Privacy: Jij staat centraal

We begrijpen dat je ons je waardevolste bezit toevertrouwd, namelijk je gegevens, wanneer je onze cloudservices gebruikt.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Bij Microsoft waarderen, beveiligen en beschermen we je privacy. We geloven in transparantie, zodat mensen en organisaties hun gegevens kunnen beheren, en een betekenisvolle keuze kunnen maken over hoe deze worden gebruikt. We empoweren en beschermen de privacykeuzen van iedereen die onze producten en services gebruikt.


Jij beheert je gegevens

Onze beproefde privacyaanpak wordt gewaarborgd met onze toezegging om je het beheer te geven over de gegevens die je opslaat in de cloud. Met andere woorden: je beheert zelf je gegevens. Microsoft garandeert dit via de contractuele verplichtingen die we toezeggen.

Weet waar je gegevens zijn opgeslagen en hoe deze worden gebruikt

Wanneer je commerciële Microsoft-cloudservices gebruikt, helpen we je de service en gegevenslocatie te kiezen die passen bij je bedrijf.


We beveiligen je gegevens in inactieve en in actieve toestand

Microsoft beschermt je gegevens, in inactieve en in actieve toestand, met de modernste vorm van versleuteling. Onze protocollen voor versleuteling verhinderen ongeoorloofde toegang tot de gegevens, inclusief enkele meer onafhankelijke versleutelingslagen om bescherming te bieden wanneer een van de lagen is gecompromitteerd.

Gegevens in inactieve toestand

De Microsoft-cloud biedt een breed scala aan versleutelingsmogelijkheden tot maximaal AES-256. Dit geeft je de flexibiliteit om de oplossing te kiezen die het beste past bij je bedrijf.

Gegevens in actieve toestand

Microsoft gebruikt standaardprotocollen voor versleutelde overdracht, zoals Transport Layer Security (TLS) en IP-beveiligingsbeleid (IPsec) en maakt het gebruik ervan mogelijk.

Versleutelingssleutels

Alle in Microsoft beheerde versleutelingssleutels zijn goed beveiligd, en bieden het gebruik van technologieën zoals Azure Key Vault om je te helpen de toegang tot wachtwoorden, versleutelingssleutels en andere geheimen te beheren.


We verdedigen je gegevens

Microsoft verdedigt je gegevens via duidelijk vastgelegd en gerenommeerd antwoordbeleid en dito processen, sterke contractuele verplichtingen, en, indien nodig, de rechtbank. We vinden dat alle overheidsaanvragen voor jouw gegevens aan jezelf gericht moeten zijn. We bieden de overheid geen rechtstreekse of onbelemmerde toegang tot de gegevens van klanten.

Onze belofte aan jou

Omdat we zeer toegewijd zijn aan de bovenstaande principes, zijn we open over de specifieke beleidsregels, werkwijzen en technologieën die de privacy van je gegevens in elke commerciële Microsoft-cloudservice helpen garanderen.

 

En dit zijn geen loze beloften. We waarborgen deze afspraken middels een contract met standaarden voor klanten uit de commerciële en publieke sector.