A pharmaceutical employee wearing PPE looking at a vial of liquid.

Biovitenskap

Oppdag hvordan Microsoft Cloud hjelper biovitenskapen med å akselerere forskning og utvikling, effektivisere driften og skape mer robuste forsyningskjeder.

Få fart på biovitenskapelig innovasjon

Bidra til en mer bærekraftig fremtid og transformer organisasjonen ved å starte opp innovasjon, styrke personalet digitalt og fremme effektiv produksjon gjennom markedsføring.

Akselerer FoU-innovasjon

Moderniser prosesser for oppdagelse, utvikling og kvalitet for å fjerne barrierer som hindrer utvikling av nye produkter.

Gjør driften smidig

Frem nye nivåer av smidighet, sikkerhet og produktivitet ved hjelp av IoT, KI/ML og skybasert databehandling.

Skap robuste forsyningskjeder

Få fullt innsyn i forsyningskjeden gjennom automatisering og forbedret ressurssporing.

Styrk neste generasjons produkt- og tjenestelevering

Utstyr ansatte med bedre verktøy for kundeengasjement, både virtuelt og fysisk.

Forbedre pasient- og leverandøropplevelsen

Lever sikre og tilgjengelige og opplevelser av høy kvalitet gjennom hele behandlingsforløpet.

Hva som gjør Microsoft Cloud unik

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Kliniske prøver og gjennomføring

Få raskere kliniske resultater

Forbedre produktiviteten og moderniser FoU-prosesser

Utvikle produkter raskere ved å utnytte KI/ML og databehandling med høy ytelse for å starte innovasjon og transformere administrasjon og utvikling av produkters livssyklus.

Få raskere kliniske resultater

Frem forskning ved å analysere Omics-data og transformere funn til nye protokoller for presisjonsmedisin.

Skap fremtidens smidige fabrikk i dag

Effektiviser fabrikkoperasjoner og skaler opp for nye terapiformer ved å ta i bruk skyteknologi for å øke produktiviteten og redusere nedetid.

Koble sammen mennesker, produkter og prosesser

Få bedre innsyn i forsyningskjeden, og støtt produktivitetsmål gjennom økt automatisering for mer komplekse produkter.

Optimaliser produksjonsprosesser med kunstig intelligens

Gjør produksjonen mer effektiv, og reduser nedetiden – uten hjelp fra dataforskere – ved hjelp av automatisering drevet av kunstig intelligens.

Øk samsvar og respons innen legemiddel- og næringsmiddelindustrien

Bruk stordata og smart analyse for å gjennomføre tilsyn med prosesser og dataintegritet.

Gjør forsyningskjeden mer robust, og minimer avbrudd

Koble sammen interne og eksterne forsyningskjeder, partner- og markedsdata for å optimalisere planlegging og innsyn i beholdning.

Gjør driften mer forutsigbar

Foren data på tvers av systemer i forsyningskjeden for å forutsi kundenes behov og levere produkter i tide med produksjonsplanlegging i nær sanntid.

Bedre prognoser og lagerplanlegging

Bruk KI til å automatisere og forbedre ordreoppfyllelsen med regelbasert orkestrering.

Integrer for å øke smidigheten

Oppdag og koble til bærekraftsdata for å følge med på måloppnåelse, redusere avfall og få intelligent innsikt for mer effektive tiltak.

Utrust arbeidsstyrken digitalt med smarte løsninger

Styrk neste generasjons arbeidsstyrke, og utstyr dem med ferdighetene og verktøyene som trengs for å holde tritt med ny kompleksitet og hastigheten til digitalt engasjement.

Effektiviser salg og service for å styrke kundeengasjement og øke fortjenesten

Hjelp selgerne dine med å holde tritt med ditt komplekse produkt- og tjenesteutvalg.

Få innsikt i produkter og tjenester

Gjør det mulig for team å overgå kundenes serviceforventninger ved å forutsi, oppdage og løse problemer før kundene selv vet at det er et problem.

Gjør det mulig for ansatte å være produktive fra hvor som helst

Koble sammen frontlinjearbeidere, kontorarbeidere, partnere og kunder med de sikre samarbeids- og informasjonsadministrasjonsverktøyene som trengs for å støtte hybrid arbeid.

Forbedre leverandør- og pasientengasjementet

Støtt tilpasset engasjement, opplæring, overholdelse og ha reell innflytelse ved å hjelpe markedsførere, selgere og serviceagenter med å forstå kundene når de kommuniserer med dem eksternt og digitalt i ulike kanaler.

Frem meningsfulle handlinger

Samle transaksjons-, atferds- og demografidata for å skape en helhetlig pasientvisning med kunstig intelligens.

Støtt leger i pasientbehandlingen

Utnytt KI-drevne plattformer til kommunikasjon og engasjement.

Forstå pasientreisen

Få en komplett pasientvisning på tvers av ulike datasett for å forutsi potensielle behandlingsfrafall og forbedre betalingsgodkjenning av behandling ved behov.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" kliniske prøver og gjennomføring","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsM?ver=93d0","imageAlt":"En hånd med medisinsk hanske som samhandler med diagrammer på en bærbar datamaskin. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":2,"name":"Kliniske prøver og gjennomføring","videoHref":"","content":"<p>Frem forskning ved å analysere Omics-data og transformere funn til nye protokoller for presisjonsmedisin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om databehandling med høy ytelse for helse- og biovitenskap.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182917&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få raskere kliniske resultater"}],"arialabel":null,"id":"Digital innovasjon innen FoU","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsJ?ver=245d","imageAlt":"En helsearbeider med vernebriller som arbeider på en håndholdt enhet. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":1,"name":"Digital innovasjon innen FoU","videoHref":"","content":"<p>Utvikle produkter raskere ved å utnytte KI/ML og databehandling med høy ytelse for å starte innovasjon og transformere administrasjon og utvikling av produkters livssyklus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre produktiviteten og moderniser FoU-prosesser "},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"driftsinnsyn","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsV?ver=507e","imageAlt":"Tre personer som står rundt et nettbrett med diagrammer. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":4,"name":"Innsyn i driften","videoHref":"","content":"<p>Få bedre innsyn i forsyningskjeden, og støtt produktivitetsmål gjennom økt automatisering for mer komplekse produkter.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om Dynamics 365 for Healthcare.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183026&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koble sammen mennesker, produkter og prosesser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"produksjonsoperasjoner","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsV?ver=507e","imageAlt":"Tre personer som står rundt et nettbrett med diagrammer. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"Produksjonsoperasjoner","videoHref":"","content":"<p>Gjør produksjonen mer effektiv, og reduser nedetiden – uten hjelp fra dataforskere – ved hjelp av automatisering drevet av kunstig intelligens.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om hvordan teknologi støtter produsenter av legemiddelutstyr.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182847&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimaliser produksjonsprosesser med kunstig intelligens"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" samsvar og forskriftsmessige prosesser","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN1?ver=7d26","imageAlt":"Hender som skriver på en bærbar maskin. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"Samsvars- og forskriftsprosesser","videoHref":"","content":"<p>Bruk stordata og smart analyse for å gjennomføre tilsyn med prosesser og dataintegritet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om samsvar innen legemiddel- og næringsmiddelindustrien.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182918&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Øk samsvar og respons innen legemiddel- og næringsmiddelindustrien"}],"arialabel":null,"id":"Effektiviser fabrikkdriften","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsS?ver=d530","imageAlt":"En person med vernebriller som arbeider på en maskin. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Effektiviser fabrikkdriften","videoHref":"","content":"<p>Effektiviser fabrikkoperasjoner og skaler opp for nye terapiformer ved å ta i bruk skyteknologi for å øke produktiviteten og redusere nedetid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap fremtidens smidige fabrikk i dag"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Innsyn i forsyningskjeder","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQivr?ver=02e5","imageAlt":"En person med ansiktsmaske og hørselsvern som vurderer en stabel med gjenstander. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Innsyn i forsyningskjede","videoHref":"","content":"<p>Foren data på tvers av systemer i forsyningskjeden for å forutsi kundenes behov og levere produkter i tide med produksjonsplanlegging i nær sanntid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les mer om hvordan skyen fremmer digital transformasjon innen produksjon.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdchjX4b6/original","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør driften mer forutsigbar"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Prosessautomatisering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN7?ver=954f","imageAlt":"Hender som bruker et nettbrett til å vurdere data som vises i diagrammer og grafer. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Prosessautomatisering","videoHref":"","content":"<p>Bruk KI til å automatisere og forbedre ordreoppfyllelsen med regelbasert orkestrering.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om Dynamics 365 for Healthcare.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182762&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bedre prognoser og lagerplanlegging"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Bærekraft","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8Bv?ver=6952","imageAlt":"Utsikt oppover fra innsiden av en stor glassbygning. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":10,"name":"Bærekraft","videoHref":"","content":"<p>Oppdag og koble til bærekraftsdata for å følge med på måloppnåelse, redusere avfall og få intelligent innsikt for mer effektive tiltak.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om Microsoft Cloud for bærekraft.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182782&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integrer for å øke smidigheten"}],"arialabel":null,"id":"Skap robuste forsyningskjeder","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQivo?ver=418c","imageAlt":"En person med hjelm og vest som jobber i en fabrikk med paller av produkter. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":7,"name":"Skap robuste forsyningskjeder","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen interne og eksterne forsyningskjeder, partner- og markedsdata for å optimalisere planlegging og innsyn i beholdning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør forsyningskjeden mer robust, og minimer avbrudd"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Digital salg og digital service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgta?ver=d112","imageAlt":"Tre personer som snakker sammen og ser på en bærbar PC. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Digitalt salg og digital service","videoHref":"","content":"<p>Hjelp selgerne dine med å holde tritt med ditt komplekse produkt- og tjenesteutvalg.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om detaljhandel og helse.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182783&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektiviser salg og service for å styrke kundeengasjement og øke fortjenesten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Alltid tilgjengelig service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8BB?ver=7e97","imageAlt":"En person som bruker en stasjonær skjerm. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":13,"name":"Alltid tilgjengelig service","videoHref":"","content":"<p>Gjør det mulig for team å overgå kundenes serviceforventninger ved å forutsi, oppdage og løse problemer før kundene selv vet at det er et problem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om Dynamics 365 for Healthcare.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182762&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få innsikt i produkter og tjenester"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Hybrid arbeid","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8BF?ver=e79a","imageAlt":"En Teams-videosamtale mellom pasient og helsearbeider.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Hybrid arbeid","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen frontlinjearbeidere, kontorarbeidere, partnere og kunder med de sikre samarbeids- og informasjonsadministrasjonsverktøyene som trengs for å støtte hybrid arbeid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om hvordan virtuell helse transformerer leveringen av behandling.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182784&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør det mulig for ansatte å være produktive fra hvor som helst"}],"arialabel":null,"id":"Styrk neste generasjons produkt- og tjenestelevering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN4?ver=a247","imageAlt":"Et fysisk møte med presentasjon av data på en TV. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Styrk neste generasjons produkt- og tjenestelevering","videoHref":"","content":"<p>Styrk neste generasjons arbeidsstyrke, og utstyr dem med ferdighetene og verktøyene som trengs for å holde tritt med ny kompleksitet og hastigheten til digitalt engasjement.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utrust arbeidsstyrken digitalt med smarte løsninger"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Kjenn kundene dine","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQo7C?ver=e133","imageAlt":"En helsearbeider som sitter i en Teams-samtale på bærbar datamaskin.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":16,"name":" Kjenn pasientene dine","videoHref":"","content":"<p>Samle transaksjons-, atferds- og demografidata for å skape en helhetlig pasientvisning med kunstig intelligens.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om pasientinnsikt i Microsoft Cloud for Healthcare.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTWU","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Frem meningsfulle handlinger"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Tilkoblede leverandører","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQo7F?ver=80f5","imageAlt":"En helsearbeider som holder opp et nettbrett for å vise data til kolleger. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":17,"name":"Tilkoblede leverandører","videoHref":"","content":"<p>Utnytt KI-drevne plattformer til kommunikasjon og engasjement.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om pasientkoordinering i Microsoft Cloud for Healthcare.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1E2","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Støtt leger i pasientbehandlingen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Klinisk samarbeid","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbNa?ver=294a","imageAlt":"Helsepersonell som bruker en Surface Hub til å snakke med kolleger via en Teams-videosamtale. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":18,"name":"Klinisk samarbeid","videoHref":"","content":"<p>Få en komplett pasientvisning på tvers av ulike datasett for å forutsi potensielle behandlingsfrafall og forbedre betalingsgodkjenning av behandling ved&nbsp;behov.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mer om behandlingskoordinering i Microsoft Cloud for Healthcare.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1En","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forstå pasientreisen"}],"arialabel":null,"id":"Forbedre pasient- og leverandøropplevelsen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgtd?ver=e6e4","imageAlt":"En person som sitter i en sofa og bruker et nettbrett til å utføre en Teams-videosamtale med helsepersonell. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":15,"name":"Forbedre pasient- og leverandøropplevelsen","videoHref":"","content":"<p>Støtt tilpasset engasjement, opplæring, overholdelse og ha reell innflytelse ved å hjelpe markedsførere, selgere og serviceagenter med å forstå kundene når de kommuniserer med dem eksternt og digitalt i ulike kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre leverandør- og pasientengasjementet"}],"itemsCount":18}

Se hvordan organisasjoner tenker nytt om helse og omsorg

Adamed Group

Lær hvordan en av de største legemiddelprodusentene i Europa har automatisert etterspørselsprognoser og oppnår feilmarginer på under 5 %.

Signant Health

Se hvordan Microsoft 365 bidrar til trygge COVID-19-studier.

Adaptive Biotechnologies

Se hvordan Azure bidrar til å transformere datastrømmer til en ny immunmedisinsk plattform.

Novartis

Novartis skal ta i bruk nyskapende sikkerhet med Privacy Management for Microsoft 365.

Egis Pharmaceuticals PLC

Egis finner den beste matchen mellom pasienter og effektive behandlinger med Azure.

Utforsk Microsofts partnernettverk for helsevesenet

Capgemini
EY
Illumina
IQVIA
PRA health sciences
Sophia genetics

Oppdag verdifulle ressurser og nyheter

Den ledende KI-plattformen for helsetjenester

Microsoft rangeres som lederen innen globale KI-plattformer for IT-sektoren i helsevesenet.

Fremskritt innen biomedisinsk søk ved hjelp av KI

Lær hvordan Microsoft ble inspirert til å tenke grundigere om søk og henting av biomedisinsk informasjon.

Samarbeid med NIH for å fremme biomedisinsk forskning

Microsoft og National Institutes of Health (NIH) har inngått samarbeid for å akselerere biomedisinsk forskning i kjølvannet av pandemien.

Driv genomdataanalyse på Azure

Lær hvordan Microsoft bygger et økosystem som kan forenkle arbeidet med genomdatabehandling for alle.

KLAS anerkjenner Microsofts fremdrift i KI for helsevesenet

KLAS Research kåret nylig Microsofts KI-tilbud til det beste for helsevesenet.

Lær mer om Microsoft Cloud

Lever bedre opplevelser, innsikt og omsorg ved å kombinere Azure, Dynamics 365 og Microsoft 365 ved hjelp av Microsoft Cloud for Healthcare.

Finn ut mer om Microsoft-produkter for helsetjenester

Azure

Forbedre pasientengasjement, samarbeid mellom helsepersonell og klinisk innsikt.

Dynamics 365

Koble sammen mennesker, data og prosesser for å akselerere innovasjon.

Hololens

Få fart på diagnostisering og forbedre kirurgisk presisjon.

Microsoft 365

Optimaliser behandling og omsorg samtidig som pasientsikkerheten forbedres og kostnadene reduseres.

Microsoft Teams

Muliggjør enkelt, sikkert samarbeid og kommunikasjon i én hub.

Power Platform

Oppdag datadrevet innsikt som forbedrer klinisk beslutningstaking med Power BI.

Kontakt oss

Finn en partner

Microsoft Consulting Services

Microsoft teknologisentre

Kundestøtte