A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Administrer brukertilgang. Beskytt kritiske ressurser

Behold og utvid eksisterende IT-systemer, og benytt deg samtidig av kontroll, synlighet og sikkerhetsfunksjoner fra en universell skyidentitetsplattform.

Fordelene med enhetlig identitetsbehandling

Mer kontroll

Gi sikrere tilgang til apper i alle skyer og datasentre på tvers av hybridmiljøet ditt.

Effektivt for administratorer

Forenkle behandlingen av identitetene til de ansatte, partnere og kunder med ett enkelt skykontrollplan.

Økosystem-vennlig

Forbedre interoperabiliteten med den eksisterende infrastrukturen ved å bruke enhetlige identitetstjenester bygget på åpne standarder.

Hearst logo
"Hearst samlet identitetskontrollen sin i skyen for å fremskynde distribusjonen av forretningsapper og beskytte identitetene sine. Det forenklet administrasjonen for IT."

Hvorfor er enhetlig identitetsbehandling viktig?

Et sentralisert identitetskontrollplan hjelper organisasjoner med å konsolidere sikkerhetsverktøy og -tjenester, redusere lokalt fotavtrykk og forenkle berøringspunkter for IT.

Mer om enhetlig identitetsbehandling

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Grunnlaget for den digitale omveltningen

Å bygge broer mellom lokale og skybaserte identitetskataloger innenfor én enhetlig infrastruktur er det første skrittet du tar for å modernisere IT-systemene.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Tenk utover ansattes identitet

Å utforme for identitetsbehandling utover organisasjonens grenser øker produktiviteten og fremmer nærmere samarbeid med kundene.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Begynn med åpne identitetsstandarder

Å bygge identitet med tanke på åpne standarder legger til rette for interoperabilitet og økt brukersikkerhet.

Enhetlig identitetsbehandling fra skyen

Azure Active Directory (Azure AD) er en omfattende skyløsning for identitets- og tilgangsstyring. Få tilgang til lokale og skybaserte apper med sikrere autentisering, og administrer alle identiteter med et solid sett av funksjoner.

Eksterne identiteter

Tillat at personer utenfor organisasjonen får tilgang til apper og ressurser, og la dem logge på med den identiteten de ønsker.

Hybrid identitet

Synkroniser lokale og skybaserte kataloger for å gi brukerne en felles identitet.

Bruker- og gruppeadministrasjon

Skaler tilgangsstyring til apper og tilordning av sikkerhetspolicyer med effektiv brukeradministrasjon.

Enhetsbehandling

Bidra til å beskytte organisasjonens ressurser samtidig som du lar brukere få tilgang til dem fra hvor som helst.

Administrerte identiteter

Administrer, roter og beskytt legitimasjon automatisk for ressurser i Azure.

Fordyp deg i funksjonene i Azure AD