaasahaaravaks rakendustega, mis võimaldavad kõigil osaleda ja oma panust anda.

Mis tahes koosolekustsenaariumide jaoks rakenduse lisamine

Saate hõlpsalt otsida ja lisada rakendusi ajastatud või hetkel toimuvatele koosolekutele.

Kaasamine reaalajas koostöö ja kaasautorluse abil

Täiustage koostööd ja ajurünnakut, jagades sisu koosoleku peamisel esitusalal.

Kiire tagasiside saamine

Suhelge sihtrühmaga uuringute, küsitluste ja testide abil.

Kaasatuna püsimine ka pärast koosolekut

Kasutage rakendust koosolekutulemuste vaatamiseks ja järeltegevuseks.

Koosolekumärkmete jagamine

Pärast koosolekut saate jagada koosolekumärkmeid ja rakenduste jäädvustatud tulemeid.

Osalejate kursis hoidmine

Saate osalejatega enne koosolekut suhelda ja anda teavet päevakorra uuenduste kohta.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhke?ver=a613","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Ajastamine ja jagamine","videoHref":"","content":"<p>Lisage ajastatud võrgukoosolekule rakendus, et kõik saaksid valmistuda produktiivseks ja kaasahaaravaks vestluseks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ajastamine ja jagamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Plan your agenda and tasks early","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90a?ver=2805","imageAlt":"Details about a Marketing Sync meeting on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Päevakava ja ülesannete varajane kavandamine","videoHref":"","content":"<p>Rakenduste abil saate määrata oma päevakava, lisada ülesandeid ja valmistada märkmeid ette.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Päevakava ja ülesannete varajane kavandamine"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhjZ?ver=0428","imageAlt":"Five people on a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Alustamine enne koosolekut","videoHref":"","content":"<p>Valmistuge produktiivseks koosolekuks ette. Lisage voo kaardistamiseks rakendused koosoleku ajakavasse.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Alustamine enne koosolekut"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Add an app for any meeting scenario","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhko?ver=4ecf","imageAlt":"A Q3 Sales Report being presented on a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Mis tahes koosolekustsenaariumide jaoks rakenduse lisamine","videoHref":"","content":"<p>Saate hõlpsalt otsida ja lisada rakendusi ajastatud või hetkel toimuvatele koosolekutele.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mis tahes koosolekustsenaariumide jaoks rakenduse lisamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Engage in real-time collaboration and co-authoring","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkC?ver=a413","imageAlt":"Content sharing options being viewed during a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Kaasamine reaalajas koostöö ja kaasautorluse abil","videoHref":"","content":"<p>Täiustage koostööd ja ajurünnakut, jagades sisu koosoleku peamisel esitusalal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kaasamine reaalajas koostöö ja kaasautorluse abil"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Get instant feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQm2A?ver=7228","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Kiire tagasiside saamine","videoHref":"","content":"<p>Suhelge sihtrühmaga uuringute, küsitluste ja testide abil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kiire tagasiside saamine"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkl?ver=7a86","imageAlt":"A Kanban board being presented on a Teams meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Koosoleku energilisemaks ja interaktiivsemaks muutmine","videoHref":"","content":"<p>Muutke oma koosolekud kaasavaks ja kaasahaaravaks rakendustega, mis võimaldavad kõigil osaleda ja oma panust anda.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koosoleku energilisemaks ja interaktiivsemaks muutmine"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQqNA?ver=8ec2","imageAlt":"Details from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Koosolekumärkmete jagamine","videoHref":"","content":"<p>Pärast koosolekut saate jagada koosolekumärkmeid ja rakenduste jäädvustatud tulemeid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koosolekumärkmete jagamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Keep attendees informed","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90o?ver=8788","imageAlt":"Details for a Marketing Sync being updated in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Osalejate kursis hoidmine","videoHref":"","content":"<p>Saate osalejatega enne koosolekut suhelda ja anda teavet päevakorra uuenduste kohta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Osalejate kursis hoidmine"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90l?ver=d5d7","imageAlt":"Recordings and Transcripts from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Kaasatuna püsimine ka pärast koosolekut","videoHref":"","content":"<p>Kasutage rakendust koosolekutulemuste vaatamiseks ja järeltegevuseks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kaasatuna püsimine ka pärast koosolekut"}],"itemsCount":10}

Valimine mitmesuguste Teamsi koosolekurakenduste hulgast

Leidke rakendused, mida teil on koosolekute jaoks vaja

Külastage Teamsi poodi ja tutvuge spetsiaalselt koosolekute jaoks loodud rakendustega.

|

Virtuaal- ehk võrgukoosolek on vähemalt kahe osaleja vaheline koosolek, mis hõlmab lisaks helile soovi korral ka videosisendit ja -väljundit.

Koosolekurakendus on tarkvaraplatvorm, mida kasutatakse virtuaalkoosoleku ajal koostöö ja töövoo täiustamiseks.

Teamsi koosolekurakendused hõlbustavad koostööd, suurendavad meeskonna tööviljakust ning aitavad koosoleku ajal ja pärast seda tulemusi suurendada.

Hübriidtöö, kaugtöö ja kodust töötamine on märkimisväärselt suurenenud, nii et virtuaalkoosolekud, mis võimaldavad tõhusalt suhelda ja koostööd teha, on olulised tööviljakuse, kaasatuste ja motiveerituse seisukohast.

Teamsi rakendustele pääsete mobiilsideseadmes juurde samamoodi nagu töölauaseadme koosolekurakendustele.

Lisateave Microsoft Teamsi kohta

Võta Microsoft Teams kasutusele juba täna