Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Power BI i Adobe Analytics

Uprawnione działania dla wszystkich.

Odkryj szczegółowe informacje o klientach potrzebne do podejmowania szybkich, świadomych decyzji w całej organizacji. Połączone usługi Adobe Analytics i Power BI przekształcają dane klientów we wspaniałe wizualizacje, do których Twój zespół może uzyskiwać dostęp z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia.

Pobierz aplikację Power BI Desktop, aby eksplorować dane usługi Adobe Analytics w nowy sposób dający wiele możliwości.

Wypróbuj nowy łącznik usługi Adobe Analytics dla aplikacji Power BI Desktop. Dowiedz się więcej

Potężne z osobna. Ale jeszcze lepsze połączone ze sobą.

Analiza klientów dla wszystkich

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje i udostępniaj w szerszym zakresie w całej organizacji przy użyciu zaawansowanej, nowoczesnej platformy analizy biznesowej.

Wyświetlaj dane w jednym miejscu

Połącz analizę klientów z najważniejszymi danymi biznesowymi na jednym, intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym.

Dostęp z dowolnego urządzenia

Bądź na bieżąco z analizą klientów w dowolnym miejscu i czasie, aby dysponować kontekstem potrzebnym do szybkiego podejmowania działań.

Nawiązywanie połączenia

Jesteś nowym użytkownikiem usługi Power BI?

Wyodrębnij szczegółowe informacje z danych usługi Adobe Analytics przy użyciu aplikacji Power BI Desktop.

Jesteś już użytkownikiem usługi Power BI?

Nawiąż połączenie, aby uzyskać łatwy dostęp do danych na pulpitach nawigacyjnych, w raportach i zestawach danych usługi Power BI.

Obserwuj Power Platform