Sieťové diagramy

Vytvárajte elegantné sieťové diagramy

Zmapujte počítačovú alebo telekomunikačnú sieť a vytvorte jej zrozumiteľnú podobu, ktorú bude možné zdieľať, alebo zjednodušte proces navrhovania systému pomocou pripravených nástrojov.

Zjednodušte zložité systémy. Vytvárajte elegantné a funkčné siete. Získajte najnovšiu aplikáciu Visio a 2 GB cloudového úložiska vo OneDrive for Business s predplatným Visio Plan 2, ktoré predstavuje náš najvýkonnejší balík na tvorbu diagramov.


Three people working together: one of them is using a laptop, one writes on a sticky note, and one stands in the background writing on a whiteboard.

Zrozumiteľné sieťové systémy

Vyberte si zo širokej škály šablón, tvarov a spojníc topológie siete, ktoré vám umožnia naplánovať alebo zdokumentovať akýkoľvek systém. Porozumejte pripojeniam a vyriešte problémy.

Tvorba diagramov s vhodným množstvom podrobností pre akúkoľvek cieľovú skupinu

Zdokumentujte sieť v širšom meradle alebo popíšte jednotlivé podrobnosti na úrovni zariadenia. Vytvárajte rozličné diagramy alebo údajové vrstvy pre rôznych účastníkov projektu.

Three people gather around a laptop on a conference table that’s covered in documents and other items. Another person reviews a printed document.
Person viewing IT diagram in Visio on two large desktop monitors.

Zabezpečenie súladu s nariadeniami v oblasti priemyslu

Vytvorte podrobné sieťové diagramy, ktoré pomôžu vašej organizácii splniť IT požiadavky federálnych údajových centier, odvetvia platobných kariet a ďalších oblastí.

Bezpečná spolupráca na diagramoch

Jednoducho s kolegami zdieľajte, upravujte a komentujte návrhy diagramov. Vytvárajte pre externých účastníkov projektu diagramy, ktoré neobsahujú citlivé informácie.

Three people are seated around a small coffee table looking at a laptop screen while one of them holds a tablet and pen.
Person viewing Microsoft Power BI on a Surface laptop in an office.

Import sieťových údajov a integrácia so službou Power BI

Zlúčte informácie a importujte relevantné údaje priamo do diagramu. Vylepšite ho zrozumiteľnými grafickými prvkami. Importujte diagramy do služby Power BI, aby ste získali ešte podrobnejšie podnikové prehľady.Preskúmanie užitočných zdrojov pre Visio

Najvhodnejšie postupy

Zmapujte svoj sieťový diagram.

Podpora pre Office

Vytvorte základný sieťový diagram.

Dokážte s Visiom viac

Modelujte softvérové systémy a mnoho ďalšieho vďaka možnosti vytvárať diagramy v jazyku UML (Unified Modeling Language) vo Visiu.