Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Uzyskaj większą wartość danych dzięki modelowi Common Data Model

Szybko rozwiązuj problemy. Szybciej wprowadzaj innowacje. Ujednolicony model danych umożliwia łatwiejsze udostępnianie danych i ich znaczenia w aplikacjach i procesach biznesowych.

Obraz zawierający trzy wysokie budynki

Zwiększ elastyczność za pomocą wspólnej interpretacji danych

Dodaj rozwiązania inteligentne do swoich danych

Podejmuj drugą pozycję, aby opierać decyzje na szczegółowych informacjach znalezionych w danych organizacji. Wzbogacaj nieprzetworzone informacje i przekształcaj je w dane, które mogą być używane przez aplikacje, uczenie maszynowe i algorytmy sztucznej inteligencji na potrzeby dostarczania dostępnych, zrozumiałych i praktycznych szczegółowych informacji.

Wyeliminuj bariery, aby połączyć wiele aplikacji

Szybko i łatwo uzyskuj cenne szczegółowe informacje, jednocześnie zwiększając elastyczność i zachowując zgodność. Używaj zaawansowanych definicji metadanych standardu branżowego dla wszystkich danych, aby zmaksymalizować współdziałanie wielu aplikacji biznesowych i rozwiązań oraz usunąć bariery między zespołami i działami.

Optymalizuj produktywność, jednocześnie oszczędzając pieniądze

Zmniejsz liczbę problemów między zespołami i działami, udostępniając dane i ich definicje przy użyciu modelu Common Data Model. Używaj spójnych i zrozumiałych definicji danych, aby zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i zwiększyć produktywność w wielu dyscyplinach w organizacji.

Twórz inteligentne, nowoczesne aplikacje

Umożliwianie organizacji podejmowanie inteligentnych decyzji. Model Common Data Model umożliwia opracowywanie nowoczesnych rozwiązań, aplikacji i analiz, które współużytkują wspólną wiedzę p danych biznesowych. Rozszerz szczegółowe informacje o standardowy schemat, który umożliwia szybkie ujednolicenie danych.

Używaj standardowych definicji jednostek
 • Ujednolicaj dane za pomocą udokumentowanej i dobrze zdefiniowanej struktury.

 • Połącz dane z różnych aplikacji przy użyciu standardowych definicji.

 • Twórz rozwiązania za pomocą zaufanego wspólnego języka.

 • Rozszerzaj standardowe definicje jednostek, aby zaspokajać potrzeby biznesowe.

Korzystaj z zalet analityki w odpowiedniej skali
 • Odkryj znaczenie danych za pomocą samookreślającej się semantyce.

 • Twórz raporty i analizy świadomie stosujące semantykę.
 • Łatwo twórz zautomatyzowane modele uczenia maszynowego.

 • Pozwól komputerowi wyciągać wnioski związane z danymi dzięki wykorzystaniu zaawansowanych, istotnych metadanych.

Zwiększ produktywność przy użyciu zwiększonych możliwości współdziałania danych
 • Udostępniaj i wymieniaj dobrze opisane dane z klientami i partnerami.

 • Zwiększ produktywność i zmniejsz całkowity koszt posiadania dzięki standardowym definicjom danych z możliwością odczytu maszynowego.
 • Dopasowuj wspólne i udostępnione definicje dla heterogenicznych, ujednoliconych danych.

Skorzystaj z bogactwa zasobów i dostępnych narzędzi
 • Kompiluj rozwiązania i aplikacje za pomocą zestawu SDK modelu Common Data Model.

 • Korzystaj z dużej liczby opublikowanych definicji standardowych.

 • Kontynuuj pracę z narzędziami i umiejętnościami znanymi Twojej organizacji.
 • Używaj istniejących zasad zarządzania danymi i dostępem.
Powrót do kart

Jakie są opinie o modelu Common Data Model

"Model Common Data Model oferuje firmie VeriPark spójną i zdefiniowaną strukturę danych, która umożliwia generowanie szczegółowych informacji i akcji, aby pomóc naszym klientom w branży usług finansowych stać się liderami cyfrowymi."

Ozkan Erener
Dyrektor generalny, VeriPark

Nasze rozwiązania branżowe pomagają szpitalom i zakładom opieki zdrowotnej uprościć współdziałanie między aplikacją EMR a innymi aplikacjami biznesowymi przy użyciu modelu Common Data Model.”

Syed Fahad
Wiceprezes firmy, Mazik Global

"Dzięki ujednoliceniu i ujednoliceniu danych istotnych dla firmy na jednej platformie własność danych jest miejscem, w którym należy: w rękach naszych klientów. Widzimy, że model CDM jest kluczowym elementem, który umożliwia wreszcie naprawdę zaawansowane zarządzanie portfelem ”.

Jan-Henry Ohlert
Dyrektor ds. inżynierii, BuildingMinds

Powrót do kart

Zacznij korzystać z modelu Common Data Model

Dowiedz się więcej o modelu Common Data Model.

Przeszukaj kompleksową bibliotekę definicji modelu Common Data Model.

Pobierz najnowszy zestaw SDK modelu Common Data Model.

Przeglądaj i subskrybuj repozytorium GitHub dla modelu Common Data Model, aby uzyskać dostęp do najnowszego modelu obiektu, definicji, schematu i przykładów.

Obserwuj Power Platform