Uaktualnianie programu Word 2010 do platformy Microsoft 365

Nadal korzystasz z programu Word 2010? Uzyskaj najnowszą wersję i wypracuj najlepszy styl pisania dzięki programowi Word w ramach platformy Microsoft 365.

Word 2016

Planowane wycofanie programu Word 2010 w 2020 roku

Uzyskaj najbardziej aktualną wersję programu Word i wypracuj najlepszy styl pisania. Przeprowadź uaktualnienie do platformy Microsoft 365.

Co nowego w programie Word w ramach platformy Microsoft 365?

Wypracuj najlepszy styl pisania

Szybko utwórz od podstaw dopracowany dokument, używając narzędzi Poszukiwanie i Redaktor.

Współtworzenie zawartości z innymi osobami w dowolnym miejscu

Zaproś innych do edytowania i komentowania, zarządzaj dostępem i śledź wersje.

Korzystaj z programu Word w podróży

Przeglądaj i edytuj pliki w pracy, w domu lub w dowolnym innym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym.

Zawsze na bieżąco

Uzyskaj dostęp do specjalnych nowych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń dostępnych tylko dla programu Word w ramach platformy Microsoft 365.

A laptop displaying a Word document and a close-up of the Researcher feature with an article about the Amazon rainforest.

Wypracuj najlepszy styl pisania

Możesz pisać pewnie, licząc na inteligentną technologię w zakresie pisowni, gramatyki i sugestii stylistycznych. Mając odpowiednie narzędzia na wyciągnięcie ręki, możesz łatwo zastąpić pisanie na papierze funkcjami cyfrowego pisma odręcznego i intuicyjnego edytowania.

Pełne skupienie

Uzyskuj dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz, bez opuszczania programu Word — nieważne, czy to slajd programu PowerPoint, cytowane badanie, czy szczegóły z serwisu LinkedIn — aby łatwiej utworzyć przekonywujący życiorys.

Close up of Smart Lookup
Word Share functionality being shown in a laptop

Wydajna praca zespołowa

Współpracuj w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Łatwo udostępniaj dokumenty i zapraszaj innych do edytowania lub dodawania komentarzy. Wszyscy mogą ze sobą współpracować niezależnie od używanego języka lub opcji ułatwień dostępu.


Porównanie programu Word 2010 z programem Word w ramach platformy Microsoft 365

Porównanie programu Word 2010 z programem Word w ramach platformy Microsoft 365

Program Word na platformie Microsoft 365

*dostępne w ramach platformy Microsoft 365
 

Word 2010

Efektywne pliki Dzięki formatom plików XML dokumenty są mniejsze, bardziej niezawodne oraz umożliwiają integrację z większą liczbą systemów informatycznych i zewnętrznych systemów danych.
Uproszczone menu System wstążki z kartami ułatwia korzystanie z poleceń menu, stylów i zasobów.
Współpraca ze wszystkimi

Łatwo udostępniaj pliki i współtwórz jednocześnie z innymi. 1 TB bezpiecznego magazynu w chmurze zapewnia stały dostęp do kopii zapasowej najnowszej wersji w usłudze OneDrive.

Korzystaj z programu Word w podróży

Przeglądaj i edytuj dokumenty z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom mobilnym pakietu Office. Korzystaj ze znanego środowiska użytkownika na urządzeniach przenośnych z systemami iOS®, Android™ i Windows.1

Zaawansowane funkcje poszukiwawcze Wbudowane narzędzia, takie jak Inteligentne wyszukiwanie i Poszukiwanie, pozwalają znajdować informacje kontekstowe w Internecie bez opuszczania dokumentu.
Narzędzia pomocy językowej Tłumaczenie w aplikacji na ponad 60 języków usprawnia komunikację, a funkcja Czytaj na głos ułatwia zwiększanie dostępności i doskonalenie umiejętności czytania.
Pisanie najlepszych życiorysów Program Word automatycznie pobiera branżowe słowa kluczowe i odpowiednie opisy stanowisk z serwisu LinkedIn, ułatwiając tworzenie bardziej atrakcyjnego życiorysu.
Zawsze na bieżąco Uzyskaj stały dostęp do najnowszych usług, funkcji i aplikacji pakietu Office.

Program Word na platformie Microsoft 365

*dostępne w ramach platformy Microsoft 365
 

Word 2010

|

Pakiet Office 2010 zawiera aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Są one dostępne jako jednorazowy zakup do użytku na jednym komputerze.

 
Plany platformy Microsoft 365 zawierają wersje premium tych samych aplikacji, a także usługi udostępniane przez Internet, w tym magazyn online w usłudze OneDrive i minuty na rozmowy przez Skype do użytku domowego.2 Dzięki platformie Microsoft 365 można korzystać ze wszystkich możliwości pakietu Office na komputerach PC, komputerach Mac, tabletach (w tym tabletach iPad® i tabletach z systemem Android™) oraz telefonach.1 Plany platformy Microsoft 365 są dostępne w postaci miesięcznej lub rocznej subskrypcji.

Zobacz wymagania systemowe dla zgodnych wersji systemów Windows i macOS oraz inne wymagania dotyczące funkcji.

Nie musisz mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.
 
Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby zainstalować i aktywować najnowsze wersje pakietów Office i wszystkie plany subskrypcji platformy Microsoft 365. W przypadku planów platformy Microsoft 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do zainstalowania pakietu Office na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Dostęp do Internetu jest także niezbędny do korzystania z dokumentów zapisanych w przestrzeni dyskowej OneDrive, chyba że zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive.
 
Musisz także regularnie łączyć się z Internetem, aby aktualizować pakiet Office i korzystać z automatycznych uaktualnień. Jeśli w ciągu 31 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Aby ponownie aktywować aplikacje pakietu Office, wystarczy połączyć się z Internetem.

Tak. Utworzone dokumenty są Twoją własnością. Możesz przechowywać je online w usłudze OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac.
 
Po anulowaniu lub wygaśnięciu subskrypcji nadal można uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i pobierać je, logując się do usługi OneDrive bezpośrednio za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania platformy Microsoft 365. Traci się jednak dodatkową przestrzeń udostępnioną razem z subskrypcją, więc trzeba zapisać swoje pliki w innym miejscu lub wykupić więcej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni.

Jeśli kupujesz subskrypcję lub odnawiasz ją automatycznie, zostaje uruchomiona w momencie zakończenia zakupu. Automatycznie odnawiane subskrypcje możesz kupić na stronie Microsoft365.com, MicrosoftStore.com, iTunes® i od niektórych sprzedawców detalicznych. Subskrypcja przedpłacona zostaje uruchomiona w momencie jej aktywowania i przejścia na stronę Moje konto. Subskrypcje przedpłacone możesz kupić od sprzedawcy detalicznego, odsprzedawcy lub agenta działu obsługi klienta firmy Microsoft.

Jeśli dysponujesz aktywną subskrypcją platformy Microsoft 365 Family, możesz ją udostępnić maksymalnie pięciu domownikom. Poszczególni domownicy, którym udostępnisz subskrypcję, mogą używać dostępnych dla Ciebie instalacji na swoich komputerach PC, Mac, tabletach iPad, tabletach z systemem Android i Windows lub na telefonach iPhone® i telefonach z systemem Android1, a także otrzymują 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive i mogą zarządzać swoimi instalacjami na stronie www.office.com/myaccount.

 
Aby dodać inną osobę do swojej subskrypcji, odwiedź stronę www.office.com/myaccount i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Każda dodana przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o czynnościach do wykonania. Po zaakceptowaniu i wykonaniu wskazanych czynności przez daną osobę dotyczące jej informacje, w tym używane przez nią instalacje, zostaną wyświetlone na Twojej stronie Moje konto. Możesz zakończyć udostępnianie subskrypcji danej osobie lub usunąć używane przez nią urządzenie na stronie www.office.com/myaccount.

„Chmura” to przyjazna nazwa określająca usługi komputerowe oparte na Internecie hostowane poza domem lub organizacją. W przypadku usług w chmurze korzystasz z infrastruktury informatycznej, która nie należy do Ciebie (znajduje się poza Twoją siedzibą) i jest utrzymywana (hostowana) przez inną firmę, a nie na obsługiwanym przez Ciebie serwerze w Twoim domu lub w Twojej firmie (lokalnie). Na przykład w przypadku platformy Microsoft 365 funkcje przechowywania informacji i obliczeń oraz oprogramowanie są umieszczone i zarządzane zdalnie na serwerach należących do firmy Microsoft. W skład chmury wchodzi wiele usług, z których korzystasz na co dzień — od poczty e-mail w Internecie po usługi bankowe na urządzeniach przenośnych i przechowywanie zdjęć w trybie online. Ponieważ ta infrastruktura działa w trybie online, czyli „w chmurze”, możesz z niej korzystać niemal wszędzie — na przykład za pomocą komputera, tabletu, smartfonu lub innego urządzenia mającego połączenie internetowe.

Zasoby dotyczące programu Word 2010

Tematy pomocy dotyczące pakietu Office 2010

Znajdź podręczniki użytkownika, szkolenia i inną pomoc techniczną dotyczącą pakietu Office 2010.

Inne wersje pakietu Office

Poznaj inne wersje pakietu Office i dowiedz się, jak możesz przeprowadzić uaktualnienie do nowej platformy Microsoft 365.

Pobieranie pakietu Office 2010

Pobierz i zainstaluj pakiet Office 2010 przy użyciu istniejącego klucza produktu.

W ramach subskrypcji platformy Microsoft 365 uzyskujesz dostęp do najbardziej aktualnej wersji premium programu Word na wszystkich urządzeniach. Poprzednie wersje to Word 2013, Word 2010 i Word 2007.

 

iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

1 Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.

2 Dostępność minut na rozmowy przez Skype zależy od kraju/regionu. Dowiedz się więcej.