Magazyn w chmurze kontra serwery lokalne: 9 rzeczy, o których należy pamiętać

Kiedy trzeba podjąć decyzję, czy informacje biznesowe mają być przechowywane lokalnie, czy w chmurze (lub czy zmigrować je z jednej lokalizacji do drugiej), sama myśl o tym może wydawać się przytłaczająca i złożona. Mimo to wiele firm — dużych i małych — wybiera rozwiązanie chmurowe. W rzeczywistości badanie z 2020 r. pokazało, że do końca roku 41% obciążeń w przedsiębiorstwach będzie uruchamianych na platformach chmury publicznej, a kolejne 22% będzie korzystać z rozwiązania hybrydowego, które jest połączeniem obu tych opcji. Badanie to przewiduje również, że przed końcem roku liczba obciążeń lokalnych zmniejszy się o całe 10% — z 37% do 27%.

Małe, średnie i duże firmy przenoszą się do magazynów w chmurze, ponieważ na podstawie kilku kryteriów można stwierdzić, że jest to na ogół najlepsze rozwiązanie — istnieje jednak kilka skrajnych przypadków, w których nie jest ono idealne. Przyjrzyjmy się wadom i zaletom magazynu w chmurze i magazynu lokalnego, aby umożliwić Ci podjęcie świadomej decyzji. 

Co to jest magazyn lokalny? 

Magazyn lokalny oznacza, że serwer firmy jest hostowany w obrębie infrastruktury organizacji — często znajduje się on fizycznie w siedzibie firmy. Serwer jest kontrolowany, administrowany, konserwowany, zaopatrywany itd. przez firmę i jej zespół IT lub przez partnera IT. Dane i inne informacje są udostępniane między komputerami za pośrednictwem sieci lokalnej.

Co to jest magazyn w chmurze?

W przypadku magazynu w chmurze dane Twojej firmy są hostowane przez zewnętrznego dostawcę usług, takiego jak firma Microsoft. To dostawca chmury kupuje, instaluje i konserwuje cały sprzęt, oprogramowanie i inną potrzebną infrastrukturę w swoich centrach danych. Uzyskujesz dostęp do tych usług i zarządzasz swoim kontem przez Internet z poziomu swojego komputera, przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.

Zalety i wady

Od porównywania potencjalnych kosztów, przez zabezpieczenia, konserwację, zgodność, skalowalność i niezawodność, po kwestie związane z integracją (i wiele innych), szukanie odpowiedzi na pytanie „przechodzić, czy nie przechodzić do chmury?” może wydawać się żmudne. Poniżej przedstawiamy dziewięć najważniejszych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę, wybierając między rozwiązaniem chmurowym i lokalnym: 

1. Koszty i konserwacja

Decyzje biznesowe często sprowadzają się do kosztów. Jednak kiedy chodzi o coś tak ważnego, jak krytyczne dane firmy, decyzja nie zawsze opiera się wyłącznie na przeliczeniu złotówek. Poniżej przedstawiono różnice między rozwiązaniem chmurowym i lokalnym z punktu widzenia kosztów i konserwacji:

Rozwiązanie lokalne

W perspektywie krótkoterminowej wdrażanie lokalnej infrastruktury oznacza, że trzeba z góry przeznaczyć duży kapitał na sprzęt, instalację, licencje oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych danych, dodatkowe usługi IT, obsługę techniczną i nie tylko. Gdy wszystko będzie gotowe, konieczna jest inwestycja w wewnętrzny lub zewnętrzny personel IT zajmujący się bieżącą obsługą, konserwacją i zabezpieczeniami. Należy także pokryć koszty energii, hostowania i dodatkowych metrów kwadratowych potrzebnych w przestrzeni biurowej. Musimy także pamiętać o stałych kosztach związanych z zakupami i aktualizacjami sprzętu, oprogramowania i licencji. 

Jeśli sprzęt się zepsuje i trzeba go będzie wymienić lub jeśli zechcesz go zamienić na nowszy, będzie to wymagać dodatkowych inwestycji. Dla nowych firm, które dopiero zaczynają swoją działalność, konieczność inwestycji kapitału może być dużą wadą. Jednak nie trzeba ponosić stałych kosztów subskrypcji usług w chmurze i można obniżyć rachunki za Internet, ponieważ infrastruktura nie wymaga tak dużej przepustowości, która byłaby potrzebna, gdyby trzeba było uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych w usługach w chmurze.

Rozwiązanie chmurowe 

Jedną z największych korzyści wyboru dostawcy usług w chmurze jest brak ogromnych kosztów ponoszonych z góry. Ponosisz jedynie bieżące miesięczne koszty subskrypcji. Konserwacja, aktualizacje oprogramowania, zabezpieczenia i pomoc techniczna należą do obowiązków dostawcy chmury — ponadto Twoi pracownicy nie muszą poświęcać cennego czasu na rozwiązywanie problemów. Większość dostawców w ramach subskrypcji podstawowej oferuje dużą ilość miejsca do magazynowania oraz korzyści takie jak rozszerzone zabezpieczenia, udostępnianie plików oraz wszystkie inne dodatki związane z chmurą (patrz punkty 2-9 poniżej). 

Często całkowity koszt chmury jest mniejszy, niż kwota, którą trzeba by było przeznaczyć na używanie magazynu/serwera lokalnego, chłodzenie, przestrzeń, elektryczność itd. Pamiętaj, że koszty dostawców chmury mogą znacznie się różnić, dlatego należy porównać ceny i sprawdzić, jakie narzędzia do planowania oferują poszczególni dostawcy (na przykład kalkulator cenoszacowanie migracji i tym podobne). 

2. Zabezpieczenia/ochrona przed zagrożeniami

Niezależnie od tego, czy centrum danych znajduje się w środowisku lokalnym, czy w chmurze, kwestia bezpieczeństwa chmury (fizycznej i wirtualnej) powinna być traktowana priorytetowo. Jest to powód podawany przez prawie połowę osób podejmujących decyzje IT, które wybierają środowisko lokalne zamiast chmury. Pięćdziesiąt osiem procent z nich uważa, że aplikacje, które mają kontakt z krytycznymi systemami lub danymi, powinny być lokalne. Czy jednak te obawy są uzasadnione? Przyjrzyjmy się zaletom i wadom obydwu opcji pod kątem bezpieczeństwa:

Rozwiązanie lokalne 

Firmy, które wybierają pozostanie przy aplikacjach lokalnych często uważają, że trzymanie wszystkiego w siedzibie firmy zapewnia im większą kontrolę. A dzięki temu, że nie korzystają z usług dostawcy zewnętrznego, mniej osób ma dostęp do danych. Jeśli jednak wybierzesz środowisko lokalne, będziesz odpowiadać za utworzenie systemu zabezpieczającego — i ta odpowiedzialność będzie spoczywać wyłącznie na Tobie. 

Ta ścieżka wymaga wysokiego poziomu specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, stałej konserwacji i monitorowania zasobów fizycznych (takich jak sprzęt, serwery, przestrzeń biurowa) oraz sieci. Do zbudowania potężnej zapory, szyfrowania i bezpiecznej kontroli dostępu będziesz potrzebować narzędzi zabezpieczających. Oczywiście to wszystko wymaga dużej ilości czasu i pieniędzy.

Rozwiązanie chmurowe 

Mimo że niektóre firmy wahają się, czy przejść do chmury, zabezpieczenia chmury nigdy nie były lepsze — zdejmuje to spory ciężar z barków Twojej firmy. Według oszacowań firmy Gartner, liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem będzie co najmniej o 60% mniejsza w przypadku obciążeń usług chmury publicznej, niż w przypadku tradycyjnych centrów danych. 

Najlepsi dostawcy chmury oferują kompleksowe, wielowarstwowe zabezpieczenia obejmujące następujące elementy:

 • Systemy kontroli dostępu
 • Ciągłe monitorowanie zagrożeń
 • Szyfrowanie danych przesyłanych i magazynowanych
 • Zabezpieczenia fizycznych centrów danych 
 • Ochrona sieci
 • Zabezpieczenia aplikacji
 • Nadmiarowość danych
 • Ciągła walidacja
 • Ochrona przed zbiorczym usuwaniem plików
 • Monitorowanie podejrzanej aktywności i logowania 

W przeciwieństwie do magazynu lokalnego, będziesz mieć do dyspozycji zespół ekspertów w dziedzinie globalnego cyberbezpieczeństwa, który ciągle będzie pomagać Ci w ochronie firmowych zasobów i danych. 

Naruszenia danych mogą się jednak zdarzyć, tak jak w środowisku lokalnym. Firmy korzystające z chmury mogą ograniczyć ryzyko, używając procesów dołączania i odłączania w celu zarządzania dostępem pracowników i kontrolowania tego, jak i gdzie ich pracownicy korzystają z aplikacji zewnętrznych.  

3. Zgodność

Wiele firm z branży finansowej i opieki zdrowotnej (oraz innych) musi zachować zgodność z regulacjami takimi jak HIPAA, RODO, CCPA i nie tylko. Jaki wybór jest bardziej rozsądny: zgodność środowiska lokalnego, czy chmury? 

Rozwiązanie lokalne  

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z przepisami lokalnymi, międzynarodowymi czy branżowymi, zachowanie zgodności oznacza, że potrzebujesz ekspertów ze specjalistyczną wiedzą. Jeśli wybierzesz budowę lub dalsze używanie infrastruktury lokalnej, może to być kosztowne. Musisz zapewnić prawidłową konfigurację i konserwację swoich systemów, aby zachować zgodność z przepisami. W tym celu potrzebujesz odpowiednich pracowników i zasobów. 

Przestrzeganie reguł zgodności oznacza zatrudnienie pracowników znających poszczególne regulacje, stałe monitorowanie systemów/logowań, opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia incydentów i używanie szyfrowania danych. Jeśli coś pójdzie nie tak, Twoja firma będzie za to odpowiedzialna w 100%, ponieważ serwery i magazyny są jej własnością. W przypadku inspekcji lub kar za niezachowanie zgodności koszty mogą być znaczące. 

Rozwiązanie chmurowe

Skorzystanie z usług zgodnego dostawcy chmury może zdjąć ciężar kosztownego zachowania zgodności z Twojej firmy. W przeciwieństwie do rozwiązania lokalnego, najlepsi dostawcy chmury dysponują zespołami ekspertów, którzy mają certyfikaty zgodności w wielu kluczowych branżach, takich jak opieka zdrowotna, sektor rządowy, finanse, edukacja, produkcja i media. Nie zapominajmy też o grupach pozostających w kontakcie z rządami, organami regulacyjnymi, organizacjami opracowującymi standardy i organizacjami pozarządowymi na całym świecie. 

Uwaga: w końcowym rozrachunku to Twoja firma zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli wymagania dotyczące zgodności nie zostaną spełnione, dlatego pamiętaj, aby zapytać swojego dostawcę chmury o certyfikaty zgodności i wyniki inspekcji.

4. Skalowalność

Kiedy w firmie przychodzi czas na skalowanie w górę, rozwiązania lokalne i chmurowe zdecydowanie się różnią. Oto, co musisz wiedzieć:

Rozwiązanie lokalne

Kiedy infrastruktura lokalna nie jest już w stanie obsłużyć zmieniających się obciążeń, musisz przeprowadzić skalowanie, dodając zasoby, takie jak nowy sprzęt i oprogramowanie oraz większa pamięć i moc obliczeniowa. Rozszerzanie zasobów obliczeniowych wymaga pieniędzy, pracy, specjalistycznej wiedzy, zakupów, sprzętu, oprogramowania, systemów monitorujących i cennego czasu. A jeśli wzrost zapotrzebowania jest krótkoterminowy, wydatki będą wysoce niewydajne.

Rozwiązanie chmurowe

W przypadku magazynu w chmurze nie trzeba stawiać nowych serwerów. W chmurze firmy mogą skalować obciążenia na podstawie określonych metryk zgodnie z potrzebami, używając wbudowanych funkcji, dosłownie za pomocą kilku kliknięć. Ta funkcja umożliwia łatwe skalowanie w górę, w dół, w poziomie i w pionie — a nawet skalowanie automatyczne. Ta elastyczność dramatycznie obcina nadmierne koszty związane z monitorowaniem i ręcznym skalowaniem zasobów.

5. Niezawodność

Po pierwsze i najważniejsze, dostęp do serwerów powinien być szybki i niezawodny i powinien oferować przyjazne środowisko użytkownika. Jeśli chodzi o niezawodność, porównując magazyn lokalny z magazynem w chmurze, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

Rozwiązanie lokalne 

Niektórym firmom podoba się koncepcja magazynu lokalnego, ponieważ osoby pracujące w siedzibie firmy nie potrzebują połączenia internetowego, aby uzyskać do niego dostęp, dzięki czemu jest on w pełni dostępny bez konieczności zapewniania dobrego połączenia. Jednak należy pamiętać, że przechowywanie wszystkich danych na serwerze ogranicza dostęp tylko do osób pracujących w biurze, wykluczając pracowników zdalnych, których w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo. Ponadto rozwiązanie lokalne wymaga zasilania i zasilania zapasowego (na przykład generatora) oraz systemu kopii zapasowych magazynu, co zwiększa koszty. 

Rozwiązanie chmurowe

Dobre, szybkie i niezawodne połączenie internetowe ma kluczowe znaczenie w przypadku magazynu w chmurze. Brak połączenia oznacza brak dostępu do plików — a wolne połączenie może być równie uciążliwe. Przerwa w łączności może opóźnić operacje i przyczynić się do gwałtownego spadku produktywności. Zanim przełączysz się na magazyn w chmurze, upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest satysfakcjonujące. Firmy, których wszystkie (lub prawie wszystkie) obciążenia znajdują się w chmurze, inwestują w zapasowe połączenie internetowe.

6. Kopia zapasowa danych

Odzyskiwanie po awarii może być najgorszym koszmarem firmy. Jedno z badań pokazuje, że około połowa wszystkich firm nie jest przygotowana do odzyskania sprawności po awarii. Oto porównanie rozwiązania lokalnego i chmurowego:

Rozwiązanie lokalne

W przypadku lokalnych systemów magazynowych dane są przechowywane na serwerze wewnętrznym, co oznacza, że firma przyjmuje na siebie większe ryzyko utraty danych. Nadal jednak wiele firm wybiera opcję magazynu lokalnego z usługą kopii zapasowej poza siedzibą firmy, aby uniknąć utraty danych. Osiemdziesiąt procent organizacji korzystających z serwerów lokalnych używa chmury w ramach strategii ochrony danych (zobacz nr 9).

Rozwiązanie chmurowe

Niezawodny dostawca magazynu w chmurze oferuje firmom wiele funkcji pozwalających uniknąć utraty danych, takich jak wbudowana nadmiarowość, tryb failover, kopie zapasowe, automatyczne rejestrowanie, monitorowanie i nie tylko — zapewniając krótszy czas odzyskiwania w porównaniu z opcjami lokalnymi.

7. Dostęp z dowolnego miejsca (za pomocą aplikacji mobilnej, przeglądarki, komputera)

Zdalny i mobilny dostęp firmy musi odgrywać rolę w wyborze odpowiedniej opcji. Oto kilka kwestii dotyczących uzyskiwania dostępu do informacji w chmurze i lokalnie:

Rozwiązanie lokalne 

Jeśli większość użytkowników pracuje w tym samym biurze, a rzadko mobilnie, serwer lokalny może być solidnym wyborem, ponieważ prawdopodobnie nie będziesz potrzebować dostępu z dowolnego miejsca, jaki oferuje chmura. Ponadto jeśli często pracujesz z plikami lub filmami wideo o dużych rozmiarach, warto przechowywać je lokalnie, aby zapewnić krótki czas przekazywania i pobierania. (Jeśli używasz sieci VPN, pamiętaj, że nieprzewidziane sytuacje, takie jak katastrofy naturalne lub epidemia COVID-19, mogą nagle przekształcić pracowników biurowych w pracowników zdalnych, co może spowodować przeciążenie systemu VPN).

Rozwiązanie chmurowe 

W przypadku magazynu w chmurze masz to, co oferuje pulpit wirtualny. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkiego, co robią w biurze za pośrednictwem serwera w chmurze, o ile tylko mają połączenie internetowe. Ta wygoda sprawia, że chmura jest świetną opcją dla pracowników, którzy będą często używać jej z domu lub w podróży bez konieczności posiadania sieci VPN. 

Serwery w chmurze są także idealne do uruchamiania aplikacji, które zawsze muszą być aktywne i dostępnePonadto chmura umożliwia łatwe udostępnianie plików, współpracę w czasie rzeczywistym i lepszą kontrolę wersji. Wreszcie, niektórzy dostawcy magazynu w chmurze oferują synchronizację różnicową, która znacząco skraca czas przekazywania i zmniejsza przepustowość używaną podczas wprowadzania zmian w dużych plikach.

8. Integracja aplikacji i starszych systemów

Wybierając rozwiązanie do magazynowania, wiele firm musi wziąć pod uwagę aplikacje w formatach, których nie da się szybko przetransferować do innych systemów. Z tego powodu 84% ankietowanych przedsiębiorstw twierdzi, że integracja jest najważniejsza przy wyborze sposobu modernizacji aplikacji. Niektórzy chcą po prostu przechowywać określone dane całkowicie w siedzibie firmy, a inni rozważają chmurę. Która opcja jest najlepsza? Zależy to od konkretnej sytuacji Twojej firmy:

Rozwiązanie lokalne

Jeśli masz starsze aplikacje biznesowe (LOB, line of business), które uzyskują bezpośredni dostęp do lokalnego serwera plików — i nie możesz lub nie chcesz jeszcze zrezygnować z tego oprogramowania — te starsze systemy muszą na razie zostać środowisku lokalnym — przynajmniej częściowo (zobacz opcję hybrydową, nr 9).

Rozwiązanie chmurowe

Jeśli chcesz zmodernizować całą swoją infrastrukturę, nadszedł czas na przeniesienie do chmury także aplikacji, a nie tylko magazynu plików. Dzięki temu dostawca będzie ponosić koszty konserwacji, implementacji i obsługi Twojego oprogramowania zamiast Ciebie. Ponadto jest to rozwiązanie skalowalne, mobilne i ogólnie lepiej wykorzystujące zasoby.  

9. Rozwiązanie hybrydowe

Jeśli firma może korzystać zarówno z chmury publicznej, jak i z danych lokalnych, pozwoli jej to zwiększyć zwinność operacji IT i zmaksymalizować wydajność. W rozwiązaniu hybrydowym dane i aplikacje mogą przechodzić między serwerami lokalnymi i chmurami publicznymi, aby uzyskać lepszą elastyczność i więcej opcji wdrażania. Innymi słowy, pliki, z których korzystają aplikacje biznesowe, możesz przechowywać lokalnie, a pozostałe pliki i dokumenty — w chmurze. Inne korzyści są następujące:

 • Kontrola: organizacja może utrzymywać infrastrukturę prywatną na potrzeby zasobów poufnych
 • Elastyczność: możesz korzystać z dodatkowych zasobów w chmurze publicznej, kiedy ich potrzebujesz
 • Ekonomiczność: dzięki możliwości skalowania do chmury publicznej płacisz za dodatkową moc obliczeniową tylko wtedy, gdy jest potrzebna
 • Łatwość: przechodzenie do chmury nie musi być przytłaczające, ponieważ możesz przeprowadzać migrację stopniowo — dzieląc obciążenia na etapy realizowane w różnym czasie

Mimo że rozwiązanie hybrydowe wydaje się oferować to, co najlepsze z obydwu światów, w rzeczywistości jest to rozwiązanie tymczasowe. Obecnie małe i średnie firmy (SMB) już uruchamiają 43% swoich obciążeń w chmurze publicznej i przewidują zwiększenie tego procentu. Mając to na uwadze, nie można ignorować korzyści płynących z pełnej migracji do chmury dla małych i średnich firm, których działy IT mają za mało pracowników i są przeciążone. 

Dowiedz się więcej o opcjach chmury hybrydowej dla Twojej firmy, a także o rozwiązaniach w pełni korzystających z chmury publicznej.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz
Powiązana zawartość
Technologie biznesowe

Jak najlepiej wykorzystać bezpłatne wideokonferencje

Przeczytaj więcej
Technologie biznesowe

Bezpłatne udostępnianie ekranu jest łatwe, ale czy na pewno robisz to jak należy?

Przeczytaj więcej
Technologie biznesowe

Telemedycyna jako realna opcja terapeutyczna dla pacjentów w trudnych czasach pandemii

Przeczytaj więcej

Informacje i pomysły dla firm nie stanowią profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.