Gå til hovedinnhold
Microsoft 365
Abonner

Vi presenterer Microsoft Places: Gjør områdene dine om til steder

Med hybridarbeid er vi lovet det beste fra begge verdener. Det enkle og behagelige ved å jobbe hjemmefra, samholdet og energien vi får ved å møte kollegene på kontoret, og fleksibiliteten og muligheten til å arbeide der vi ønsker. Men det finnes fortsatt noen utfordringer i dag som hindrer dette løftet i å bli virkelighet.

Microsoft Places

Begynn å skape steder i dag med Microsoft Teams-rom.

Et spørsmål jeg stadig hører fra kunder, er hva er formålet med kontoret? Det er ingen tvil om at kontorets rolle har endret seg. For å gjøre det verdt å dra til kontoret, trenger de ansatte en god grunn – noe mer enn bare «fordi jeg sa det». Vi har funnet ut at den grunnen er kollegene. 1 Men det er vanskelig å vite når kollegene kommer, og ofte ender ansatte opp med å angre på at de dro: den spesielle skuffelsen av å ha dratt på jobb, bare for å bli sittende alene på kontoret og arbeide med noe du like godt kunne ha gjort hjemmefra. Og for å gjøre det hele enda mer utfordrende, har de som kommer tilbake til kontoret ofte lokaler som ikke har utviklet seg siden 2019.

I mellomtiden mangler ledere data om og verktøy for de ansattes skiftende arbeidsvaner, noe som tvinger dem til å ta avgjørelser om retningslinjer og infrastruktur uten å vite om disse endringene vil gjøre ting bedre.1 Ledere fortjener å vite at kontorlokalene de investerer i, egner seg til måten de ansatte jobber best på.

Optimaliser arbeidsområdene med Tilkoblet arbeidsplass

For å gjenskape arbeidsplassen og muliggjøre ekte fleksibilitet kreves det teknologi som forener det fysiske og det digitale. Det kommer en ny kategori av teknologiløsninger som gjør dette, og som kalles Tilkoblet arbeidsplass. Den tilkoblede arbeidsplassen bidrar til å skape moderne arbeidsplasser utstyrt med teknologi som gjør at hver enkelt ansatt kan yte sitt beste. Den benytter deretter informasjon som er samlet inn fra moderne arbeidsplasser til å lære, slik at stedene enkelt kan tilpasses de ansattes skiftende behov.

«Vi mener at organisasjoner kan skape mer engasjerende opplevelser for de ansatte, samtidig som de får mer ut av de fysiske ressursene sine, ved å bruke teknologi som bidrar til å effektivisere arbeidsdagen, balansere inkludering og erfaring hos de ansatte, samt støtte den pågående optimaliseringen av porteføljen.»

Phil Kirschner, seniorekspert hos McKinsey & Company, om fremtidens arbeidsplass. 

De ansatte ønsker å arbeide på områder som er utformet etter deres behov. Faktum er at innen 2025 kommer organisasjoner til å bruke 81 milliarder USD2 på teknologiløsninger på arbeidsplassen for å optimalisere markedet for næringseiendom, som omsetter for 4,4 billioner USD3. Dette markedet omfatter flere atskilte segmenter som fokuserer på opplevelsen av arbeidsplassen, som tilbyr verdifulle data om belegg og utnyttelse av området, støtter bygningenes infrastruktur, bidrar til design og utvikling av områder og hjelper til med strategisk planlegging knyttet til eiendomsporteføljer.

Microsofts jobbtrendindeks

Les rapporten 

«Fremtidens arbeidshverdag krever en ny tilnærming – som hjelper oss med å koble oss til områder og hverandre på atskillig mer dynamiske og engasjerende måter. Teknologien vil spille en avgjørende rolle i å gjøre enkeltpersoner i stand til å ta daglige beslutninger som optimaliserer måten de arbeider på, og som gir innsikt til organisasjoner som fokuserer på å håndtere miljøene sine og driften sin med større smidighet.»

Georgia Collins, Executive Managing Director, CBRE.

Vi presenterer Microsoft Places

Når et område har en betydning og et formål, så blir det et sted. Det skjer når mennesker samles, knytter kontakt og deler en opplevelse sammen. Det er det som gjør et hus til et hjem – og et kontor verdt å komme til.

I dag er jeg glad for å presentere Microsoft Places, den nye plattformen for tilkoblede arbeidsplasser som tenker nytt om hybridarbeid og tradisjonelt arbeid. Denne plattformen leverer løsninger som koordinerer hvor arbeidet skjer, moderniserer kontoret med intelligent teknologi og optimaliserer arbeidsplassen for stadig skiftende behov.

Se mer om visjonen for hvor vi er på vei med Microsoft Places.

La oss se nærmere på hver av disse områdene for å gi liv til Microsoft Places.

Koordiner hvor arbeidet skjer for å oppnå de rette resultatene

Hybrid planlegging i Microsoft Places benytter vanlige datasignaler fra Outlook og Teams. Du kan vise uken som ligger fremfor deg og se når kollegene og de nærmeste samarbeidspartnerne dine planlegger å komme på kontoret. Du forstår hvilke dager det er flest folk på kontoret, slik at du kan tilpasse tidsplanen din og dra nytte av verdifulle møter ansikt til ansikt. Intelligent bestilling hjelper deg med å finne tilgjengelige områder med riktig teknologi som passer til formålet med møtet, og som kan ha både fysiske og eksterne deltakere. Du får også anbefalinger om den korteste reiseveien – med meldinger som forteller deg når du bør dra basert på dagens trafikksituasjon og når møtene er planlagt. Med Microsoft Places kan du prioritere tiden din samtidig som du drar størst mulig nytte av å møte folk ansikt til ansikt.

Ukentlig visning av kollegers planlagte arbeidssteder.
Screens simulated and reflect the vision for the product. Features shown may not be available when the product becomes generally available.

Moderniser kontoret med intelligent teknologi

Teknologi kan forbedre opplevelsen av å være på kontoret betraktelig, særlig på steder som ikke er laget for hybridarbeid. Med veivisning slipper du å kaste bort tiden på å lete etter det riktige møterommet eller følge utdaterte skilt i bygningen; i stedet har du tilgang til et kart på den mobile enheten din som viser deg til rett sted. Bestilling av delt kontorplass lar deg se hvor de nærmeste kollegene dine sitter og velge skrivebord i henhold til dette. Og når du har funnet det rette rommet, gir Microsoft Teams-rom alle muligheten til å delta, uansett hvor de befinner seg, takket være de nøye utformede, inkluderende funksjonene. For å gjenoppbygge og styrke båndene mellom kolleger vil Microsoft Places også støtte uplanlagte møter, slik at kolleger enkelt kan opprette spontane møter og dele informasjon med andre på kontoret. Med Places kan kontorene imøtekomme alle behov på en bedre måte.

Spontant møte i kaffepausen
Screens simulated and reflect the vision for the product. Features shown may not be available when the product becomes generally available.

Optimaliser områder og kostnader etter skiftende behov

For å forvalte fysiske områder på en bedre måte trenger ledere områdeinnsikt, slik som utnyttelsesdata, muligheter for energibesparelse og trender for belegg. Denne verdifulle innsikten er det som styrer den dynamiske justeringen av områdene på bestemte dager, slik som å endre overflødige minglerom til overbookede samarbeidsrom. Med avansert innsikt i forventet belegg kan ledere optimalisere områdene ytterligere og redusere antall tilgjengelige etasjer på roligere dager – noe som sparer energikostnader og gir en bedre opplevelse av å være på arbeidsplassen. Ledere kan også samle inn trender om ansatte og steder på tvers av hele porteføljen. Slik kan de skape mer fleksible, dynamiske og bærekraftige steder som støtter de nye måtene å arbeide på.

Utnyttelsesgrad og anbefalte forbedringsmuligheter.
Screens simulated and reflect the vision for the product. Features shown may not be available when the product becomes generally available.

I tillegg vil Microsoft Places integreres med Microsoft 365-løsningene kundene bruker hver dag, slik som Outlook, Teams og Viva. Det vil dra nytte av og forbedre det rikholdige settet med data som er tilgjengelig i Microsoft Graph, og kombinere signaler fra personer og steder. Ved å forene disse dataressursene kan man forbedre første- og tredjepartsløsninger og løse kundenes største utfordringer knyttet til hvordan, når og hvor folk arbeider. All datainnsamling på Microsoft Graph- og Microsoft Places-plattformen overholder våre strenge personvernstandarder. Brukerne får vite hvilke data som samles inn, og de kan velge å enten godta eller avvise. Informasjonen viser trender uten å trekke frem enkeltpersoner.

Microsoft Places vil være tilgjengelig i 2023.

Sammen med partnerne våre

For å sikre at vi løser de mest presserende utfordringene knyttet til hvor arbeidet skjer, har vi inngått samarbeid med selskaper i hele feltet for tilkoblede arbeidsplasser. Økosystemet vårt av partnere vil bygge videre på Places-plattformen med nye og eksisterende løsninger som drar nytte av og forbedrer de rike dataene i Microsoft Graph.

Vi er stolte av å samarbeide med bransjeledere innen alle segmenter i markedet for tilkoblede arbeidsplasser: Opplevelse, plattform, infrastruktur, miljø og planlegging.

AccentureAccenture logo
AppspaceAppspace logo

Autodesk

Autodeck logo

Avanade

Avanade logo

CBRECBRE logo

Condeco

Condeco logo

EYGenetec

Genetec logo

HID Global

HID Global logo

Honeywell

Honeywell logo

Host from CBRE

Host from CBRE logo
Johnson Controls

Johnson Controls logo

JLLJLL logo
Kastle

Kastle logo

LenelS2

LenelS2

RightCrowd

RightCrowd logo

RobinSwiftConnect

SwiftConnect

Sammen med økosystemet vårt av partnere vil Microsoft Places bidra til å skape helhetlige og betydningsfulle løsninger som håndterer kundenes skiftende behov på arbeidsplassen.

Begynn å skape stedene dine i dag

Prosessen med å gjøre et område om til et sted begynner med å gi de ansatte en bedre og mer inkluderende opplevelse – og deretter fange opp og generere data fra disse opplevelsene for å skaffe innsikt som gir grunnlag for å utvikle området videre. Det er derfor Microsoft Teams-rom er det rette utgangspunktet for organisasjonen. I tillegg til å være en av de viktigste faktorene som muliggjør hybridarbeid på kontoret, kan bruks- og administrasjonsdataene også benyttes i Microsoft Places.

Med den riktige teknologien kan vi forvandle kontorene slik at de passer til de evig skiftende behovene våre. Ved å skape responsive, fleksible og dynamiske steder å arbeide på – og tilby løsninger som bidrar til å prioritere tid og maksimere utbyttet av å møtes ansikt til ansikt – bidrar Microsoft Places til å gjøre løftet om hybridarbeid til en realitet.


1Hybridarbeid er bare arbeid. Gjør vi det galt?, tilstandsrapport fra Microsofts jobbtrendindeks, 22. september 2022.

2Interne data fra Microsofts finansteam med IDC

3Interne data fra Microsofts finansteam med IBISWorld