Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Twórz niestandardowe wizualizacje danych dla usługi Power BI

Wizualizuj dane na swój sposób, korzystając z naszej rozbudowanej biblioteki w pełni dostosowywalnych narzędzi do wizualizacji danych typu open source. Zestaw SDK wizualizacji usługi Power BI umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualizacji danych opartych na dobrze znanych bibliotekach języka JavaScript, takich jak D3, jQuery, a nawet skrypty języka R. Testuj i debuguj na bieżąco i pakuj do wizualizacji redystrybucyjnych do użycia ze wszystkimi produktami usługi Power BI. Udostępniaj wizualizacje danych utworzone w organizacji, dostarczaj je klientom albo udostępniaj je światu na platformie AppSource.

Osoba pracująca na laptopie

Rozpocznij pracę z wizualizacjami usługi Power BI

1. 1. Twórz wizualizacje niestandardowe usługi Power BI przy użyciu narzędzi deweloperskich

Twórz wizualizacje danych za pomocą zestawu SDK wizualizacji usługi Power BI — narzędzia wiersza polecenia typu open source opartego na oprogramowaniu NodeJS i dostępnego w usłudze GitHub.

2. 2. Testuj, debuguj i pakuj wizualizacje usługi Power BI

Dowiedz się, jak testować i debugować wizualizacje danych, i przygotuj je do użycia w aplikacji Power BI Desktop lub do dystrybucji za pomocą platformy AppSource.

3. 3. Uzyskuj certyfikaty Microsoft dla wizualizacji usługi Power BI

Dzięki certyfikacji zyskasz możliwość eksportowania wizualizacji do programu PowerPoint i wyświetlania ich w wiadomościach e-mail i nie tylko.

4. Udostępnianie wizualizacji usługi Power BI na platformie AppSource

Udostępniaj swoje dzieła światu i docieraj do milionów użytkowników, publikując wizualizacje danych na platformie AppSource.

Zostań partnerem wizualizacji usługi Power BI

Po mistrzowskim opanowaniu wizualizacji usługi Power BI skorzystaj ze swojego doświadczenia, aby oferować usługi, takie jak implementacja i szkolenia itd., za pomocą naszego programu partnerskiego platformy AppSource.

Osoba korzystająca z laptopa

Znajdowanie aplikacji i dodatków wizualizacji usługi Power BI

Czytająca osoba

Pobierz i przeczytaj wskazówki

Osoba korzystająca z laptopa

Zacznij publikować aplikacje

Obserwuj Power BI