Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Dynamics 365

Dynamics 365 och Power Platform tillgänglighet

En flicka med lockigt hår som sitter vid ett skrivbord med en dator

Vårt globala nätverk med datacenter erbjuder tre placeringsnivåer, vilket hjälper dig att uppfylla kraven på datalagring, datasuveränitet och regelefterlevnad.

Globalt

Åtkomst till storskaliga, globalt anslutna molntjänster via det offentliga Internet som distribueras från Microsofts regionala datacenter.

Lokalt

Hantera kraven på lokal datalagring genom att låta alla användare av det offentliga molnet i ett land lagra sina data i det landet.

Nationellt

Behåll data i landet där företaget finns. Tillgång till storskaliga molntjänster som är isolerade från globala molntjänster och som distribueras från lokala datacenter.

Kontakta oss om du har några frågor.

Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, avseende informationen på den här sidan. Förväntade datum och funktioner är uppskattningar och kan komma att ändras utan meddelande.

Kontakta oss

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Be en Dynamics 365-säljare kontakta dig.

Följ den här sidan

Dela sidan