Kaskadno upravljanje uz Microsoft Project

Upravljajte jedinstvenim projektima koji zahtevaju kaskadnu metodologiju – pojedinačnu vremensku osu, predvidljiv tok posla i čvrstu isporuku – uz podršku programa Microsoft Project.


Vizuelizujte ključne podatke uz fleksibilne predloške

Pretvorite ključne podatke kaskadnog projekta u moćne vizuelizacije pomoću spremnih predložaka programa Project. Uskladite ključne zainteresovane strane sa intuitivnim vremenskim osama i Gantovim grafikonima.

Photograph of a device screen displaying a Project window
Photograph of four people meeting in a conference room while a Microsoft Teams meeting happens simultaneously on a display monitor

Poboljšajte rezultate projekta uz saradnju

Unapredite trenutnu i efikasnu komunikaciju između članova tima projekta. Ostvarite bolje rezultate projekta povezivanjem tima i ažuriranjem zadataka i prekretnica sa bilo kog mesta.

Identifikovanje ključnih putanja projekata i predviđanja

Pratite kaskadne projekte uz intuitivne grafikone preopterećenosti. Nadgledanje kritične putanje rasporeda – zavisna grupa zadataka vezanih za krajnji cilj projekta – može da ga zaštiti od rizika.

Photograph of two people in a shared office space talking over a desk divider
Photograph of five people meeting at a round table. They have laptops. There is a whiteboard with notes in the background.

Kreiranje centralnog izvora istine

Uskladite zainteresovane strane sa opsegom projekta, vremenskom osom i napretkom uz Microsoft Project funkcije konsolidacije podataka. Poboljšajte praćenje i uvid sa centralnim izvorom informacija.

Saznajte više o opcijama produktivnosti

Opcije zavise od vaše uloge u upravljanju projektima.

Project Online Essentials

Za članove tima projekta koji sarađuju u oblaku putem veb pregledača ili na mobilnom uređaju.

Project Plan 3

Za menadžere projekata koji upravljaju projektima u oblaku pomoću aplikacije za stone računare i veb pregledača.

Project Plan 5

Za menadžere portfolija projekata koji rade sa mnogo projekata odjednom ili im je potrebno rešenje u oblaku.


Resursi projekta

Softver za upravljanje projektima

Otkrijte pet funkcija softvera upravljanja projektom koje vaš tim ne koristi.

Pristupi upravljanja projektima

Saznajte kako da usvojite najbolji pristup upravljanju projektima za svoje preduzeće.

Vizuelizacije upravljanja projektima

Upoznajte najboljih pet vizuelizacija za upravljanje velikim projektima ili programima.

Nabavite odmah

Preuzmite alatke za produktivnost koje se poboljšavaju uz Microsoft 365.