Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Przekształcanie środowisk opieki zdrowotnej za pomocą usługi Power BI

Poznaj oparte na danych informacje szczegółowe, które ulepszają proces podejmowania decyzji klinicznych i środowiska opieki medycznej podczas transformacji operacji i wyników opieki zdrowotnej.

Optymalizacja procesu podejmowania decyzji klinicznych i ulepszanie środowisk opieki medycznej

Zwiększanie możliwości współpracy zespołów opieki zdrowotnej

Poprawa wyników pacjentów i zespołów dzięki szybkiemu, łatwemu dostępowi do bezpiecznych danych medycznych.
  • Zapewnianie na czas krytycznego reagowania na opiekę medyczną, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, umożliwiając wszystkim grupom pracowników opieki zdrowotnej uzyskiwanie dostępu do danych, współpracę i udostępnianie szczegółowych informacji.
  • Podejmowanie szybszych decyzji dzięki możliwości uzyskiwania dostępu do danych pacjentów i analizowania ich w czasie rzeczywistym i w podróży.
  • Zapewnianie zespołom opieki medycznej dane potrzebne do podejmowania decyzji, osadzając raporty i pulpity nawigacyjne usługi Power BI w aplikacjach i portalach szpitala, z których już korzystają.
  • Ochrona poufnych danych zgodnie z wymaganiami ustawy HIPPA przy użyciu mechanizmów kontroli dostępu i zasad zarządzania, które umożliwiają bezpieczne zapewnienie zespołom opieki medycznej dostępu do potrzebnych danych.
Powrót do kart

Zobacz, jak organizacje opieki zdrowotnej uzyskują wyniki

Nasze zespoły zyskały elastyczność w zakresie naprawdę szybkiej iteracji i dostosowywania w oparciu o potrzeby użytkowników w celu zwiększania zaangażowania. Dzięki temu możemy zrobić więcej w kierunku tworzenia wartości i zapewnienia widoczności dobrej opieki medycznej, które mogą zmienić życie.”

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

„Posiadanie dostępu do narzędzi usługi Power BI w celu szybkiego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, aby w krótkim czasie wizualizować wszystkie informacje i aktualizować je w czasie rzeczywistym ma krytyczne znaczenie zarówno dla tworzenia strategii, jak i realizowania jej."

Dr Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

Powrót do kart

Zobacz przykładowe pulpity nawigacyjne i raporty przeznaczone dla opieki zdrowotnej

Szpitalny pulpit nawigacyjny do reagowania w nagłych sytuacjach

Analizowanie pracowników, sprzętu, dostaw i środków związanych z wypisami pacjentów w celu podejmowania świadomych decyzji.

Raport dot. globalnej pandemii COVID-19

Wyświetlaj aktualny pulpit nawigacyjny, codzienne aktualizacje, wyniki opieki medycznej i inne szczegóły na poziomie globalnym oraz według kraju.

Pulpit nawigacyjny do analizy nowotworów

Przejrzyj ten pulpit nawigacyjny zawierający statystyki dotyczące nowotworów w Stanach Zjednoczonych, w tym wskaźniki śmiertelności w zależności od typu nowotworu.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Poproś o kontakt z naszej strony

Niech specjalista ds. sprzedaży usługi Power BI skontaktuje się z Tobą.