Trace Id is missing

Poznaj sposoby modernizowania lokalnych, hybrydowych i chmurowych obciążeń — zgodnie z własnym harmonogramem — na konferencji Windows Server Summit 6 grudnia.

Zarejestruj się teraz

Inwestowanie w sukces z systemem Windows Server

Uruchamiaj obciążenia o znaczeniu krytycznym dla działania firmy na platformie Azure, lokalnie i na urządzaniach brzegowych.

Rozwiązania Windows Server — chmurowe i lokalne

Osoby zgromadzone wokół komputera w biurze.

Windows Server na platformie Azure

Zdobądź dostęp do unikatowych innowacji (tylko na platformie Azure):

 • Wdrażaj aktualizacje zabezpieczeń bez konieczności ponownego uruchamiania dzięki poprawkom na gorąco.
 • Migruj obciążenia systemu Windows Server na platformę Azure, zachowując lokalne adresy IP.
 • Bezpiecznie uzyskuj dostęp do plików w trakcie pracy zdalnej bez VPN dzięki wbudowanemu protokołowi SMB opartemu na QUIC.
Osoba trzymająca laptop w serwerowni.

Windows Server 2022

Uruchamiaj obciążenia krytyczne dla działania firmy w systemie Windows Server 2022:

 • Zastosuj zaawansowaną, wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami, korzystając z serwera z zabezpieczeniami niskiego poziomu.
 • Bezproblemowo obsługuj obciążenia krytyczne dla działania firmy, takie jak SQL Server, przy użyciu 48 TB pamięci, 64 gniazd i 2048 rdzeni logicznych.
 • Korzystając z platformy Windows Admin Center, popraw zarządzanie maszynami wirtualnymi, usprawnij przeglądarkę zdarzeń i połącz się z platformą Azure za pośrednictwem usługi Azure Arc.
Osoba chodząca po serwerowni.

Windows Server i Azure Arc

Rozszerz swoje centrum danych na platformę Azure, aby zwiększyć efektywność działań IT:

 •  Zarządzaj serwerami, zabezpieczaj je i zarządzaj nimi dzięki usłudze Azure Arc.
 • Wykorzystaj usługę Azure Stack HCI jako strukturę do uruchamiania tradycyjnych obciążeń systemu Windows Server.
 • Używaj usługi Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI i systemu Windows Server do modernizowania przy użyciu aplikacji opartych na kontenerach.

Twój zaufany system operacyjny od 30 lat

Windows Server to platforma do tworzenia infrastruktury połączonych aplikacji, sieci i usług internetowych. Jako administrator systemu Windows Server, pomagasz osiągać cele biznesowe organizacji, zapewniając bezpieczeństwo, dostępność i elastyczność infrastruktury. Windows Server jest podstawą ekosystemu Microsoft i nadal napędza sieć chmury hybrydowej.

Duża serwerownia

Serwery plików to najpopularniejsze serwery na świecie

Serwery plików Windows Server hostują miliardy plików u milionów klientów w celu ich przechowywania i pobierania, zapewniając przy tym natywnie możliwość skalowania. Zabezpieczenia, przydziały, kopie zapasowe, replikacja i odzyskiwanie są wbudowane w system operacyjny.

Osoba siedząca przy biurku z komputerem

Active Directory Domain Services w systemie Windows Server to najpopularniejsze lokalne rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Hostuje ono i uwierzytelnia miliardy lokalnych tożsamości użytkowników milionów klientów, aby bezpiecznie zarządzać tożsamością i chronić firmę.

Monitory komputerowe na biurku

Hostowanie starych i nowych aplikacji

System Windows Server hostuje miliony aplikacji, od prostych aplikacji internetowych IIS po złożone, takie jak SharePoint, Exchange, bazy danych i produkty innych firm ze zintegrowanymi zabezpieczeniami, wysoką dostępnością i replikacją na serwerach i w klastrach.

Obraz przedstawiający kontenery morskie na kontenerowcach

Hostowanie maszyn wirtualnych i kontenerów z systemami Windows i Linux

Hostowanie maszyn wirtualnych w środowisku Hyper-V za pośrednictwem kontenerów systemów Windows Server, Linux i klastrów Kubernetes z integracją z natywnymi usługami platformy Azure.

Reprezentacja sieci

Zintegrowane usługi DNS i DHCP

Świadczenie lokalnych usług DNS i DHCP dla milionów klientów.

Powrót do kart

Zobacz, jak klienci korzystają z systemu Windows Server i platformy Azure w celu wykorzystania pełni swojego potencjału

Smithfield.

Prowadzenie firmy o wartości 15 mld USD w systemie Windows Server

Smithfield Foods stosuje chmurę hybrydową, aby obniżyć koszty centrum danych i szybciej dostarczać nowe aplikacje.

Cykle życia pomocy technicznej dla wersji systemu Windows Server

2008 / 2008 R2

Dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 Extended Security Updates zostały udostępnione 14 stycznia 2020 r. Licencje lokalne dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 Extended Security Updates zostały udostępnione 14 stycznia 2023 r. Darmowe dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne dla klientów korzystających z platformy Azure, co obejmuje maszyny wirtualne platformy Azure, program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure, usługi Azure Dedicated Host, Azure VMWare Solution, Azure Nutanix Solution i Azure Stack HCI.

2012 / 2012 R2

Rozszerzone wsparcie techniczne dla systemów Windows Server 2012 i 2012 R2 zakończy się 10 października 2023 r. Klienci, którzy przeniosą obciążenia na platformę Azure, będą mieli dostęp do dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2012 oraz systemu Windows Server 2012 i 2012 R2 przez trzy lata od daty zakończenia wsparcia technicznego bez dodatkowych opłat ponad koszt uruchomienia maszyny wirtualnej. Uprawnieni klienci będą mogli zakupić dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń do swoich środowisk lokalnych.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy licencjonowania: pomaga ona znacznie obniżyć koszty uruchamiania obciążeń systemu Windows Server w chmurze. Umożliwia korzystanie z lokalnych licencji systemu Windows Server i programu SQL Server na platformie Azure (w przypadku pakietu Software Assurance). Uzyskaj prawo do używania systemów zarówno lokalnie, jak i w chmurze, przez 180 dni.

Wykorzystaj w pełni możliwości systemu Windows Server 2022

Zaawansowane wielowarstwowe zabezpieczenia

 • Wzmocnienie komunikacji z serwerami — standardowe w branży szyfrowanie SMB AES-256 i lepsze mechanizmy kontroli.
 • Uzyskaj ochronę prewencyjną dla poufnych zasobów, takich jak poświadczenia, dzięki funkcjom Credential Guard i Secure Boot opartych na TPM 2.0.
 • Chroń integralność systemu przed atakiem na oprogramowanie układowe za pomocą funkcji Windows Defender System Guard i izoluj krytyczne części systemu za pomocą zabezpieczeń opartych na wirtualizacji.

Funkcje hybrydowe dzięki usłudze Azure Arc

 • Rozszerz usługi zarządzania i nadzoru na lokalny system Windows Server za pomocą usługi Azure Arc.
 • Realizuj zarządzanie cyklem życia maszyny wirtualnej dla środowisk usług Azure Stack HCI i VMware ze scentralizowanej lokalizacji.
 • Zapewnij wszystkim zasobom pierwszy natywny dla chmury SIEM, korzystając z usługi Microsoft Sentinel za pośrednictwem usługi Azure Arc.

Elastyczna platforma aplikacji

 • Usprawnij wdrażanie aplikacji kontenera dzięki mniejszemu rozmiarowi obrazu, aby przyspieszyć pobieranie i uprościć uwierzytelnianie.
 • Skaluj aplikacje konteneryzowane za pomocą platformy Kubernetes, stosując nowe rozwiązania w zakresie implementacji zasad sieci i integrację ze standardowymi kontenerami w branży.
 • Przyspiesz modernizację aplikacji .NET.

Zainwestuj w karierę i umiejętności

Windows Server Hybrid Administrator Associate

Utrzymaj posiadaną wiedzę na temat systemu Windows Server i poznaj przyszłość hybrydowego przetwarzania w chmurze. Zdobądź certyfikat Windows Server Hybrid Administrator Associate w zakresie zarządzania obciążeniami lokalnymi i hybrydowymi systemu Windows Server oraz platformy IaaS.

Polecane zasoby

Dokumentacja systemu Windows Server.

Dokumentacja systemu Windows Server 2022

Blogi poświęcone systemowi Windows Server.

Windows Server — społeczność techniczna

Osoba w serwerowni trzymająca tablet.

Informacje o końcu wsparcia technicznego systemu Windows Server 2012/R2 oraz 2008/R2

Rozpocznij pracę z systemem Windows Server

Obserwuj nas

Udostępnij tę stronę