Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Szczegółowe informacje dla użytkowników, łatwość zarządzania dla Ciebie

Jak zapewnić organizacji dostęp do danych ze sprzedaży, marketingu, finansów i nie tylko, zapewniając jednocześnie dostępność systemu 24/7/365, zabezpieczanie danych i dostępu oraz wykonywanie wszystkich tych czynności z łatwością?

Wszystko to jest możliwe w usłudze Power BI. Zapewnij użytkownikom całościowy wgląd w działalność biznesową, zapewniając jednocześnie najważniejsze elementy: wysoką dostępność i skalowalność, bezpieczeństwo i zgodność oraz łatwość zarządzania.

Dostępne

Usługa Power BI to rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) zapewniające czas bezawaryjnej pracy na poziomie 99,9% oraz szybkie wdrażanie w chmurze albo w chmurze hybrydowej i lokalnie.

Skalowalność

Korzystaj ze skalowalności według wymagań Twojej firmy, z szybkością infrastruktury SaaS i zoptymalizowanymi kosztami na podstawie liczby użytkowników i ich określonych potrzeb dotyczących danych.

Elastyczne

Łącz się ze wszystkimi swoimi danymi — zarówno w chmurze, jak i lokalnymi — w ramach połączeń na żywo lub zaplanowanego odświeżania za pośrednictwem bramy przedsiębiorstwa, aby zapewnić użytkownikom najnowsze szczegółowe informacje, niezależnie od lokalizacji danych.

Poważnie traktujemy Zabezpie­czenia i zgodność

Zapewnij bezpieczeństwo danych tam, gdzie się znajdują, i połącz się z nim w bezpieczny sposób przy użyciu usługi Tożsamość Microsoft Entra i uwierzytelniania OAuth 2.0 w usłudze Power BI. Spełniamy wymagania prawne: ISO 27001, ISO 27018, klauzule wzorcowe UE, HIPAA BAA i zgodność z platformą G-Cloud w Zjednoczonym Królestwie.

Usługa Power BI jest łatwa w zarządzaniu i wdrażaniu

Zoptymalizuj inwestycje w infrastrukturę i narzędzia ETL dzięki wbudowanym funkcjom usługi Power BI umożliwiającym łączność z różnorodnymi źródłami danych – zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

Bezpiecznie określaj, kto ma dostęp do poszczególnych danych w usłudze Power BI, używając zabezpieczeń na poziomie wiersza w połączeniu z istniejącą inwestycją w platformę Azure i usługę Office 365.

Wyznacz standardy spójnego i bezpiecznego udostępniania pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych w całej organizacji przy użyciu pakietów zawartości.

Łatwo wdrażaj usługę Power BI z szybkością SaaS i wdrażaj program Power BI Desktop jako towarzyszące narzędzie do tworzenia przy użyciu istniejącej infrastruktury i procesu wdrażania.

Wprowadzenie do usługi Power BI

Obserwuj Power BI