Gegevensbeheer bij Microsoft

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

Je klantgegevens beschermen en beheren


Jij bent de eigenaar van je gegevens

Microsoft zal je klantgegevens alleen gebruiken om de overeengekomen services te leveren en voor doeleinden die compatibel zijn met het leveren van deze services. We delen je gegevens niet met onze services met reclame en we verzamelen je gegevens evenmin voor marketing- of reclamedoeleinden. Wanneer je de service beëindigd, nemen we de nodige stappen om ervoor te zorgen dat je de eigenaar van je gegevens blijft.1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

We gebruiken of delen je klantgegevens niet voor reclamedoeleinden

We delen je gegevens niet met services met reclame en verzamelen deze evenmin voor marketingdoeleinden. Ons beleid wordt ondersteund door overeenkomsten en de aanname van de internationale gedragscode voor privacy in de cloud, ISO-IEC 27018.


Hoe we gegevens gebruiken om onze services te verbeteren

Probleemoplossing

We voorkomen, detecteren en repareren problemen die de werking van onze services verhinderen.

Betere functies

We verbeteren continu onze functies, waarbij we steeds de betrouwbaarheid en de bescherming van services en gegevens verhogen.

Gepersonaliseerde klantervaring

Gegevens worden gebruikt om gepersonaliseerde verbeteringen en betere gebruikerservaringen door te voeren.


Wat er met je gegevens gebeurt wanneer je de service beëindigd

Microsoft is onderworpen aan strikte normen en verwijdert klantgegevens in de cloud van systemen die door ons worden beheerd. We overschrijven opslagresources voordat we ze opnieuw gebruiken en maken uit bedrijf genomen hardware leeg of vernietigen deze.

|

In onze Microsoft Productvoorwaarden verplicht Microsoft zich contractueel tot het doorlopen van specifieke procedures wanneer een klant een cloudservice beëindigt of wanneer het abonnement afloopt. Hieronder valt het verwijderen van klantgegevens van systemen die door ons worden beheerd.

  • Als je een cloudabonnement beëindigt of wanneer deze afloopt (met uitzondering van gratis proefversies), slaat Microsoft je klantgegevens 90 dagen lang (de 'retentieperiode') op onder een account met beperkte functies om je de tijd te geven de gegevens op te halen of je abonnement te vernieuwen. Tijdens deze periode stuurt Microsoft je meerdere meldingen, zodat je meerdere keren wordt gewaarschuwd dat je gegevens na deze periode worden verwijderd.
  • Na deze retentieperiode van 90 dagen zal Microsoft het account uitschakelen en de klantgegevens verwijderen, inclusief back-ups en kopieën in cache. Voor in-scope services worden die gegevens binnen 90 dagen na het einde van de retentieperiode verwijderd. (In-scope services worden gedefinieerd in de sectie Voorwaarden voor gegevensverwerking in onze Microsoft Productvoorwaarden.)

Wanneer klantgegevens worden gehost in de multitenantomgevingen van zakelijke cloudservices van Microsoft, nemen we zorgvuldige maatregelen om klantgegevens logisch van elkaar te scheiden. Dit helpt om te voorkomen dat de gegevens van de ene klant bij die van een andere klant terechtkomen. Hiermee wordt ook verhinderd dat de ene klant toegang heeft tot de verwijderde gegevens van een andere klant.

Wanneer er een hardwarefout optreedt in een schijfstation dat wordt gebruikt voor opslag, wordt dit veilig gewist of vernietigd voordat Microsoft het station ter vervanging of reparatie retourneert aan de fabrikant. De gegevens op het station worden volledig overschreven om ervoor te zorgen dat de gegevens op geen enkele manier kunnen worden hersteld.

Wanneer dergelijke apparaten uit bedrijf worden genomen, worden ze leeggemaakt of vernietigd volgens de NIST 800-88 Richtlijnen voor opschoning van media.

Gegevensbeleid van Microsoft-services

Gegevensbescherming in Azure

'Gegevensverwijdering' wordt besproken op pagina 21 van het document Gegevensbescherming in Azure.

Overzicht van gegevensbescherming in Intune

 'Beschikking over gegevens' wordt besproken op pagina 9 in het document Overzicht van privacy en gegevensbescherming in Intune.

Gegevenstoegang in Dynamics 365

Meer informatie over gegevenstoegang in Dynamics 365.

Informatiebronnen over gegevensbeheer

Hoe Microsoft gegevens categoriseert

Waar je gegevens zich bevinden

Wie er toegang heeft tot je gegevens

Lijst met onderaannemers die gegevens verwerken

Reageren op aanvragen van de overheid

Aanvullende informatiebronnen

Privacyverklaring van Microsoft

Ontdek alles over de gegevens die Microsoft verwerkt, hoe we die verwerken en voor welke doeleinden.

Licentievoorwaarden van Microsoft

Licentievoorwaarden, overige voorwaarden en aanvullende informatie voor Microsoft Volume Licensing-programma's.

Privacybescherming

Microsoft krijgt gelijk in zaak over privacybescherming voor onze klanten.

1. De informatie op deze pagina is niet van toepassing op Bing Search-services of Windows, met uitzondering van de services Windows Defender voor Eindpunt, Desktop Analytics en Windows diagnostische gegevensverwerker-configuratie.