W pełni wykorzystaj możliwości systemu Windows Server

Windows Server 2019 to system operacyjny łączący lokalne środowiska informatyczne z platformą Azure, który zapewnia dodatkowe warstwy zabezpieczeń, a jednocześnie ułatwia modernizację aplikacji i infrastruktury.

 Zobacz, w jaki sposób firmy korzystają z Windows Server i Azure w celu wykorzystania pełni swojego potencjału


Porównanie funkcji w wersjach systemu Windows Server

Zobacz nowe funkcje platformy hybrydowej oraz funkcje dotyczące zabezpieczeń, infrastruktury i aplikacji w Windows Server 2019 w porównaniu z poprzednimi wersjami.


Zasoby Windows Server


Rozpocznij pracę z systemem Windows Server