Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365

Čo je vizualizácia údajov?

Vizualizácia údajov je vizuálne znázornenie údajov prostredníctvom grafických prvkov, ako sú grafy alebo animácie. Tieto vizualizácie uľahčujú pochopenie zložitých údajov.

Prečo je vizualizácia údajov dôležitá

Vizualizácia údajov pomáha ľuďom spracovať veľké množstvo údajov tak, že sa zobrazujú vo vizuálnom formáte, ktorému dokáže ľudský mozog rýchlo porozumieť.

 • Zrozumiteľnosť veľkých objemov údajov

  V dobe veľkého objemu údajov nie je spracovanie biliónov údajových bodov naraz ničím výnimočným. Vizualizácia údajov pomáha zvýrazniť to najdôležitejšie tak, že odstráni šum v množine údajov a pretransformuje ich do formátu, ktorý je ľahšie pochopiteľný. 

  Vizualizácia údajov je dôležitou súčasťou procesu dátovej vedy, podľa ktorej sa po zbere, spracovaní a modelovaní údajov musia tieto údaje vizualizovať, aby bolo možné vyvodiť závery. Bez týchto vizualizácií sú veľké objemy údajov príliš rozsiahle na to, aby mohli byť okamžite užitočné.

 • Vyhľadávanie a zdieľanie užitočných prehľadov

  Vizualizácia údajov je skvelý spôsob, ako nájsť a zdieľať užitočné prehľady. Niektorí ľudia používajú vizualizáciu údajov na podnecovanie tvorby nápadov alebo riešenie problémov, iní sa spoliehajú na túto metódu, aby mohli zistiť vzory a komunikovať zložité vzťahy medzi údajmi.

  Tieto metódy fungujú, pretože ľudský mozog prirodzene priťahujú farby a vzory. Dokážeme napríklad jednoducho rozlišovať medzi červenou a zelenou farbou alebo trojuholníkom a kruhom. Dátoví vedci využívajú tento inštinkt a pomáhajú nám tak rozpoznať, aké údaje sú v skutočnosti dôležité.

 • Rýchlejšie prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí

  Pracovníci s rozhodovacími právomocami v každom odvetví – od štátnej správy a finančníctva až po oblasť spotrebného tovaru a vzdelávania – sa pri rozhodovaní o svojich ďalších krokoch spoliehajú na kvalitné údaje. Ak chcú mať pracovníci s rozhodovacími právomocami vždy náskok, potrebujú čo najrýchlejšie získať konkrétne informácie v zrozumiteľnom formáte.

  Vizualizácia údajov pomáha analytikom údajov, dátovým vedcom a ďalším odborníkom predviesť pracovníkom s rozhodovacou právomocou údaje v ľahko použiteľnom formáte, ktorý im umožní rýchlo pochopiť ich vzťahy a podniknúť ďalšie kroky.

 • Zosúladenie s realitou

  Vizualizácia údajov je vizuálne rozprávanie príbehu. V dátovej vede predstavuje kľúčový krok. Nielenže pomáha analytikom jasnejšie vyjadrovať údaje, ale tiež umožňuje ľuďom zosúladiť sa s realitou a dosiahnuť úspech s menším počtom chýb.

  Vizualizácia údajov môže byť výhodná pre ľudí v každom odvetví. Profesor medicíny ju môže použiť na odhalenie skrytých príčin srdcových chorôb a filmový analytik na určenie úspešnosti filmov v Bechdelovej teste. Možnosti prehľadov sú nekonečné.

Oživenie informácií

Vytvárajte diagramy, ktoré vnášajú do komplexnosti jednoduchosť. Vyberte si z desiatok vopred vytvorených šablón alebo vytvárajte vizuály úplne od začiatku.

Dvaja ľudia stoja v kancelárii a pozerajú na prenosný počítač, zatiaľ čo malá skupina zamestnancov konverzuje na pozadí

Príklady vizualizácie údajov

Osoba používajúca tablet

Diagram monitorovania inventára v Microsoft Visiu

Podniky často používajú vizualizácie na sledovanie toku spracovania tovaru. Tento diagram, ktorý bol vytvorený v Microsoft Visiu a využíva aktuálne údaje zo služby Power BI, porovnáva údaje o akciách a predaji predajcu a zobrazuje ich priamo na obrázkoch jednotlivých regálov s oblečením. Zamestnanci na predajni aj v kancelárii tak môžu ľahko zabezpečiť, aby zákazníci vždy našli to, čo hľadajú.

Osoba sediaca za stolom a používajúca prenosný počítač

Diagram monitorovania budovy v Microsoft Visiu

Vizualizácie údajov sú rovnako rôznorodé ako údaje, ktoré reprezentujú. Tento diagram, ktorý bol vytvorený pomocou služby Power BI a Microsoft Visia, zobrazuje očakávanú teplotu na druhom poschodí kancelárskej budovy spolu s údajmi o teplote, ktoré boli skutočne zistené. V tejto vizualizácii môžu používatelia použiť funkciu posunu a priblíženia vo Visiu na preskúmanie konkrétnych kancelárskych priestorov alebo na ešte podrobnejšie nahliadnutie do údajov.

Osoba pracujúca za stolom

Diagram monitorovania podnikových procesov v Microsoft Visiu

Organizácie, ktoré sledujú širokú škálu metrík, môžu profitovať z vizuálneho zobrazenia súvisiacich údajov. Tento príklad procesu schvaľovania úverov, ktorý bol vytvorený v Microsoft Visiu s použitím štandardných vizuálov Power BI, porovnáva očakávané a skutočné počty zmlúv pre žiadosti o poskytnutie služby. Zobrazuje tiež ľudí, finančné zdroje a vybavenie vyhradené pre jednotlivé kroky. 

Osoba sediaca za stolom sa pozerá na prenosný počítač

Diagram výkonu organizácie v Microsoft Visiu

Na pochopenie toho, čo sa deje, niekedy stačí len vizuálna snímka. Tieto príklady zobrazujú organizačnú schému v Microsoft Visiu spolu s tabuľou služby Power BI, ktorá znázorňuje mesačné výnosy podľa produktov a percentuálnu odchýlku výnosov vo vzťahu k rozpočtu. Tento vizuál pomáha rýchlo zachytiť širšie súvislosti pre pracovníkov s rozhodovacími právomocami. Zároveň sa prispôsobuje zmenám v oboch množinách údajov.

Späť na karty

Typy vizualizácie údajov

Výber správnej vizualizácie údajov plne závisí od prepojenej množiny údajov a prehľadov, ktoré potrebujete získať. Možnosti sú však takmer nekonečné. Tu nájdete niekoľko bežných a podrobnejších typov vizualizácie údajov.

Základná vizualizácia údajov

Hoci vizualizácia údajov výrazne presahuje rámec bežných pruhových a koláčových grafov, sú základom pre mnohé grafické prvky. Tu je niekoľko populárnych štýlov vizualizácie údajov:

 • Vývojový diagram
 • Tabuľka
 • Pruhový graf
 • Koláčový graf
 • Blokový diagram
 • Cyklický diagram
 • Ihlanový diagram
 • Vennov diagram
 • Tabule
 • Mapy
 • Informačná grafika

Rozšírená vizualizácia údajov

Niekedy si príbeh s údajmi, ktorý potrebujete vyrozprávať, vyžaduje pokročilejšiu vizualizáciu. Tu je niekoľko ďalších možností, ktoré sa oplatí preskúmať:

 • Tepelná mapa
 • Organizačná schéma
 • Diagram jazyka UML
 • Diagram vzťahov medzi entitami
 • Oblak s bublinou
 • Kartogram
 • Sieťový diagram
 • Kruhové zobrazenie
 • Ganttov graf
 • Bodový graf
 • Lúčový graf
 • Oblak so slovami
 • Stromová mapa
 • Mapa s rozmiestnenými bodmi
 • Plošný graf
 • Časová os
 • Graf so zoskupenými výsekmi koláčového grafu

Séria webinárov pre Microsoft Visio

Zaregistrujte sa na túto sériu webinárov a zistite, ako vám Microsoft Visio, Microsoft 365 a Power Platform môžu pomôcť s transformáciou a zrýchlením rastu vášho podniku.

Vizualizácia údajov pomocou Microsoft Visia

Objavte nové prehľady a transformujte spôsob, akým komunikujete údaje, pomocou výkonného softvéru na vizualizáciu údajov.

Osoba nakláňajúca sa ponad prenosný počítač

Tvorba bez starostí

Tvorba zrozumiteľných vizuálov sa začína výberom toho správneho nástroja. Vyberte si Visio a získajte prístup k desiatkam vopred vytvorených šablón a štartovacích diagramov a k viac ako 250 000 tvarom v aplikácii pre počítače a vo webovej aplikácii. Visio podporuje širokú škálu zdrojov údajov vrátane zošitov v Microsoft Exceli, databáz Microsoft SQL Servera, informácií v službe Azure Active Directory a ďalších.

Osoba sediaca za stolom, ktorá ukazuje na údaje na monitore počítača a rozpráva sa s kolegyňou, ktorá sa nakláňa cez jej rameno

Jednoduchá spolupráca

Vytvárajte a spolupracujte na profesionálne vyzerajúcich diagramoch umožňujúcich efektívnejšiu vizualizáciu údajov, rozhodovanie a vykonávanie procesov, čo vám pomôže zvýšiť produktivitu v celom podniku. Visio je neustále aktualizované, takže nikdy nebudete musieť inštalovať novú verziu. Navyše všetok obsah je uložený v cloude, takže diagramy môžete vytvárať, zobrazovať alebo upravovať aj na cestách.

Osoba stojaca v kancelárskom átriu a používajúca tablet

Prispôsobenie v reálnom čase

Vizualizácie údajov používajúce strojové údaje sa prispôsobujú novým prichádzajúcim informáciám, aby poskytli pracovníkom s rozhodovacími právomocami čo najaktuálnejší prehľad. Grafiku však môžete prispôsobiť aj ručne. Vylepšujte vzhľad vizualizácie údajov vo Visiu, pridávajte nové stránky podľa toho, ako sa príbeh vyvíja, a pomocou režimu prezentácie (dostupnom len v aplikácii pre počítače) zdieľajte najnovšiu verziu so svojím tímom.

Ďalšie informácie o Visiu a vizualizácii údajov

Porovnajte verzie Visia

Prezrite si všetky možnosti plánov Visia a preskúmajte možnosti vizualizácie údajov.

Rýchlo začnite používať Visio

Naučte sa používať existujúce šablóny Visia, ako aj usporiadavať, spájať a upravovať tvary.

Získajte odpovede na otázky

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o Visiu pre web.

Staňte sa odborníkom na Visio

Získajte základné informácie alebo podrobnejšie pokyny vďaka týmto školiacim kurzom.

Vytvárajte diagramy Visia v Exceli

Pomocou doplnku Vizualizér údajov vo Visiu môžete vytvárať diagramy založené na údajoch priamo v Exceli.

Vytvárajte prepojenia k údajom

Rýchlo pripojte diagramy Visia k zdrojom údajov a vytvorte si celkový prehľad o svojom podniku.

Pridávajte vizuály Visia do zostáv služby Power BI

Rozvíjajte prevádzkové a analytické nástroje na jednom mieste pomocou vizualizácií Visia a služby Power BI.

Spolupracujte na zostavách v službe Teams

Pridajte zostavu s vizualizáciami Visia ako kartu v službe Microsoft Teams a potom na nej spolupracujte s ostatnými.

Spolupracujte na webových diagramov

Pracujte s kolegami a zobrazujte zmeny v diagramoch v reálnom čase, ako keby ste spolu pracovali osobne.

Vkladajte diagramy do iných súborov

Zistite, ako je možné exportovať diagram (alebo jeho časti) ako súbor JPEG alebo PNG a pridať ho do súboru balíka Office.

Vytvárajte diagramy so zjednodušeným ovládaním

Zistite, ako môžete pomocou najvhodnejších postupov vytvárať vo Visiu inkluzívne diagramy so zjednodušeným ovládaním vhodné pre všetkých. 

Pošlite nám svoje nápady

Povedzte nám, ako vám Visio môže pomôcť riešiť vaše potreby v oblasti vizualizácie údajov prostredníctvom portálu s pripomienkami k Visiu.

Najčastejšie otázky

 • Primárnym cieľom vizualizácie údajov je zvýšiť zrozumiteľnosť údajov. Najefektívnejšie vizualizácie rozprávajú príbeh a poskytujú prehľad o tom, na čo by sa inak v množine údajov zabudlo.

 • Odborníci majú k dispozícii množstvo softvérov na vizualizáciu údajov. Microsoft Visio je populárnou možnosťou na vytváranie a zdieľanie diagramov prepojených s údajmi.

 • Odborníci v mnohých odvetviach používajú vizualizáciu údajov na rozprávanie pôsobivých príbehov s údajmi a na zorientovanie sa vo veľkom množstve informácií. V skutočnosti sa daná metóda používa na tento účel už stáročia.

  Vizualizácia údajov zohráva dôležitú úlohu pri interpretácii komplikovaných údajov pre širšie publikum – a to od vizualizácie údajov v oblasti verejného zdravotníctva až po analýzu populárnej hudby. 

 • Vizualizácia údajov je najlepšou technikou, ktorú majú ľudia k dispozícii, na porozumenie veľkým množinám údajov. Ľudský mozog sa vyvinul tak, aby rozpoznával vzory a vizuálne rozlišoval a chápal svet prostredníctvom príbehov. Preto je vizualizácia údajov taká efektívna.

  Vizualizácia údajov má v porovnaní s poskytovaním nespracovaných údajov mnoho výhod:

  • Vizualizácie sú zrozumiteľnejšie. Ľudský mozog je prispôsobený vizuálnej komunikácii. Vizualizácia údajov prezentuje nespracované údaje jasným a uceleným spôsobom, čo uľahčuje vyvodzovanie informovaných záverov a poskytuje pohľad na veci z vyššej perspektívy.
  • Vizualizovaný obsah sa spracúva rýchlejšie. Ľudia spracúvajú vizuálne obrázky, ako sú grafy a tabuľky, oveľa rýchlejšie ako text. Vizualizácia údajov výrazne zvyšuje rýchlosť rozhodovania.
  • Príbehy s údajmi sú pútavejšie. Vizualizácia údajov umožňuje dátovým vedcom a ďalším odborníkom vytvárať príbehy z nespracovaných vstupných údajov. Zatiaľ čo niektorí rozlišujú medzi kreatívnym rozprávaním príbehov a technickou analýzou, dátová veda tieto dve metódy spája s cieľom dosiahnuť lepší efekt.
 • Analýza údajov je proces zhromažďovania, čistenia a analýzy údajov s cieľom zistiť prehľady založené na údajoch. Analýza údajov je dôležitá, pretože poskytuje pracovníkom s rozhodovacou právomocou konkrétne informácie, ktoré môžu použiť pri tvorbe stratégie.

  Ďalším krokom je vizualizácia údajov, vďaka ktorej sa tieto údaje dajú vizuálne spracovať pre širšie publikum. Vizualizácia údajov je schopná rozprávať príbehy založené na údajoch a zároveň umožňuje ľuďom vidieť vzory alebo súvislosti, ktoré by si inak nevšimli.

  Analýza údajov aj vizualizácia údajov sú súčasťou širšej disciplíny dátovej vedy. Ak sa používajú v súlade, odborníkom môžu pomôcť prijímať kvalifikované rozhodnutia, lepšie porozumieť témam súvisiacim s údajmi a dokonca predpovedať budúce udalosti. 

Sledujte Microsoft 365