Získajte najnovšie pokročilé funkcie so službami Office 365

Posuňte svoj podnik na vyššiu úroveň s plánom Microsoft 365 Enterprise

Microsoft 365 v sebe spája služby Office 365, systém Windows 10 a balík Enterprise Mobility + Security. Prináša komplexné inteligentné riešenie, ktoré podporuje kreativitu a bezpečnú spoluprácu zamestnancov.

Porovnávací graf
  Office 365 ProPlus Office 365 E1 Office 365 E3 Office 365 E5

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

12,80 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
6,70 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
19,70 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
34,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Aplikácie balíka Office a navyše cloudový ukladací priestor a zdieľanie súborov. Podnikový e-mail nie je súčasťou.
Obchodné služby – e-mail, ukladanie a zdieľanie súborov, Office Online, schôdze a okamžité správy a ďalšie. Aplikácie balíka Office nie sú súčasťou.

Všetky funkcie plánov ProPlus a Office 365 E1 a navyše nástroje na zabezpečenie a dodržiavanie súladu, ako napríklad blokovanie vymazania na právne účely, ochrana pred únikom údajov atď.

Všetky funkcie služieb Office 365 E3 a navyše pokročilé možnosti zabezpečenia, analýzy a hlasových volaní.

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 

(Nie sú súčasťou)

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Služby, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftOneDrive

Služby, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftStream

Služby, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftStream

Služby, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftPower BI
 • MicrosoftStream
 • Hosťovanie podnikových e-mailov nie je súčasťou
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a navyše Access a Publisher len pre PC 1
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Wordu, Excelu a PowerPointu 
 • Jedna licencia pokrýva 5 telefónov, 5 tabletov a 5 PC alebo Macov na používateľa 2
 • Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacím priestorom vo OneDrive 
 • Klient Skype for Business je k dispozícii pre PC a Mac; služba Skype for Business nie je súčasťou 3
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora
 • Hosťovanie e-mailov s 50 GB poštovou schránkou a e-mailovou adresou s vlastnou doménou
 • Webové verzie Outlooku, Wordu, Excelu a PowerPointu (počítačové verzie aplikácií nie sú súčasťou)
 • Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacím priestorom vo OneDrive 
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu
 • Hosťujte neobmedzené schôdze cez videokonferencie v rozlíšení HD až pre 250 ľudí 4
 • Hosťovanie schôdzí až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype alebo živej udalosti cez Microsoft Teams 5
 • Získajte centrum pre tímovú spoluprácu s Microsoft Teams
 • Spolupráca zamestnancov z rôznych oddelení na rôznych miestach s Yammerom
 • Ak chcete v organizácii vytvárať, spravovať a zdieľať aktuálny a požadovaný obsah, používajte inteligentné videá
 • Vyhľadávanie a zisťovanie s Delve
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams
 •  Organizácia úloh a tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora
 • Hosťovanie e-mailov so 100 GB poštovou schránkou a e-mailovou adresou s vlastnou doménou
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a navyše Access a Publisher len pre PC 1
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Outlooku, Wordu, Excelu a PowerPointu 
 • Jedna licencia pokrýva 5 telefónov, 5 tabletov a 5 PC alebo Macov na používateľa 2
 • Neobmedzené osobné cloudové úložisko 6
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu
 • Hosťujte online schôdze a schôdze cez videokonferencie až pre 250 ľudí 4
 • Hosťovanie schôdzí až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype alebo živej udalosti cez Microsoft Teams 5
 • Získajte centrum pre tímovú spoluprácu s Microsoft Teams
 • Spolupráca zamestnancov z rôznych oddelení na rôznych miestach s Yammerom
 • Ak chcete v organizácii vytvárať, spravovať a zdieľať aktuálny a požadovaný obsah, používajte inteligentné videá

 • Vyhľadávanie eDiscovery s miestnym vyhľadávaním, blokovaním vymazania a exportovaním
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams
 • Organizácia úloh a tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner 
 • Manuálne politiky uchovávania údajov a politiky odstraňovania údajov a manuálna klasifikácia
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora
 • Hosťovanie e-mailov so 100 GB poštovou schránkou a e-mailovou adresou s vlastnou doménou
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a navyše Access a Publisher len pre PC 1
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Outlooku, Wordu, Excelu a PowerPointu 
 • Jedna licencia pokrýva 5 telefónov, 5 tabletov a 5 PC alebo Macov na používateľa 2
 • Neobmedzené osobné cloudové úložisko 6
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu
 • Hosťujte online schôdze a schôdze cez videokonferencie až pre 250 ľudí 4
 • Hosťovanie schôdzí až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype alebo živej udalosti cez Microsoft Teams 5
 • Získajte centrum pre tímovú spoluprácu s Microsoft Teams

 • Spolupráca zamestnancov z rôznych oddelení na rôznych miestach s Yammerom
 • Ak chcete v organizácii vytvárať, spravovať a zdieľať aktuálny a požadovaný obsah, používajte inteligentné videá

 • Vyhľadávanie eDiscovery s miestnym vyhľadávaním, blokovaním vymazania, exportovaním a analýzou
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams
 • Organizácia úloh a tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner
 • Manuálne politiky uchovávania údajov a politiky odstraňovania údajov a manuálna klasifikácia
 • Ochrana pred sofistikovanými hrozbami, ako je napríklad neoprávnené získavanie údajov a malvér zero-day, pomocou rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365

 • Ovládanie prístupu oddelenia podpory do vašej poštovej schránky pomocou funkcie Customer Lockbox

 • Automatická klasifikácia, inteligentný import a ďalšie možnosti s rozšíreným riadením údajov

 • Posúdenie rizika a získanie prehľadu o potenciálnych hrozbách so službou Office 365 Cloud App Security

 • Rozšírené osobné a organizačné analýzy so službami MyAnalytics a Power BI Pro

 • Uskutočňovanie, prijímanie a prepájanie hovorov v širokej škále zariadení s telefónnym systémom

 • Uskutočňovanie domácich alebo medzinárodných hovorov z aktuálnych alebo nových telefónnych čísel pomocou doplnku Volací plán 7
 • Vytvorenie schôdzí s telefónnym číslom, ktoré môžu účastníci použiť na telefonické pripojenie, vďaka audiokonferenciám 8
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

1. Zákazníci s aktívnym predplatným budú mať oprávnenie na najnovšie dostupné verzie.
2. Kompatibilné s Windowsom 7 alebo novšou verziou. Úplné informácie o kompatibilite a požiadavky funkcií nájdete v systémových požiadavkách.
3. Služba potrebná na podporu klienta Skypu for Business predávaná samostatne. Počnúc dňom 1. októbra 2018 sa noví zákazníci služieb Office 365 s menej ako 500 licenciami zaradia do služby Microsoft Teams a nebudú mať prístup k Skypu for Business online. Nájomníci, ktorí už používajú Skype for Business online, budú tak môcť aj naďalej (vrátane poskytovania pre nových používateľov) dovtedy, kým nedokončia prechod na Microsoft Teams.
4. Na HD volania sa vyžaduje kompatibilný HD hardvér a širokopásmové pripojenie s rýchlosťou minimálne 4 Mbit/s.
5. Počnúc dňom 1. októbra 2018 sa noví zákazníci služieb Office 365 s menej ako 500 licenciami zaradia do služby Microsoft Teams a nebudú mať prístup k Skypu for Business online. Nájomníci, ktorí už používajú Skype for Business online, budú tak môcť aj naďalej (vrátane poskytovania pre nových používateľov) dovtedy, kým nedokončia prechod na Microsoft Teams.

6. Neobmedzený ukladací priestor v cloude na osobné súbory pre oprávňujúce plány predplatných pre päť alebo viac používateľov, v ostatných prípadoch 1 TB na používateľa. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočný 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive for Business na používateľa, ktorý môžu správcovia zvýšiť na 5 TB na používateľa. Dodatočný ukladací priestor žiadajte od oddelenia podpory spoločnosti Microsoft. Vo OneDrive for Business je možné zriadiť ukladací priestor až do 25 TB na používateľa. Okrem 25 TB je každému používateľovi poskytnutých aj 25 TB v podobe tímových lokalít SharePointu.
7. K dispozícii na kúpu vo forme doplnku. Cena zahŕňa medzinárodné aj domáce volacie plány na medzinárodné aj domáce hovory. K dispozícii sú aj volacie plány len na domáce hovory. Dostupnosť volacích plánov sa líši v závislosti od oblasti. Pozrite si aktuálnut medzinárodnú dostupnosť.
8. Dostupnosť audiokonferencií sa líši v závislosti od oblasti. Pozrite si aktuálnut medzinárodnú dostupnosť.