Korzystaj z SQL Server na swojej ulubionej platformie

Swoboda wyboru przede wszystkim. Najwyższy w branży poziom wydajności i bezpieczeństwa programu SQL Server 2017 jest teraz dostępny w systemach Windows i Linux oraz kontenerach Docker. 

Co polubisz w SQL Server 2017Zobacz, w jaki sposób firmy korzystają z SQL Server i Azure w celu wykorzystania pełni swojego potencjału


Czerp korzyści z danych


Aktualności dotyczące SQL Server

Wprowadzenie do systemu SQL Server 2019

Przekształć swoją firmę dzięki ujednoliconej platformie danych. Program SQL Server 2019 jest dostarczany ze zintegrowaną usługą Spark i rozproszonym systemem plików Hadoop (Hadoop Distributed File System, HDFS), aby umożliwić analizę wszystkich danych.

Raport Magic Quadrant dotyczący systemów do zarządzania chmurowymi bazami danych

Przeczytaj ocenę firmy Gartner dotyczącą środowiska chmurowego DBMS i dowiedz się, dlaczego Microsoft został uznany za lidera.

Hurtownia danych SQL na platformie Azure

Analityka w Azure jest nawet 14 razy szybsza i kosztuje o 94% mniej niż rozwiązania innych dostawców usług w chmurze. Po co więc stosować inne rozwiązania?

Rozpocznij korzystanie z programu SQL Server 2019

[1] Zgodnie z badaniami Amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii SQL Server miał najmniejszą liczbą luk w zabezpieczeniach w ciągu ostatnich siedmiu lat w porównaniu z produktami innych najważniejszych dostawców baz danych.


Wykorzystaj dotychczasowe środowisko chmurowe SQL

Poznaj funkcje i zalety Azure SQL

Porównaj wersje Microsoft SQL Server

Feature availability
  • Not supported
  • Fully supported
Table with images and check

Funkcje

SQL Server 2017

SQL Server 2016

SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2

Wydajność

Przetwarzanie OLTP z użyciem technologii „in-memory”

Magazyn kolumn z użyciem technologii „in-memory”

Analityka operacyjna w czasie rzeczywistym

Rozszerzenia puli buforu do SSD

Adaptacyjne przetwarzanie zapytań [2]

Dostępność

Always On[2]

Podstawowe grupy dostępności

Bezpieczeństwo

Przezroczyste szyfrowanie danych[2]

Obsługa szyfrowania kopii zapasowej

Szyfrowanie w spoczynku i w ruchu

Dynamiczne maskowanie danych i zabezpieczenia na poziomie wiersza

Podział obowiązków

Gotowość na chmurę

Kopia zapasowa na platformie Azure

Przywracanie po awarii w Microsoft Azure

Optymalizacja obrazów maszyn wirtualnych w galerii Azure

Mechanizm Stretch Database

Zarządzanie i możliwości programowania

Działanie w Linux i w kontenerach Docker

Tabele danych czasowych

Obsługa języka JSON

Obsługa danych wykresów

Analiza biznesowa i analityka

Usługi integracji zarządzane jako serwer

Technologia PolyBase do zapytań T-SQL za pośrednictwem Hadoop

Tabelaryczny model semantyczny BI[2]

Master Data Services[2]

Data Quality Services[2]

Zaawansowana analityka w bazie danych

Kompleksowe mobilne analizy biznesowe na dowolnym urządzeniu

[2] Dotyczy tylko edycji SQL Server Enterprise.


Przegląd nowych możliwości SQL Server 2017

Funkcje programu SQL 2017

|

Nr 1 pod względem ceny i wydajności w wielkiej skali

 

Program SQL Server niezmiennie prowadzi w testach procesów TPC-E OLTP, procesów hurtowni danych TPC-H i testach porównawczych wydajności stosowanych na co dzień aplikacji. Zyskaj rekordową wydajność w Windows i Linuxie.

 

Hurtownie danych o najwyższej wydajności

 

Uzyskaj obsługę małych składnic danych i dużych hurtowni danych w przedsiębiorstwach przy jednoczesnym zmniejszeniu potrzeb w zakresie pamięci masowej dzięki udoskonalonym mechanizmom kompresji danych. Skalowanie do petabajtów danych przy użyciu relacyjnej hurtowni danych klasy korporacyjnej i dzięki integracji z nierelacyjnymi źródłami, np. Hadoop.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

 

Chroń dane w trakcie przechowywania i przesyłania, korzystając z bazy danych, która w zestawieniu dotyczącym bezpieczeństwa, opracowywanym od sześciu lat przez instytut NIST, jest wskazywana jako najbezpieczniejsza spośród głównych platform (Narodowy Instytut Standardów i Technologii, badanie podatności baz danych na ataki, 17 stycznia 2017 r.). Wprowadzone w SQL Server 2017 innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa pomagają zabezpieczać dane procesów o znaczeniu krytycznym z użyciem metody wielowarstwowej poprzez dodanie technologii Always Encrypted oraz zabezpieczeń na poziomie wiersza, dynamicznego maskowania danych, niewidocznego szyfrowania danych (TDE) i niezawodnej funkcji inspekcji.

Wysoka dostępność i odzyskiwanie

 

Dłuższy czas nieprzerwanego działania, który ma krytyczne znaczenie dla działalności firmy, szybkie przełączanie do trybu failover, łatwa konfiguracja oraz równoważenie obciążenia pomocniczych baz danych z możliwością odczytu dzięki ulepszonej funkcji Always On w programie SQL Server 2017, czyli ujednoliconemu rozwiązaniu wysokiej dostępności i przywracania po awarii do systemów Linux i Windows. Ponadto umieszczenie asynchronicznej repliki na maszynie wirtualnej Azure umożliwia zapewnienie hybrydowej wysokiej dostępności.

Korporacyjne analizy biznesowe

 

Skaluj modele analizy biznesowej, zwiększ zasób danych oraz zapewnij jakość i dokładność dzięki kompletnemu rozwiązaniu BI. Narzędzie SQL Server Analysis Services pomaga tworzyć rozbudowane rozwiązania analityczne dla firm wykorzystujące niezwykłą szybkość działania technologii „in-memory” wbudowanej w model tabelaryczny. Skróć czas generowania analiz dzięki bezpośredniemu wykonywaniu zapytań w modelu tabelarycznym i wielowymiarowym.

 

Kompleksowe mobilne analizy biznesowe na dowolnym urządzeniu

 

Uzyskaj analizy i dokonaj transformacji swojej firmy, wykorzystując nowoczesne, dzielone na strony raporty i bogate wizualizacje. Korzystaj z SQL Server Reporting Services, aby publikować raporty na wszystkich urządzeniach mobilnych, w tym działających w Windows, Android oraz iOS, i uzyskuj dostęp do raportów w trybie online lub offline.

 

Uproszczenie korzystania z dużych i małych ilości danych

 

Połączenie danych relacyjnych i danych big data dzięki technologii PolyBase, która umożliwia wykonywanie zapytań dotyczących danych Hadoop przy użyciu prostych poleceń T-SQL. Obsługa języka JSON umożliwia analizowanie i przechowywanie dokumentów JSON oraz umieszczanie danych relacyjnych w plikach JSON. W SQL Server 2017 można teraz zarządzać danymi wykresów wewnątrz relacyjnej bazy danych oraz wykonywać dotyczące ich zapytania.

Zaawansowana analityka w bazie danych

 

Tworzenie inteligentnych aplikacji w językach R i Python w oparciu o usługi Machine Learning Services programu SQL Server. Wyjdź poza reaktywność i zacznij korzystać z analityki predykcyjnej i preskryptywnej, wykonując zaawansowane analizy bezpośrednio w bazie danych. Korzystając z przetwarzania wielowątkowego oraz masowego przetwarzania równoległego, uzyskasz wyniki analiz szybciej niż w przypadku użycia samych języków open source R i Python.

 

Hybrydowe przetwarzanie transakcyjne/analityczne w czasie rzeczywistym

 

Połącz możliwości technologii magazynu kolumn i magazynu wierszy „in-memory” w programie SQL Server 2017, aby korzystać z analityki operacyjnej w czasie rzeczywistym, czyli szybkiego przetwarzania analitycznego wykonywanego bezpośrednio na danych transakcyjnych. Twórz nowe scenariusze, np. wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym, nie zakłócając wydajności przetwarzania transakcji.

Teraz w systemach Windows i Linux oraz w kontenerach Docker

 

Raz skompilowaną aplikację można wdrażać wszędzie za pomocą spójnego interfejsu: od środowisk lokalnych aż po chmurowe. Teraz zapewniono obsługę Windows i Linuxa oraz kontenerów Docker.

 

Spójna platforma danych obejmująca systemy lokalne i działające w chmurze

 

Korzystaj z identycznego interfejsu i funkcji we wdrożeniach lokalnych i chmurowych, tworząc i wdrażając rozwiązania hybrydowe służące do zarządzania posiadanymi zasobami do obsługi danych. Korzystaj z możliwości uruchamiania aplikacji SQL Server na maszynach wirtualnych Azure albo używaj Azure SQL Database, aby skalować i jeszcze bardziej upraszczać zarządzanie bazami danych.

 

Łatwe w obsłudze narzędzia i konektory

 

Korzystaj z posiadanych już umiejętności i znanych narzędzi, np. Azure Active Directory i SQL Server Management Studio, aby zarządzać infrastrukturą baz danych obejmującą lokalne wystąpienia programu SQL Server oraz platformę Microsoft Azure. Korzystaj ze standardowych interfejsów API dostępnych na różnych platformach i pobierz zaktualizowane narzędzia programistyczne z pakietu Visual Studio, aby tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje dla przedsiębiorstw, aplikacje analizy biznesowej oraz aplikacje mobilne nowej generacji.

Dostępne edycje SQL Server 2017

Porównaj edycje SQL Server 2017

Wyświetl szczegółowe porównanie funkcji poszczególnych edycji SQL Server 2017, aby poznać szczegóły i ograniczenia ich działania.

Feature availability
  • Not supported
  • Fully supported
Table with images and check

Funkcje

SQL Server 2017 Enterprise

SQL Server 2017 Standard

SQL Server 2017 Express

SQL Server 2017 Developer

Skalowanie

Maksymalna liczba rdzeni

Bez ograniczeń

24 rdzenie

4 rdzenie

Bez ograniczeń

Pamięć: maksymalny rozmiar puli buforów na wystąpienie

Maks. dla systemu operacyjnego

128 GB

1410 MB

Maks. dla systemu operacyjnego

Pamięć: maksymalna pamięć podręczna segmentu magazynu kolumn na wystąpienie

Maks. dla systemu operacyjnego

32 GB

352 MB

Maks. dla systemu operacyjnego

Pamięć: maksymalna ilość danych zoptymalizowanych pod kątem pamięci na bazę danych

Maks. dla systemu operacyjnego

32 GB

352 MB

Maks. dla systemu operacyjnego

Maksymalny rozmiar bazy danych

524 PB

524 PB

10 GB

524 PB

Prawa do użycia produkcyjnego

Nieograniczona wirtualizacja w ramach Software Assurance

Możliwości programowania

Programowalność i narzędzia dla programistów: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, obsługa danych wykresów

Wydajność przetwarzania OLTP

Zaawansowane przetwarzanie OLTP: przetwarzanie in-memory OLTP, analityka operacyjna[3]

Możliwości zarządzania: Management Studio, zarządzanie oparte na zasadach

Podstawowa wysoka dostępność: 2-węzłowy tryb failover dla pojedynczej bazy danych, dodatkowa baza danych bez możliwości odczytu

Zaawansowana wysoka dostępność: grupy dostępności Always On, tryb failover dla wielu baz danych, dodatkowe bazy danych z możliwością odczytu

Bezpieczeństwo

Zaawansowane zabezpieczenia: funkcja Always Encrypted, zabezpieczenia na poziomie wiersza, maskowanie danych

Raporty dotyczące zgodności przy użyciu narzędzi inspekcji w programie SQL Server

Przezroczyste szyfrowanie danych

Integracja danych

Zaawansowana integracja danych: grupowanie i wyszukiwanie rozmyte

Hurtownie danych

Składnice danych i hurtownie danych: partycjonowanie, kompresja danych, przechwytywanie zmian danych, migawka bazy danych

Magazyn kolumn z użyciem technologii „in-memory”[3]

Adaptacyjne przetwarzanie zapytań[6]

PolyBase[4], [5]

Zarządzanie danymi dla przedsiębiorstw: Master Data Services, Data Quality Services[5]

Analizy biznesowe

Maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej na wystąpienie Analysis Services[5]

Maks. dla systemu operacyjnego

Tabelaryczne: 16 GB

MOLAP: 64 GB

Maks. dla systemu operacyjnego

Maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej na wystąpienie Reporting Services[5]

Maks. dla systemu operacyjnego

64 GB

Edycja Express z usługami zaawansowanymi: 4 GB

Maks. dla systemu operacyjnego

Podstawowe raportowanie i analityka[5]

Podstawowa integracja danych: SQL Server Integration Services, wbudowane konektory

Podstawowa analiza biznesowa dla firm: podstawowe modele wielowymiarowe, podstawowy model tabelaryczny, tryb magazynu danych z użyciem technologii in-memory[5]

Raporty mobilne i wskaźniki KPI[5]

Zaawansowana analiza biznesowa dla firm: zaawansowane modele wielowymiarowe, zaawansowany model tabelaryczny, tryb magazynu DirectQuery, zaawansowane wyszukiwanie danych[5]

Dostęp do serwera raportów usługi Power BI w ramach Software Assurance

Zaawansowana analityka

Podstawowa integracja uczenia maszynowego: połączenie z językami open source Python i R, ograniczone działanie równoległe[5]

Zaawansowana integracja uczenia maszynowego: pełne działanie równoległe analityki z użyciem języków R i Python oraz możliwość uruchamiania na procesorach graficznych (GPU)[5]

Uczenie maszynowe na potrzeby usługi Hadoop/Spark i Linux w ramach Software Assurance

Chmura hybrydowa

Mechanizm Stretch Database5

[3] Przetwarzanie transakcji online (OLTP) i magazyn kolumn z użyciem technologii „in-memory” są ograniczone do ilości pamięci określonej dla danej edycji w sekcji Limity skalowania. Ponadto magazyn kolumn i analiza danych operacyjnych w czasie rzeczywistym są również ograniczone do dwóch stopni równoległości (dwa rdzenie/zapytanie) w edycji Standard SQL Server oraz jednego stopnia równoległości (jeden rdzeń/zapytanie) w edycjach Web i Express.

[4] Aby możliwe było skalowanie w poziomie zapytań za pomocą aparatu PolyBase, edycja Enterprise programu SQL Server musi działać jako węzeł główny.

[5] Niektóre funkcje, m.in. SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase i Stretch Database, są niedostępne w programie SQL Server 2017 w wersji na system Linux.

[6] Wykonywanie z przeplotem jest dostępne we wszystkich edycjach.

Jak uzyskać licencję programu SQL Server

Zasady licencjonowania programu SQL Server umożliwiają łatwy i ekonomiczny wybór odpowiedniej edycji. W przeciwieństwie do innych głównych dostawców nie wymagamy zakupu kosztownych dodatków niezbędnych do uruchamiania najbardziej wymagających aplikacji, ponieważ każda funkcja i możliwość jest wbudowana w program.

Aby kupić najnowsze oprogramowanie w programach licencji grupowych lub odnowić umowę, skontaktuj się z opiekunem w Microsoft lub partnerem handlowym (http://pinpoint.microsoft.com/pl-PL/home). Aby uzyskać odpowiedź na pytanie licencyjne, zadzwoń: 801 802 000 lub 22 594 19 99 w godzinach 8-20 w dni robocze. Opłata za połączenia według stawek operatora.

Cennik SQL Server

Edycje SQL Server 2017

Idealny do…

Model licencjonowania

Dostępność w handlu

Cena licencji Open no level (USD)

Enterprise

Kompleksowa wydajność o znaczeniu strategicznym na potrzeby wymagających baz danych i analiz biznesowych. Zapewnia najwyższe poziomy usług i wydajności dla aplikacji warstwy 1. [7]

Na rdzeń[8]

Licencjonowanie zbiorowe, hosting

$14,256 [9]

Standard — na rdzeń

Podstawowe funkcje zarządzania danymi i analiz biznesowych dla aplikacji niemających strategicznego znaczenia, przy minimalnych zasobach IT.

Na rdzeń[8]

Licencjonowanie zbiorowe, hosting

$3,717 [9]

Standard — serwer + licencja dostępowa CAL

Podstawowe funkcje zarządzania danymi i analiz biznesowych dla aplikacji niemających strategicznego znaczenia, przy minimalnych zasobach IT.

Serwer + licencja dostępowa CAL[10]

Licencjonowanie zbiorowe, hosting, sprzedaż detaliczna

$931 [9]

Programista

W pełni funkcjonalna wersja SQL Server umożliwiająca programistom ekonomiczne tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji opartych na oprogramowaniu SQL Server.

Na użytkownika

Bezpłatne pobieranie

Bezpłatne

Web

Bezpieczna, ekonomiczna i wysoko skalowalna platforma danych dla publicznych witryn internetowych. Dostępna jedynie dla innych dostawców usług.

Nie dotyczy

Tylko hosting

Zapytaj partnera w zakresie hostingu o ceny

Express

Bezpłatna podstawowa baza danych idealna do nauki i tworzenia aplikacji klasycznych oraz niewielkich (do 10 GB) aplikacji serwerowych działających w oparciu o dane.

Nie dotyczy

Bezpłatne pobieranie

Bezpłatne

[7] Klienci potrzebujący hurtowni danych z masowym przetwarzaniem równoległym mają teraz dostęp do równoległej hurtowni danych w ramach licencji na rdzeń w przypadku edycji Enterprise w ramach Software Assurance. Równoległa hurtownia danych wchodzi w skład  Microsoft Analytics Platform.

[8] Edycje sprzedawane w modelu licencjonowania na rdzeń dostępne są jako pakiety 2-rdzeniowe.

[9] Cennik zawiera szacowane ceny detaliczne licencji Open no level (NL). Aby otrzymać określony cennik, należy skontaktować się z odsprzedawcą produktów Microsoft.

[10] Licencja dostępowa (CAL) jest wymagana dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do serwera w modelu licencjonowania serwer + licencja dostępowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Prawa używania produktu. 

Uzyskaj pomoc dotyczącą SQL Server

Uzyskaj pomoc techniczną dla programu SQL Server