Trace Id is missing

Dostępność rozwiązań Power Platform i Dynamics 365

Osoba używająca laptopa

Nasza globalna sieć centrów danych oferuje trzy poziomy lokalizacji, które ułatwiają spełnianie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, niezależności i zgodności.

Globalny

Uzyskuj dostęp do hiperskalowalnych, globalnie połączonych usług w chmurze za pośrednictwem publicznego Internetu zaimplementowanego z regionalnych centrów danych Microsoft.

Lokalny

Spełniaj wymagania dotyczące lokalnego miejsca przechowywania danych, pozwalając wszystkim użytkownikom w chmurze publicznej w danym kraju na przechowywanie ich danych w tym kraju.

Niezależny

Przechowuj dane w kraju zamieszkania. Uzyskuj dostęp do hiperskalowalnych usług w chmurze odizolowanych od globalnych usług w chmurze i implementowanych z lokalnych centrów danych.

Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych, dorozumianych ani ustawowych, co do informacji podanych na tej stronie. Oczekiwane daty i funkcje są szacowane i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Społeczność

Kontaktuj się z ekspertami oraz innymi użytkownikami i znajduj lokalne wydarzenia.
 

Blog

Uzyskaj najnowsze wiadomości, porady i szczegółowe informacje dotyczące modernizowania firmy.

Dokumentacja

Znajdź zasoby przeznaczone dla użytkowników, deweloperów i informatyków.
 

Obserwuj Power Platform