Atklājiet mūsu apņemšanos attiecībā uz pieejamību

Korporācija Microsoft ir apņēmusies nodrošināt, lai tās produkti un pakalpojumi būtu izstrādāti ikvienam, tostarp vairāk nekā miljonam lietotāju ar funkcionāliem traucējumiem.

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

Microsoft pieejamības atbilstības atskaites parāda mūsu apņemšanos attiecībā uz pieejamību. Uzņēmumu, izglītības un valsts iestāžu profesionāļiem šīs atskaites palīdz pieņemt lēmumus par iegādi un produktu integrāciju savā organizācijā.


Kā Microsoft integrē pieejamību

Mūsu apņemšanos attiecībā uz pieejamību nosaka trīs papmatprincipi: caurspīdība, iekļaujamība un uzskaitāmība. Izstrādājot savus produktus un pakalpojumus, mēs ņemam vērā globālos pieejamības standartus, tostarp:

  • EN 301 549
  • ASV 508. sadaļa
  • Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijas (Web Content Accessibility Guidelines — WCAG)

Microsoft arī sadarbojas ar valsts iestādēm un organizācijām visā pasaulē, lai nodrošinātu cipartehnoloģiju priekšrocības personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Uzskaitāmība

Produktos un pakalpojumos prioritāti piešķiram iekļaujošam noformējumam un pieejamībai. Microsoft publicē pieejamības atbilstības atskaites (Accessibility Conformance Report — ACR), kas apraksta, kā mūsu produkti un pakalpojumi atbalsta Eiropas pieejamības standarta EN 301 549; ASV Rehabilitācijas akta 508. sadaļas un tīmekļa satura pieejamības vadlīniju (Web Content Accessibility Guidelines — WCAG) kritērijus.

A person with visual impairment sits in front of a laptop smiling. Their white cane is at their side.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

Iekļaujamība

Vēlamies ikvienam sniegt visas iespējas, lietojot mūsu produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas, kā arī Microsoft kultūras ietvaros. Mūsu pieeja ļauj mums sadarboties ar personām, kurām ir dažādi funkcionālie traucējumi.

Pārredzamība

Esam atvērti savos plānos nodrošināt, lai produkti būtu pieejami. Microsoft pieejamības tīmekļa vietne nodrošina informāciju par mūsu produktiem, jaunāko iekļaujošo izstrādi un pieejamības rīkiem.

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

Globālie pieejamības standarti

EN 301 549 atskaites

Microsoft mākoņpakalpojumi ietver daudzus pakalpojumus, un mūsu daudzās atsevišķās atbilstības atskaites to apstiprina.

ASV 508. sadaļas atskaites

Microsoft piedāvā detalizētas ACR, kurās ir aprakstīta daudzu tās mākoņpakalpojumu pieejamība.

WCAG (ISO/IEC 40500) atskaites

Microsoft atskaites par pabeigtiem produktiem, pakalpojumiem vai to daļām, ko var instalēt atsevišķi.

Enterprise Disability Answer Desk

Nodrošinām īpašu atbalstu saviem uzņēmumu klientiem, kuriem ir jautājumi par pieejamību mūsu produktos un pakalpojumos vai par pieejamības atbilstības atskaitēm.