Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams.

Videokonverentsid

Microsoft Teamsiga saate asukohast olenemata pidada kohtumisi, teha koostööd ning töötada turvaliselt.

Paindliku töö võimaldamine hübriidkoosolekutega

Teamsi videokonverentsi abil saate töötada kõikjalt ja teha töövoogudes koostööd.

Enesekindel esitlus

Saate kõik kokku kutsuda, nii isiklikult kui ka veebis, et Teamsis videokonverentsi abil töötada ja koostööd teha.

Ajurünnakud ja visuaalne koostöö

Videokonverentsi abil saate kohtuda igal ajal, ükskõik, kas soovite neljasilmavestlust või korraldate ettevõtte juhatuse koosolekut.

Koosolekute haldamine ja juhtimine

Saate korraldada turvalisi videokonverentsi kõnesid, vaigistada müra, eemaldada kutsumata osalejad ja määrata esinejad.

Virtuaalsündmuste korraldamine

Saate korraldada kuni 1000 osavõtjaga interaktiivseid koosolekuid ning kuni 10 000 osalejaga veebiseminare ja saateid.*

Videokonverentsidega saate end paremini väljendada

Videokonverentsi kõne soodustab meeskonnatööd ja tööviljakust ning aitab koosolekuid läbi viia kaasahaaravamal ja tähendusrikkamal viisil.

Ülevaade
Guided Tour

Juhendava tutvustuse koduleht

Videokonverentsifunktsioonid

Siit leiate paari kasuliku Teamsi videokonverentsifunktsiooni kiirülevaate.

Salvestised

Teamsi videokonverentsirakenduse abil saate koosolekuid salvestada, et neile edaspidi viidata ja neid osalejatega jagada.

Vestlus

Saate osalejatega enne ja pärast veebikonverentsi ning selle ajal vestelda.

Reaalajasubtiitrid

Saate videokonverentsi kõne ajal subtiitrid sisse lülitada, et lisada selgust, ja samal ajal reaalajas jälgida.

Kohandatud taustad

Videokonverentsi ajal segavate olude minimeerimiseks saate valida tausta, laadida üles enda tausta või tausta hägustada.

Andke endast käega märku

Kasutage käe tõstmise nuppu, et võtta sõna või esitada videokonverentsi kõne ajal küsimusi ilma esinejat katkestamata.

Kõnekoolitaja

Kõnekoolitaja aitab teil koosolekutel enesekindlamalt esineda, kuna abistab teid privaatselt teie enda tempos, teavitab teid, kui segate kellelegi vahele, ja tuletab meelde, et hoiaksite publikuga sidet.

Osalejate loend

Saate mis tahes koosoleku osalejate loendit vaadata ning selle alla laadida, et saaksite pärast koosolekut edasi suhelda.

Videokonverentsi eelised

Tutvuge Teamsi videokonverentsi põhieelistega.

Kaasatuse tõhustamine

Videokonverents võimaldab inimestel suhelda tõhusamalt ja isiklikumal viisil.

Koostöö hõlbustamine

Videokonverentsi kõne abil saate reaalajas kõikjal koostööd teha.

Viljakam töö

Videokonverentsi visuaalne aspekt võimaldab inimestel lühema aja jooksul rohkem suhelda.

Töötajate võimaluste parandamine

Videokonverentsi abil silmast silma kohtumine annab kaugtööd tegevatele töötajatele kohalolekutunde.

Vabaduse ja paindlikkuse tagamine

Videokonverentsi abil saate anda inimestele rohkem kontrolli ja vähendada asukohapiiranguid: videokonverentsiga saab liituda igal ajal ja kõikjalt.

Kiirem suhtlus kui meili teel

Meilisõnumite saatmise ja neile vastuste ootamise asemel saate teha videokonverentsi kõne ja jagada ekraani.

Lisateave videokonverentsi kohta

Siit leiate lisateavet videokonverentsi kohta alates sellest, kuidas see toimib, kuni selleni, mis sellega koos toimib.

Kuidas videokonverents töötab?

Kaamera, mikrofoni ja videokonverentsirakenduse (nt Teams) abil näevad ja kuulevad kahes või rohkemas asukohas paiknevad inimesed üksteist ühel ajal.

Videokonverents Teamsis

Teamsis saate korraldada nii neljasilmavestlusi kui ka suuri virtuaalsündmusi. Saate peaaegu mis tahes suuruses rühmadega suhelda ja projektide asjus koostööd teha igal ajal ja kõikjalt.

Videokonverents on rohkem kui lihtsalt video

Saate koosolekutel rohkem ära teha. Teamsi videokonverentsitarkvara abil saate jagada ekraane ja faile, vaadata vaegkuuljate reaalajasubtiitreid, vestelda, salvestada ja tausta muuta.

Videokonverentside jaoks loodud seadmed

Teamsi videokonverentside jaoks loodud seadmed (peakomplektid, valjuhääldid, kaamerad, ekraanid) võimaldavad kohtuda ja töötada kõikjal ja just nii, nagu soovite.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Salvestised.","id":"recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wp?ver=9cf0","imageAlt":"A Teams video call being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":2,"name":"Salvestised","videoHref":"","content":"<p>Teamsi videokonverentsirakenduse abil saate koosolekuid salvestada, et neile edaspidi viidata ja neid osalejatega jagada.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Salvestised"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vestlus.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTf?ver=66e4","imageAlt":"A presentation being reviewed over a Teams call while some participants have a conversation in chat.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Vestlus","videoHref":"","content":"<p>Saate osalejatega enne ja pärast veebikonverentsi ning selle ajal vestelda.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vestlus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vaegkuuljate reaalajasubtiitrid.","id":"live-captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKXp8?ver=aeaf","imageAlt":"Live captions being used during a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Vaegkuuljate reaalajasubtiitrid","videoHref":"","content":"<p>Saate videokonverentsi kõne ajal subtiitrid sisse lülitada, et lisada selgust, ja samal ajal reaalajas jälgida.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Reaalajasubtiitrid"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kohandatud taustad.","id":"customized-backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzS?ver=f0ff","imageAlt":"Participants in a Teams video call using custom backgrounds.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Kohandatud taustad","videoHref":"","content":"<p>Videokonverentsi ajal segavate olude minimeerimiseks saate valida tausta, laadida üles enda tausta või tausta hägustada.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kohandatud taustad"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Andke endast käega märku.","id":"raise-your-hand","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTu?ver=49b4","imageAlt":"A presentation being displayed in Teams and a participant using the raise hand button.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Endast käega märku andmine","videoHref":"","content":"<p>Kasutage käe tõstmise nuppu, et võtta sõna või esitada videokonverentsi kõne ajal küsimusi ilma esinejat katkestamata.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Andke endast käega märku"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kõnekoolitaja.","id":"speaker-coach","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWlAm?ver=142d","imageAlt":"A Sales Analysis Review presentation being given over a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Kõnekoolitaja","videoHref":"","content":"<p>Kõnekoolitaja aitab teil koosolekutel enesekindlamalt esineda, kuna abistab teid privaatselt teie enda tempos, teavitab teid, kui segate kellelegi vahele, ja tuletab meelde, et hoiaksite publikuga sidet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lugege Microsoft Teamsi kõnekoolitaja kohta lisateavet.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2189113&clcid=0x425&culture=et-ee&country=EE","openInNewTab":true,"title":"Lisateave","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kõnekoolitaja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Osalejate loend.","id":"participant-list","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzV?ver=28fc","imageAlt":"A participant list for a Design Review meeting in Teams that is displaying name, duration, join time, leave time and role for each participant.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Osalejate loend","videoHref":"","content":"<p>Saate mis tahes koosoleku osalejate loendit vaadata ning selle alla laadida, et saaksite pärast koosolekut edasi suhelda.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Osalejate loend"}],"arialabel":"Videokonverentsifunktsioonid.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH0EH?ver=3f8e","imageAlt":"A Teams video call where the participants are collaborating and working on a presentation together in real time.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Videokonverentsifunktsioonid","videoHref":"","content":"<p>Siit leiate paari kasuliku Teamsi videokonverentsifunktsiooni kiirülevaate.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonverentsifunktsioonid"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kaasatuse tõhustamine.","id":"empower-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGY9F?ver=282d","imageAlt":"A Teams video conference where the speaker is being highlighted while they are giving a presentation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Kaasatuse tõhustamine","videoHref":"","content":"<p>Videokonverents võimaldab inimestel suhelda tõhusamalt ja isiklikumal viisil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kaasatuse tõhustamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hõlbustage koostööd.","id":"foster-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWHb7a?ver=d65c","imageAlt":"A Teams call where participants are collaborating on a presentation, conversing in the chat and using the raise hand function.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Koostöö hõlbustamine","videoHref":"","content":"<p>Videokonverentsi kõne abil saate reaalajas kõikjal koostööd teha.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koostöö hõlbustamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Suurendage tööviljakust.","id":"increase-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI9xk?ver=a056","imageAlt":"A Teams video call and a live Transcript from the call being displayed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Viljakam töö","videoHref":"","content":"<p>Videokonverentsi visuaalne aspekt võimaldab inimestel lühema aja jooksul rohkem suhelda.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viljakam töö"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Parandage töötajakogemust.","id":"improve-the-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSUK?ver=7d37","imageAlt":"A Teams video call with many participants in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":13,"name":"Töötajakogemuse parandamine","videoHref":"","content":"<p>Videokonverentsi abil silmast silma kohtumine annab kaugtööd tegevatele töötajatele kohalolekutunde.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Töötajate võimaluste parandamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tagage vabadus ja paindlikkus.","id":"provide-freedom-and-flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xo?ver=4b13","imageAlt":"A mobile view of a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Vabaduse ja paindlikkuse tagamine","videoHref":"","content":"<p>Videokonverentsi abil saate anda inimestele rohkem kontrolli ja vähendada asukohapiiranguid: videokonverentsiga saab liituda igal ajal ja kõikjalt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vabaduse ja paindlikkuse tagamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Suhelge kiiremini kui meili teel.","id":"communicate-faster-than-email","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xs?ver=9893","imageAlt":"A mobile view of a meeting chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Kiirem suhtlus kui meili teel","videoHref":"","content":"<p>Meilisõnumite saatmise ja neile vastuste ootamise asemel saate teha videokonverentsi kõne ja jagada ekraani.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kiirem suhtlus kui meili teel"}],"arialabel":"Videokonverentsi eelised.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI4pd?ver=794a","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Videokonverentsi eelised","videoHref":"","content":"<p>Tutvuge Teamsi videokonverentsi põhieelistega.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonverentsi eelised"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kuidas videokonverents töötab?","id":"how-video-conferencing-works","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGYau?ver=65e1","imageAlt":"A Teams video call with 6 participants that is being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Kuidas videokonverents töötab?","videoHref":"","content":"<p>Kaamera, mikrofoni ja videokonverentsirakenduse (nt Teams) abil näevad ja kuulevad kahes või rohkemas asukohas paiknevad inimesed üksteist ühel ajal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kuidas videokonverents töötab?"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonverentsid Teamsis.","id":"video-conferencing-in-teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBP?ver=5177","imageAlt":"A Teams video call with many participants.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":18,"name":"Videokonverentsid Teamsis","videoHref":"","content":"<p>Teamsis saate korraldada nii neljasilmavestlusi kui ka suuri virtuaalsündmusi. Saate peaaegu mis tahes suuruses rühmadega suhelda ja projektide asjus koostööd teha igal ajal ja kõikjalt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonverents Teamsis"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonverents on rohkem kui lihtsalt video.","id":"video-conferencing-more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBR?ver=8c3b","imageAlt":"A Teams video call where a presentation is being given and participants are using reactions.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Videokonverents on rohkem kui lihtsalt video","videoHref":"","content":"<p>Saate koosolekutel rohkem ära teha. Teamsi videokonverentsitarkvara abil saate jagada ekraane ja faile, vaadata vaegkuuljate reaalajasubtiitreid, vestelda, salvestada ja tausta muuta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonverents on rohkem kui lihtsalt video"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonverentside jaoks loodud seadmed.","id":"devices-designed-for-video-conferencing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8y9?ver=4b33","imageAlt":"A Teams video call between people in a conference room and people joining from home.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Videokonverentside jaoks loodud seadmed","videoHref":"","content":"<p>Teamsi videokonverentside jaoks loodud seadmed (peakomplektid, valjuhääldid, kaamerad, ekraanid) võimaldavad kohtuda ja töötada kõikjal ja just nii, nagu soovite.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonverentside jaoks loodud seadmed"}],"arialabel":"Lisateave videokonverentsi kohta.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wh?ver=420d","imageAlt":"A Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Lisateave videokonverentsi kohta","videoHref":"","content":"<p>Siit leiate lisateavet videokonverentsi kohta alates sellest, kuidas see toimib, kuni selleni, mis sellega koos toimib.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lisateave videokonverentsi kohta"}],"itemsCount":20}

Lisateave Teamsis videokonverentside korraldamise kohta

Kuus viisi, kuidas võrgukoosolekute päevakorrale särtsu lisada

Kolm viisi äritegevuse parendamiseks videokonverentsilahenduste abil

Paremad virtuaalkoosolekud ekraanikuva jagamise abil

Teamsi videokonverentsid toovad sõbrad ja pereliikmed kokku

Inimestega suhtlemine käib kergelt ka siis, kui asute üksteisest kaugel. Videokonverentside kaudu saab virtuaalselt kohtuda igal pool ja igal ajal.

Ühisruumirežiim teeb töö lõbusamaks

 

Korraldage videokonverents virtuaalses ühisruumis. Valikus on näiteks kohvik, kuurort või mugav salong. Ühisruumirežiimis viibivad kõik samas kohas koos.1

A Teams call in Together mode.

Kutsuda saate kõiki – igal pool ja igal ajal

 

Videokonverentsi alustamine on imelihtne ja osalema saate kutsuda ka inimesi, kellel pole Microsoft Teamsi. Videokonverents muudab virtuaalse suhtlemise peaaegu niisama toredaks nagu silmast silma kohtumise.

A Teams video call with seven participants.
|

Videokonverents on kahe või enama osaleja vaheline võrgukoosolek, mis hõlmab nii videopilti kui ka helisisendit ja -väljundit. See annab lisaks osalejate hääle kuulmisele võimaluse näha ka inimeste ilmeid ja reaktsioone.

Videokonverents võimaldab teha reaalajas koostööd, suurendab tööviljakust, säästab aega ja hõlbustab kaugtööd tegevate inimeste kaasamist. Kui rühmavideokonverentsil osalejad ei soovi kasutada kaamerat, võivad nad alati selle funktsiooni välja lülitada ja ainult mikrofoni sisse jätta. Mõni videokonverentsitarkvara lubab inimestel koguni tausta hägustada või muuta, et inimesed saaksid omavahel privaatsuse pärast muretsemata silmast silma suhelda.

Kaugtöö tegemine ja kodust töötamine on märkimisväärselt suurenenud, nii et videokonverentsid, mis võimaldavad reaalajas suhelda ja koostööd teha, parandavad tööviljakust, kaasatust ja motiveeritust.

Reaalajas võrgukoostööks ette nähtud tarkvararakenduse (nt videokonverentsid) kasutamisel on palju eeliseid lisaks muudele võimalustele, sh failide ühiskasutus ja kalendrifunktsioon. Seda seetõttu, et tarkvara on loodud just selleks, et pakkuda paremat kasutuskogemust inimestele, kes soovivad omavahel vestelda, helistada ja koostööd teha – igal pool ja igal ajal. Lisaks pakub videokonverentsitarkvara, mis on sujuvalt integreeritud terve kontoritöörakenduste komplektiga, eraldiseisvate rakendustega võrreldes täiendavaid aja säästmise, töövoo ja kasutusmugavusega seotud eeliseid.

Videokonverentsi kõnes osalemine on lihtne. Vajate vaid kaamerat, mikrofoni ja videokonverentsi rakendust (nt Microsoft Teams). Kui teid siis videokonverentsile kutsutakse, lihtsalt liituge konverentsiga eelmääratletud ajal oma seadme kaudu. Lisateavet leiate hübriid- ja kaugkoosolekute juhendist.

Lisateave Microsoft Teamsi kohta

Võtke Microsoft Teams kasutusele juba täna

* Kuna kaugtöötajate hulk on viimasel ajal märgatavalt suurenenud, saate kuni selle aasta lõpuni korraldada saateid kuni 20 000 vaatajale.
1. Saadaval ainult töölauaversioonis.