Project

Upravljanje resursima

Resource management

Microsoft Project omogućava organizacijama da proaktivno upravljaju upotrebom resursa, rano identifikuju uska grla, precizno predviđaju potrebe za resursima i poboljšavaju izbor i pravovremenu isporuku projekata.


Sistematski zahtev za resursima

Koristite opciju „Angažovanje resursa“ da biste zatražili i zaključali resurse kako bi osoblje uvek bilo pravilno raspoređeno na projektima.
Device with Project file open titled Resource Request
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information

Vizuelne toplotne mape

Pregledajte kako se resursi koriste pomoću toplotnih mapa kapaciteta. Brzo identifikujte resurse koji se koriste previše ili premalo kako biste ih bolje rasporedili.

Robusna analitika resursa

Uporedite resurse u vidu standardnih podataka i predvidite korišćenje. Ugrađeni izveštaji vam omogućavaju da pratite napredak i rešavate probleme.
Device showing Power BI open with a series of data visualizations

Pratite Project

Pratite Project u usluzi Twitter

Project blog