Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Analiza sprzedaży dla każdego

Czy chcesz utworzyć pulpity nawigacyjne, które zapewniają szybki wgląd w kluczowe metryki Twojego zespołu, takie jak limity przydziału, rozmiar rynku i możliwości oraz możliwość szybkiego przechodzenia do szczegółów, aby uzyskać więcej szczegółów? Czy chcesz połączyć dane sprzedaży z danymi z marketingu, finansów i innych funkcji, aby uzyskać całościowy wgląd w działalność?

Usługa Power BI umożliwia tworzenie tych pulpitów nawigacyjnych i interakcyjnych raportów w ciągu kilku sekund oraz wizualizowanie metryk ważnych dla zespołu. Proste gesty przeciągania i upuszczania pozwalają łatwo zagłębić się w dane, aby znaleźć ulepszenia, korelacje i wartości odstające.

Uzyskuj informacje jak najszybciej

Usługa Power BI umożliwia natychmiastowe tworzenie pulpitów nawigacyjnych i rozpoczęcie monitorowania możliwości, wyników i ogólnej wydajności zespołów. Możesz również monitorować kluczowe metryki, takie jak współczynniki wygranych, liczba wygranych, przychód, rabaty i mapy przychodów od początku roku. Pulpity nawigacyjne są automatycznie odświeżane przy użyciu aktualnych danych i zapewniają szybki wgląd w szczegółowe informacje zawsze, gdy ich potrzebujesz.

Szczegółowe informacje w kilka sekund

Usługa Power BI umożliwia korzystanie z prostych gestów przeciągania i upuszczania na potrzeby tworzenia interakcyjnych raportów, które umożliwiają analizowanie kluczowych metryk dla zespołu. Poniżej przedstawiono niektóre z Twoich możliwości:

  • Przychód: Znajdź najlepszy scenariusz.
  • Przychód prognozowany: Opracuj bardziej realistyczną projekcję na podstawie etapu szansy sprzedaży.
  • Liczba szans sprzedaży: Porównaj dane z całego zespołu sprzedaży.
  • Geografia: Które regiony są najsilniejsze i najsłabsze?
  • Lejek: Gdzie w potoku znajdują się Twoje możliwości?
  • Efektywność kanału: Porównaj wyniki sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.
  • Trend przychodów z szansy sprzedaży: Gdzie jest kierowany przychód?

Uzyskaj pełen wgląd

Połącz dane sprzedaży, takie jak limity przydziału, rozmiar rynku, szanse sprzedaży i dane demograficzne, z danymi z działu marketingu, finansów, obsługi klienta, operacji i innych funkcji, aby odkryć więcej szczegółowych informacji i podejmować bardziej świadome decyzje w całej firmie. Odblokuj potencjał danych w różnych systemach organizacji.

Przedstaw przyszłość w określonym kontekście

Dzięki usłudze Power BI możesz łatwo dostrzegać trendy w odpowiednim czasie, aby coś zmienić. Udziel odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • Jaki jest przychód z szansy sprzedaży w Twoim potoku?
  • Patrząc wstecz, jak sprawdziły się projekcje przychodu fakturowanego?
Powrót do kart

Obserwuj Power BI