Redaktor Microsoft

Wypracuj najlepszy styl pisania wszędzie, gdzie tworzysz zawartość.

A laptop and a tablet device showing Editor functionality in two different apps

Uzyskaj inteligentną pomoc pisarską

Sprawnie i śmiało pisz w dokumentach, wiadomościach e-mail i Internecie. Pozwól, aby Redaktor Microsoft, udostępniający funkcje ułatwiające doskonalenie pisowni, gramatyki i stylu, był Twoim inteligentnym asystentem pisania.

Korzystaj z pomocy wszędzie, gdzie tworzysz zawartość

Wyświetlaj sugestie Redaktora w programach Word,1 Outlook i w ulubionych witrynach.2 Wypróbuj Redaktora w programie Outlook i pobierz rozszerzenie przeglądarki, aby korzystać z pomocy Redaktora w Internecie.

Animated GIF showing Editor functionality in LinkedIn, Word, and Outlook
Animated GIF showing Editor suggestions in English, Spanish, and French.

Uzyskaj sugestie w różnych językach

Otrzymuj podstawowe wskazówki w ponad 20, a sugestie dotyczące pisowni w ponad 80 językach, aby pisać sprawniej bez względu na język.

Zobacz, co możesz robić

Uzyskaj bezpłatnie pomoc dotyczącą podstaw pisowni, gramatyki i interpunkcji. Otrzymuj zaawansowane opinie gramatyczne i stylistyczne dotyczące przejrzystości, spójności, formalności i słownictwa oraz inne funkcje Premium w ramach platformy Microsoft 365.3

Pracuj wydajniej z Redaktorem na platformie Microsoft 365

Redaktor Microsoft
(wersja bezpłatna)

  

Tylko pisownia i podstawowa gramatyka

Microsoft 365 Personal

(dla jednej osoby)

Microsoft 365 Personal, 29,99 zł /miesiąc

Funkcje premium Redaktora

Microsoft 365 Family

(dla maksymalnie sześciu osób)

Microsoft 365 Family, 42,99 zł /miesiąc

Funkcje premium Redaktora

Compare Microsoft Office Product features
Feature name
Redaktor Microsoft
(wersja bezpłatna)
Microsoft 365 Personal Microsoft 365 Family

Redaktor

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Included
Included

Pisownia
Flagowanie błędnie napisanych wyrazów

Included
Included
Included

Podstawowa gramatyka
Flagowanie błędnej wielkości liter, uzgadnianie podmiotu i orzeczenia, stosowanie łączników i inne podstawowe błędy gramatyczne

Included
Included
Included

Zaawansowana gramatyka
Flagowanie pytań pośrednich, błędnych fraz, często mylonych fraz i innych bardziej złożonych błędów gramatycznych

Not included
Included
Included

Jasność
Flagowanie błędnie użytych wyrazów, nietypowego żargonu, wyrazów abstrakcyjnych, strony biernej, podwójnych zaprzeczeń i innych problemów w celu zwiększenia czytelności tekstu

Not included
Included
Included

Zwięzłość
Flagowanie rozwlekłości, nadużywania spójników i innych zbyt długich sformułowań w celu wyostrzenia języka

Not included
Included
Included

Język formalny
Flagowanie slangu, zwrotów nieformalnych, zwrotów potocznych, skrótów i innych elementów bardziej swobodnego języka, używanego częściej w mowie niż w piśmie

Not included
Included
Included

Słownictwo
Flagowanie niejasnych przymiotników, słabych czasowników, klisz i innych kiepsko dobranych słów

Not included
Included
Included

Konwencje interpunkcyjne
Flagowanie niepotrzebnych przecinków, interpunkcji z cudzysłowami, odstępów między zdaniami i innych problemów związanych z interpunkcją

Not included
Included
Included

Inne korzyści z platformy Microsoft 365

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Included
Included

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
Included

Tylko wersja internetowa

Included
Included

MicrosoftOneDrive

W sumie 5 GB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive na osobę

W sumie 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla 1 osoby (1000 GB)

W sumie 6 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive (1 TB na osobę)

Dodatkowe korzyści dla Twojej firmy z Redaktorem Microsoft

Uzyskaj pomoc w pisaniu tekstów branżowych

Korzystaj z pomocy podczas pisania w internetowych aplikacjach branżowych i dostosowanych narzędziach dla systemów raportowania podróży i wydatków.

Rozumienie akronimów w dokumentach

Gdy napotkasz akronim, spróbujemy go zdefiniować, używając danych z Twojej organizacji w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami programu Microsoft Graph. Uruchom okienko Akronimy na wstążce Odwołania, aby wyświetlić sugestie dotyczące akronimów w Twoim dokumencie.4


1. Subskrypcja platformy Microsoft 365 jest wymagana dla programu Word na komputerze stacjonarnym.
2. Dostępny jako rozszerzenie dla przeglądarek Microsoft Edge i Google Chrome. Wymaga konta Microsoft.
3. Wymagana subskrypcja platformy Microsoft 365.
4. Dostępne tylko w programach Word dla sieci Web i Word dla systemu Windows.