Trace Id is missing
Põhisisu juurde
Microsofti turbeteenus

Mis on küberturve?

Lugete teavet küberturbe ning selle kohta, kuidas kaitsta oma inimesi, andmeid ja rakendusi järjest suurema hulga mitmesuguste tänapäevaste küberturbeohtude eest.

“ ”

Küberturbe määratlus

Küberturve on hulk protsesse, häid tavasid ja tehnoloogialahendusi, mis aitavad kaitsta teie kriitilisi süsteeme ja võrke digirünnakute eest. Kuna andmete hulk on kasvanud ja järjest enam inimesi töötab ja suhtleb kõikjalt, on ründajad seda ära kasutanud ning töötanud ressurssidele juurdepääsemiseks ja andmete varastamiseks, ettevõtte saboteerimiseks või raha väljapressimiseks välja keerukad meetodid. Igal aastal suureneb rünnete arv ja kurjamid arendavad uusi meetodeid tuvastamisest hoidumiseks. Tõhus küberturbeprogramm hõlmab inimesi, protsesse ja tehnoloogialahendusi, mis üheskoos vähendavad rünnakust põhjustatud ärikatkestuste ning finants- ja mainekahju ohtu.

Küberturbeohtude tüübid

Küberturbeoht on teadlik katse hankida juurdepääs üksikisiku või organisatsiooni süsteemile. Ründajad arendavad pidevalt oma ründemeetodeid, et hoiduda tuvastamisest ja kasutada ära uusi nõrkusi, aga nad toetuvad ka teatud levinud meetoditele, milleks saate valmis olla.

Ründevara
Ründevara on üldtermin, mis hõlmab igasugust pahatahtlikku tarkvara, sh ussid, lunavara, nuhkvara ja viirused. Selle eesmärk on kahjustada arvuteid või võrke, muutes või kustutades faile, ekstraktides delikaatset teavet, nagu paroolid ja kontonumbrid, ning saates pahatahtlikke meilisõnumeid või liiklust. Ründevara võib installida ründaja, kes saab juurdepääsu võrgule, kuid sageli juurutavad inimesed ründevara oma võrgus või ettevõtte võrgus tahtmatult ise pärast pahatahtliku lingi klõpsamist või nakatunud manuse allalaadimist.

Lunavara
Lunavara on teatud väljapressimise liik, mis kasutab ründevara failide krüptimiseks, et need kättesaamatuks muuta. Sageli ekstraktivad ründajad lunavararünde käigus andmeid ja võivad ähvardada need avalikustada, kui neile raha ei maksta. Vastutasuks dekrüptimisvõtme eest peab ohver maksma lunaraha, tavaliselt krüptovaluutas. Kõik dekrüptimisvõtmed aga ei tööta, mistõttu puudub garantii, et failide taastamine õnnestub.

Manipuleerimine
Manipuleerimise korral kasutavad ründajad ära inimeste usaldust, et petta neid andma kontoteavet või alla laadima ründevara. Nende rünnete korral maskeerivad ründajad end tuntud kaubamärgiks, töökaaslaseks või sõbraks ja kasutavad selliseid psühholoogilisi tehnikaid nagu kiire tegutsemise vajaduse tunde tekitamine, et panna inimesed tegema, mida nad tahavad.

Andmepüük
Andmepüük on sellist tüüpi manipuleerimine, mis kasutab meilisõnumeid, tekstsõnumeid või häälsõnumeid, mis paistavad olevat pärit usaldusväärsest allikast, et panna inimesi loovutama delikaatset teavet või klõpsama tundmatut linki. Mõned andmepüügikampaaniad saadetakse suurele hulgale inimestele, lootuses, et vähemalt üks inimene teeb klõpsu. Teised kampaaniad, mida nimetatakse harpuunimiseks, on sihipärasemad ja keskenduvad ühele inimesele. Näiteks võib vaenlane teeselda, et on tööotsija, ning meelitada värbaja laadima alla nakatunud elulookirjeldust.

Siseohud
Siseohu korral põhjustavad turbemurde või finantskahju inimesed (nt töötajad, töövõtjad või kliendid), kellel on juba juurdepääs mõnele süsteemile. Mõnel juhul on kahju tahtmatu, näiteks kui töötaja postitab kogemata delikaatse teabe isiklikule pilvkontole. Kuid mõned siseringitegelased tegutsevad pahatahtlikult.

Keerukas püsioht
Keeruka püsiohu korral saavad ründajad juurdepääsu süsteemidele, kuid jäävad pikaks ajaks tuvastamata. Vaenlased uurivad sihtettevõtte süsteeme ja varastavad andmeid, ilma et nende suhtes rakendataks mingeid kaitsvaid vastumeetmeid.

Miks on küberturve oluline?

Tänapäeva maailm on rohkem ühendatud kui kunagi varem. Globaalne majandus sõltub sellest, et eri ajavööndites olevatel inimestel oleks võimalus suhelda ja kõikjalt olulisele teabele juurde pääseda. Küberturve toetab tööviljakust ja uuenduslikkust, andes inimestele kindluse veebikeskkonnas töötada ja suhelda. Õiged lahendused ja protsessid võimaldavad ettevõtetel ja riigiasutustel kasutada tehnoloogiat, et täiustada oma suhtlusviise ja pakkuda teenuseid, ilma et see ründeohtu suurendaks.

Küberturbe head tavad

Täisusaldamatusel põhineva turbestrateegia kasutuselevõtt
Ajal, mil järjest enam organisatsioone läheb üle hübriidtöömudelitele, mis annavad töötajatele paindlikkuse töötada nii kontoris kui ka kaugühenduse kaudu, on tekkinud vajadus uue turbemudeli järele, mis kaitseb inimesi, seadmeid, rakendusi ja andmeid nende asukohast olenemata. Täisusaldamatuse raamistiku aluseks on põhimõte, et juurdepääsutaotlust ei tohi usaldada, isegi kui see saabub võrgu seest. Riskide maandamiseks peate eeldama, et tekkinud on turbemurre, ning kõiki juurdepääsutaotlusi põhjalikult kontrollima. Kasutage miinimumpääsu, et anda inimestele juurdepääs ainult nendele ressurssidele, mida neil on vaja, ja ei millelegi muule.

Korraldage regulaarselt küberturbekoolitusi
Küberturve pole pelgalt turbespetsialistide vastutusala. Tänapäeval kasutavad inimesed töö- ja isiklikke seadmeid vaheldumisi ning paljud küberründed saavad alguse töötajale suunatud andmepüügisõnumist. Isegi suured ja hästi varustatud ettevõtted langevad manipuleerimiskampaaniate ohvriks. Küberkurjategijatele vastu astumine nõuab, et kõik teeksid koostööd selle nimel, et muuta veebimaailm turvalisemaks. Õpetage oma meeskond kaitsma oma isiklikke seadmeid ning aidake neil ründeid tuvastada ja peatada regulaarsete koolituste abil. Jälgige oma programmi tõhusust andmepüügisimulatsioonide abil.

Juurutage küberturbeprotsessid
Küberrünnete ohu vähendamiseks töötage välja protsessid, mis aitavad teil rünnet ära hoida, tuvastada ja sellele reageerida. Nõrkuste vähendamiseks paigake tarkvara ja riistvara regulaarselt ning andke oma meeskonnale selged juhised, et nad teaksid, mida ründe korral teha.

Teil pole vaja kogu protsessi ise nullist luua. Juhiseid pakuvad teile sellised küberturberaamistikud nagu Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (SOC) 2700 ja National Institute of Standards and Technology (NIST).

Investeerige terviklikesse lahendustesse
Tehnoloogialahendusi, mille abil lahendada turbeprobleeme, täiustatakse igal aastal. Paljud küberturbelahendused kasutavad tehisintellekti ja automatiseerimist, et ründeid tuvastada ja peatada automaatselt ilma inimese sekkumiseta. Muu tehnoloogia aitab teil analüüside ja ülevaadete abil mõista, mis teie keskkonnas toimub. Hankige terviklik ülevaade oma keskkonnast ja kõrvaldage puudujäägid; kasutage selleks terviklikke küberturbelahendusi, mis teevad koostööd nii omavahel kui ka teie ökosüsteemiga, et kaitsta teie identiteete, lõpp-punkte, rakendusi ja pilvkeskkondi.

Küberturbelahendused

Kaitske oma identiteete, andmeid, pilvkeskkondi ja rakendusi mitmekülgsete lahenduste abil, mis töötavad koos ja eri keskkondades.
Sülearvutit kasutav inimene.

Identiteetide kaitsmine

Kaitske juurdepääsu oma ressurssidele tervikliku identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahendusega, mis koondab ühte kohta kokku teie inimesed koos kõigi nende rakenduste ja seadmetega. Hea identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahendus aitab tagada, et inimesed pääsevad juurde ainult neile andmetele, mida nad vajavad, ja ainult nii kaua, kuni nad neid vajavad. Sellised võimalused nagu mitmikautentimine aitavad vältida ohtliku konto juurdepääsu teie võrgule ja rakendustele.

Inimene vaatab seinal olevat ekraani ja suhtleb sellega.

Ohtude tuvastamine ja peatamine

Püsige ohtudega kursis ja automatiseerige reageerimsmeetmed (SIEM) ning laiendatud tuvastamise ja kahjutustamise (XDR)abil. Lahendus SIEM kogub kokku kõigi teie turbelahenduste analüüsiteabe ning annab teie keskkonnast tervikliku ülevaate. XDR kaitseb teie rakendusi, identiteete, lõpp-punkte ja pilvkeskkondi, aidates teil kõrvaldada puudujääke.

Inimene, kes vaatab andmeid suurel ekraanil.

Andmete kaitsmine

Teabekaitselahenduste abil saate tuvastada ja hallata delikaatseid andmeid oma pilvkeskkondades, rakendustes ja lõpp-punktides. Nende lahenduste abil saate tuvastada ja liigitada delikaatset teavet kogu ettevõttes, jälgida juurdepääsu nendele andmetele, krüptida teatud faile või blokeerida neile vajaduse korral juurdepääsu. 

Inimene, kes töötab oma töölaua taga mitmel ekraanil.

Pilvepõhise kaitselahenduse hankimine

Pilvepõhise turbelahenduse abil saate reguleerida juurdepääsu pilvrakendustele ja -ressurssidele ning kaitsta end järjest arenevate küberturbeohtude vastu. Kuna pilvteenustes majutatakse järjest suuremat hulka ressursse ja teenuseid, on oluline, et töötajad saaksid kõik vajaliku hõlpsalt kätte, ilma et nad sellega turvalisust ohustaksid. Hea pilvepõhine turbelahendus aitab teil mitmest pilvest koosnevas keskkonnas ohte jälgida ja peatada.

Microsofti turbeteenus aitab kaitsta kõike

Microsoft Entra ID

Tervikliku identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahenduse abil saate pakkuda turvalist kohandatavat juurdepääsu, sujuvaid kasutusvõimalusi ja lihtsustatud juhtimist.

Microsoft Sentinel

Pilvepõhine SIEM ja konkurentsitu tehisintellekt annavad teile ülevaate kogu teie ettevõttest.

Microsoft Defender XDR

Takistage valdkondadevahelisi rünnakuid ühtse XDR-lahenduse laiendatud läbipaistvuse ja võrratu tehisintellekti abil.

Microsoft Defender for Cloud

Integreeritud laiendatud ohutuvastuse ja -kõrvalduse funktsioonidega saate kaitsta nii mitmest pilvest koosnevaid kui ka hübriidpilvepõhiseid talitlusüksuseid.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Tipptasemel pilvkeskkonna juurdepääsuturbe vahendusteenus annab teile põhjaliku ülevaate oma pilvrakendustest ja kontrolli nende üle.

Microsoft Defender for Endpoint

Saate tuvastada keerukaid ohte ning kaitsta nende eest Windowsi, macOS-i, Linuxi, Androidi, iOS-i ja võrguseadmeid.

Microsoft Defender for Identity

Pilvepõhine analüüs aitab teil kaitsta kohapealseid identiteete ja tuvastada kahtlast tegevust.

Microsoft Defender for IoT

Saate hankida oma IoT-taristust täieliku ülevaate ja tagada selle ohtude pideva jälgimise.

Korduma kippuvad küsimused

  • Oma programmi koostades hankige juhiseid sellistest küberturberaamistikest nagu Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (SOC) 2700 ja National Institute of Standards and Technology (NIST). Paljud ettevõtted, sh Microsoft, on kasutusele võtnud täisusaldamatusel põhineva turbestrateegia, et aidata kaitsta kaug- ja hübriidtöötajaid, kes vajavad kõikjalt turvalist juurdepääsu ettevõtte ressurssidele.

  • Küberturbe haldamine hõlmab tööriistu, protsesse ja inimesi. Esiteks tehke kindlaks oma varad ja riskid ning seejärel looge protsessid küberturbeohtude eemaldamiseks või kahjutustamiseks. Töötage välja kava, mis annab teie meeskondadele juhised, kuidas rünnaku korral reageerida. Kasutage sellist lahendust nagu Microsofti turbeskooriteenus, et jälgida oma eesmärke ja hinnata turbeseisundit.

  • Küberturve on tööviljakuse ja uuenduslikkuse alus. Õiged lahendused toetavad seda, kuidas inimesed tänapäeval töötavad, võimaldades neil hõlpsalt juurde pääseda ressurssidele ja üksteisega kõikjalt suhelda, ilma et see rünnakuohtu suurendaks.

  • Küberhügieen on hulk rutiine, mis vähendavad teie ründeohtu. See hõlmab selliseid põhimõtteid nagu miinimumpääs ja mitmikautentimine, mis muudavad volitamata isikutel juurdepääsu hankimise keerulisemaks. Samuti hõlmab see regulaarselt rakendatavaid tavasid, nt tarkvara paikamine ja andmete varundamine, mis vähendavad süsteemi haavatavust. 

  • Küberturve on hulk protsesse, häid tavasid ja tehnoloogialahendusi, mis aitavad kaitsta teie kriitilisi süsteeme ja andmeid volitamata juurdepääsu. Tõhus programm vähendab ründest põhjustatud ärikatkestuste ohtu.

Jälgi Microsofti