Trace Id is missing
Pāriet uz galveno saturu
Drošības kontroles centrs

Mākoņa pakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts

Pirms mākoņa pakalpojumu sniedzēja izvēles skaidri norādiet savus mērķus un prasības.

Kā izmantot kontrolsarakstu

Microsoft izveidoja mākoņa pakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsarakstu, norādījumus un darblapu, lai apmierinātu uzņēmumu vajadzības ar standartizētu pieeju.

Fotogrāfija ar cilvēku, kas valkā austiņas un sēž pie letes, pieskaras klēpjdatora ekrānam
Fotogrāfija, kurā redzami divi cilvēki, kas atrodas modernā industriālā telpā, sarunājas un veic norādes, kamēr viens no viņiem tur Surface ierīci planšetdatora režīmā

Formālas pakalpojumu specifikācijas

Kad zināt savus mērķus un prasības, varat izveidot formālas pakalpojumu specifikācijas, lai norādītu tās uzņēmuma vajadzības, uz kurām jāreaģē mākoņa pakalpojumu sniedzējiem.

Kā kontrolsaraksts palīdz organizācijām īstenot uzticamības pārbaudi

Kontrolsaraksts veicina pārdomātu pāreju uz mākoni, piedāvā strukturētus norādījumus, kā arī konsekventu, atkārtojamu pieeju mākoņa pakalpojumu sniedzēja izvēlei. 
Mākoņa ieviešana vairs nav tikai tehnoloģiju izvēles lēmums. Tā kā kontrolsaraksta prasības ietver visus organizācijas darbības aspektus, tas ir noderīgi, lai sapulcētu visus galvenos lēmumu pieņēmējus — IT vadītājus, kā arī juridiskos, risku pārvaldības, apgādes un atbilstības speciālistus. Tas palielinās lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti un ļaus pieņemt lēmumus atbilstoši saprātīgai argumentācijai, tādējādi samazinot neparedzētu šķēršļu iespējas. Sanfrancisko IT konsultāciju uzņēmums Convergent Computing, kas izmantoja kontrolsarakstu, lai panāktu vienprātību haotiskajā lēmumu pieņemšanas procesā un samazinātu lēmumu pieņemšanas laiku nosešu mēnešu procesa līdz sešām nedēļām
Uzziniet, kā mākoņa pakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts palīdz jūs aizsargāt. 
Lejupielādēt, kā kontrolsaraksts palīdz aizsargāt organizācijas >

Kontrolsaraksts ietver

Galvenās tēmas lēmumu pieņēmējiem

Izceļ galvenās diskusiju tēmas lēmumu pieņēmējiem mākoņa ieviešanas procesa sākumā.

Atbalsts pamatīgām biznesa diskusijām

Kontrolsaraksts sniedz atbalstu pamatīgām biznesa diskusijām par normatīviem un mērķiem.

Palīdzība potenciālo problēmu noteikšanā

Kontrolsaraksts palīdz organizācijām noteikt iespējamās problēmas, kas var ietekmēt mākoņa projektu.

Konsekventi jautājumi

Konsekventi jautājumi par katru mākoņa pakalpojumu sniedzēju, lai vienkāršotu dažādu piedāvājumu salīdzināšanu.

Forrester Research pētījuma rezultāti

Mākoņa pakalpojumu līgumu infografika

Mākoņa pakalpojumu līgumu atskaite

Kāpēc Microsoft izveidoja mākoņpakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsarakstu

Microsoft izstrādāja mākoņpakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsarakstu, lai palīdzētu organizācijām veikt uzticamības pārbaudi, īstenojot pāreju uz mākoni. Tas nodrošina struktūru jebkāda lieluma un tipa organizācijai — no privātiem uzņēmumiem līdz publiskā sektora organizācijām, tostarp visu līmeņu valsts iestādēm un bezpeļņas organizācijām, lai noteiktu savas veiktspējas, pakalpojumu, datu pārvaldības un pārvaldības mērķus un prasības. Šis novērtējums ļauj labāk salīdzināt dažādu mākoņpakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, tā rezultātā veidojot mākoņpakalpojumu līguma pamatu.

Kontrolsaraksts nodrošina platformu, lai saskaņotu jūsu līguma klauzulas ar mākoņpakalpojumu līgumu starptautiskā standarta ISO/IEC 19086 klauzulām. Šis standarts piedāvā vienotu apsvērumu kopumu organizācijām, kas palīdz pieņemt lēmumus par mākoņa ieviešanu, kā arī izveidot kopēju pamatu, lai salīdzinātu mākoņpakalpojumu piedāvājumus.

Korporācija Microsoft ir aktīvi darbojusies ekspertu panelī, kas izstrādāja šo standartu trīs gadu laikā. Kontrolsaraksts apkopo standarta 37 lappuses vienkāršākā divu lappušu dokumentā, ko organizācijas var izmantot, lai apspriestu mākoņpakalpojumu līgumu, kas atbilst viņu uzņēmējdarbības mērķiem. Tā kā kontrolsaraksta pamatā ir jaunais standarts, šis saraksts ir neitrāls attiecībā pret pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem, un ir piemērots jebkurai organizācijai, kurai nepieciešami mākoņpakalpojumi, un jebkuram mākoņpakalpojumu sniedzējam.

Skatīt ISO/IEC 19086-1 standartu >

Microsoft un ISO/IEC 19086-1:2016 mākoņpakalpojumu līmeņa līguma pamats

Microsoft bija viena no daudzām organizācijām, kas vairāku gadu garumā piedalījās ISO/IEC 19086-1 standarta izstrādē. Atbilstoši savai iesaistīšanās pakāpei izveidojām mākoņpakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsarakstu. Organizācijas var izmantot šo kontrolsarakstu, lai sistemātiski apsvērtu prasības attiecībā uz mākoņprojektiem un strukturētu mākoņpakalpojumu līgumus un SLA, kas atbilst uzņēmējdarbības mērķiem. Tā kā pamatā ir jaunais standarts, kontrolsaraksts ir neitrāls attiecībā pret pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem, un ir piemērots jebkurai organizācijai, kurai nepieciešami mākoņpakalpojumi, un jebkuram pakalpojumu sniedzējam, kas tos piedāvā.

Bieži uzdotie jautājumi

  • ISO/IEC 19086-1 ir pirmais no jauna četru daļu starptautiskā standarta, kas nosaka platformu un terminoloģiju mākoņa pakalpojumu līmeņa līgumiem (Service Level Agreement — SLA). Tas piedāvā vienotu apsvērumu klāstu organizācijām, kas apsver iespēju izmantot mākoni, un kopīgu terminoloģiju, lai tās varētu vieglāk salīdzināt mākoņa pakalpojumus un pakalpojumu sniedzējus un izveidot savu līgumu.

  • Nē. ISO/IEC 19086-1 neietver sertificēšanas procesu. Tas ir orientējošs standarts, kas nodrošina pamatu, lai uzņēmumiem palīdzētu veikt rūpīgu mākoņpakalpojumu novērtēšanu, kā arī izveidot mākoņa SLA atbilstoši savam uzņēmumam.

  • Standartu izveidoja Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) un Starptautiskā elektrotehniskā komisija (IEC). ISO ir neatkarīga nevalstiska organizācija un pasaulē lielākais brīvprātīgo starptautisko standartu izstrādātājs. IEC ir pasaulē vadošā organizācija, kas sagatavo un publicē starptautiskos standartus, kas paredzēti elektroniskām, elektriskām un saistītām tehnoloģijām. Laika gaitā apvienotā ISO/IEC apakškomiteja radīja ISO/IEC 19086-1; Microsoft bija viena no daudzajām dalībnieku organizācijām, kas piedalījās šajā procesā.

  • Organizācijām būtu jāsapulcē uzņēmuma ieinteresētās puses, lai apspriestu, kā katrs kontrolsaraksta vienums attiecas uz organizāciju un īpaši uz mākoņa projektu. Darba grupa var noteikt minimālās prasības, izsvērt katra saraksta vienuma svarīgumu un norīkot par katru vienumu atbildīgo personu. Pēc tam organizācijas ir labākā situācijā, lai prasītu pakalpojumu sniedzējiem reaģēt uz visiem kontrolsaraksta apsvērumiem, salīdzinātu atbildes un izlemtu, kurš pakalpojumu sniedzējs vislabāk atbilst organizācijas mērķiem.

Papildu resursi

Kā mākoņa pakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts palīdz jūs aizsargāt.

Jūsu aizsardzība

Kā mākoņa pakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts palīdz jūs aizsargāt.

Mākoņa pakalpojumu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts

Sekot korporācijai Microsoft