Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Tworzenie przy użyciu zasobów deweloperskich usługi Microsoft Power BI

Dostosowywanie, rozszerzanie i osadzanie analiz w usłudze Power BI w aplikacjach przy użyciu kompleksowego zestawu interfejsów API i w pełni udokumentowanych bibliotek zestawu SDK.

Środowisko testowe analizy usługi Microsoft Power BI Embedded

Osadzanie usługi Power BI w aplikacjach, witrynach internetowych i portalach

Prezentuj dane biznesowe w kontekście dzięki oszałamiającym interaktywnym wizualizacjom danych w aplikacjach, witrynach internetowych, portalach, programie Microsoft Office SharePoint Online i usłudze Microsoft Teams. Korzystając z interfejsów API REST usługi Power BI i interfejsów API klienta, można łatwo osadzać interaktywne raporty i pulpity nawigacyjne w celu uzyskania spójnych, wysokiej jakości środowisk na różnych urządzeniach. Zapoznaj się z interfejsami API klienta w środowisku analiz osadzonych Power BI i przeglądaj interaktywne prezentacje, aby dowiedzieć się, jak ulepszyć analizy usługi Power BI dla swojej organizacji i klientów.

Powrót do kart

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Poproś o kontakt z naszej strony

Niech specjalista ds. sprzedaży usługi Power BI skontaktuje się z Tobą.

Obserwuj Power BI