Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Bezkompromisowe zabezpieczenia. Nieograniczone szczegółowe informacje.

Zaufaj tej samej globalnej infrastrukturze zabezpieczeń jak to uczyniły najbardziej wymagające organizacje na świecie i wspieraj rozwój kultury danych.

Wspieranie kultury zabezpieczeń

Wzmacnianie pozycji swoich pracowników

Pracuj z zachowaniem poufności z dowolnego miejsca i swobodnie współpracuj dzięki użyciu trwałej ochrony danych, która działa wewnątrz organizacji i poza nią.

Wzmacnianie pozycji swoich zespołów

Wspieraj stosowanie najlepszych rozwiązań i szybko reaguj na zagrożenia związane z zabezpieczeniami dzięki monitorowaniu, raportowaniu wdrażania, łatwemu zarządzaniu i inteligentnej ochronie danych.

Wzmacnianie pozycji swojej organizacji

Maksymalizuj inwestycje w zabezpieczenia dzięki wiodącym zabezpieczeniom dostępu do chmury, ochronie informacji i ujednoliconemu zarządzaniu punktami końcowymi.

Zapewnianie bezpieczeństwa danych analitycznych

Szybko wyszukuj właściwe szczegółowe informacje i zapewniaj sobie spokój dzięki możliwościom, które wykraczają poza zabezpieczenia na poziomie wierszy i kolumn, w usłudze Power BI oraz na platformach Microsoft 365 i Azure.

Zrzut ekranu przedstawiający raport dotyczący metryk ochrony danych

Optymalizowanie zabezpieczeń

  • Polegaj na zaufanym liderze w branży w zakresie zabezpieczeń i szyfrowaniu danych od poziomu dzierżawy w dół.
  • Identyfikuj i analizuj ryzykowne wzorce zachowań dzięki możliwościom nadzoru w usłudze Power BI i w portalu usługi Microsoft Cloud App Security.
  • Korzystaj z usług platformy Azure, w tym usługi Azure Private Link, tagów usług i usługi Azure Virtual Network, aby wyeliminować ujawnianie danych w publicznym Internecie.

Zachowywanie zgodności

  • Pomóż spełniać wymagania dotyczące zgodności i rezydencji danych na poziomie kraju i branży.
  • W większym stopniu spełniaj wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności dzięki nadzorowi nad danymi wrażliwymi przy użyciu podejścia BYOK (bring your own key).
  • Pomóż zachowywać zgodność z ponad 100 standardami i certyfikacjami, w tym IL6, FedRamp, HIPAA i FINRA.
Zrzut ekranu przedstawiający raport metryk użycia
Zrzut ekranu przedstawiający zawartość zablokowaną przed pobieraniem

Ochrona własnych danych

  • Zmniejszaj ryzyko wtargnięcia do sieci przy użyciu silnych mechanizmów kontroli uprawnień i izolacji sieci dzięki obsłudze sieci wirtualnej.
  • Bez obaw twórz i udostępniaj szczegółowe informacje analityczne, wiedząc, że Twoje dane są kompleksowo zabezpieczone przy użyciu podwójnego szyfrowania.
  • Ustawiaj i definiuj etykiety poufności, które będą nadal chronić dane podczas eksportowania w usłudze Microsoft Information Protection.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach usługi Power BI

Najnowsze ogłoszenia dotyczące zabezpieczeń

Zabezpieczenia usługi Power BI

Cloud App Security

Wprowadzenie do usługi Power BI

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Poproś o kontakt z naszej strony

Niech specjalista ds. sprzedaży usługi Power BI skontaktuje się z Tobą.

Obserwuj Power BI