Frigör gränslöst lärande för era elever

Varje lärare vill se sina elever lyckas med sin inlärning och i livet. Microsoft Education erbjuder verktygen för att skapa ett inkluderande klassrum och individanpassad inlärning för varje elev samt göra det möjligt för dem att bli mer självständiga elever med större självtillit.


När elevernas upplevelser är vad som driver oss att göra det som vi gör finns det alltid en mening med att göra det.
Suzanne Jones, lärare, Figarden Elementary

Bättre inlärningsresultat

Ge lärarna nya möjligheter med verktyg och kostnadsfria resurser som hjälper till att hålla eleverna engagerade medan de lär sig de grundläggande färdigheter de behöver idag och i framtiden.

Individanpassad inlärning för att stärka varje elev

Ge varje elev möjlighet att glänsa med verktyg som hjälper lärarna att individanpassa inlärningen för olika klassrum och främja mer självständiga elever med större självtillit.

Läs mer

Spark creativity and STEM learning

Inspire students to be creative problem solvers and critical thinkers with hands on STEM tools and experiences like Minecraft: Education Edition, Paint 3D, and Skype in the Classroom.

LEARN MORE

Främja kreativitet och STEM-lärande

Inspirera eleverna till att bli kreativa problemlösare och kritiska tänkare med praktiska STEM-verktyg och -upplevelser som Minecraft: Education Edition, Paint 3D och Skype i klassrummet.

Läs mer

Verktyg för lärare

Minska de dagliga rutinuppgifterna och ge läraren mer tid för att undervisa med verktyg som OneNote och Teams.

Läs mer

Knyt kontakter och diskutera med lärare över hela världen.

Möt inspirerande lärare, hitta beprövade utbildningar och lektionsplaneringar och lär dig hur du når elever på helt nya sätt med hjälp av teknik och ta certifikat i ett community byggt för lärare precis som du.

Läs mer
FALLSTUDIE

Skapa en dynamisk miljö för lärande

Som en del av San Antonio Christian Schools engagemang att utbilda en ny generation av ledare och lägga om till en modernare läroplan utrustades eleverna med Surface Pro 4-enheter. Lärarna får nu mer tid över till sina elever, och föräldrarna och eleverna uppskattar flexibiliteten och mobiliteten.

Läsa fallstudien

Se videon (på engelska)

Rabatter och erbjudanden

Skaffa Office 365 Education kostnadsfritt

Med en giltig skol-e-postadress kan elever och lärare skaffa Office 365 Education kostnadsfritt inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Microsoft Teams.

Få 10 % rabatt på Surface-enheter

Möjliggör kommunikation, samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande − när som helst, var som helst.

SPARA 10 % PÅ WINDOWS-ENHETER OCH MER

Resurser för innovativ undervisning

Hitta rapporter, e-böcker och annat innehåll som hjälper dig ta reda på mer och hitta de bästa lösningarna för ditt klassrum.

UTFORSKA RESURSCENTRET