Trace Id is missing

Project

Upravljanje resursima
Upravljanje resursima

Microsoft Project omogućava organizacijama da proaktivno upravljaju upotrebom resursa, rano identifikuju uska grla, precizno predviđaju potrebe za resursima i poboljšavaju izbor i pravovremenu isporuku projekata.

Sistematski zahtev za resursima

Koristite opciju „Angažovanje resursa“ da biste zatražili i zaključali resurse kako bi osoblje uvek bilo pravilno raspoređeno na projektima.

Uređaj sa projektom "Project File" Open naslov zahteva za resursom
Uređaj sa projektnim datotekom Open for model i veridba Heatmap sa grafikonom šifrovanih informacija

Vizuelne toplotne mape

Pregledajte kako se resursi koriste pomoću toplotnih mapa kapaciteta. Brzo identifikujte resurse koji se koriste previše ili premalo kako biste ih bolje rasporedili.

Robusna analitika resursa

Uporedite resurse u vidu standardnih podataka i predvidite korišćenje. Ugrađeni izveštaji vam omogućavaju da pratite napredak i rešavate probleme.

Uređaj koji prikazuje Power BI Open pomoću niza vizuelizacija podataka

Pratite Project

Pratite Project u usluzi Twitter

Project blog

Pratite Microsoft 365