Elevcentrerad inlärning

Det har aldrig varit viktigare att tillgodose behoven hos alla olika elever och hjälpa dem att skaffa sig kunskaper för livet.

AKTUELL PRODUKT

Hjälper elever att hitta sin röst

En inkluderande elevcentrerad inlärningsmiljö bygger självförtroendet som alla elever behöver för att lära sig och växa. Med kostnadsfria verktyg som Avancerad läsare och Teams kan lärare utbilda individinriktat i stor skala och ge elever möjligheter att förbättra sin egen inlärning.

LÄS MER OM AVANCERAD LÄSARE SÅ HÄR FÅR DU ÅTKOMST

Skapa ett inkluderande klassrum

Förbättra inlärningen med ett elevcentrerat arbetssätt som sätter elevens behov i främsta rummet. Med inkluderande klassrum, tillgängliga verktyg och teknik som främjar rättvisa och samarbete får varje elev möjligheten att delta och växa.

Förbered eleverna för framtiden

Individanpassade instruktioner hjälper varje elev att lära sig på sitt sätt.

Möjliggör åtkomst till kraftfull teknik

Låt eleverna välja hur de vill interagera, skaffa sig färdigheter och uttrycka sina idéer med kraftfulla verktyg och tekniska lösningar.

Ge lärarna verktyg, utbildning och inspiration

Inspirera och stöd lärarna med den utbildning och yrkesutveckling de behöver för att få självförtroende att utbilda med teknik.


Fallstudie

Med OneNote och Avancerad läsare blir utbildningen rättvisare, mer tillgänglig och engagerande. Eleverna får också många fler möjligheter att öva och använda samtida inlärningsfärdigheter, och det ger mig mer tid att arbeta med barn som behöver extra stöd.

Merlyne Graves, lärare i årskurs 4
LÄS FALLSTUDIEN

Produkter för alla inlärningsstilar

Engagera och ge olika elever möjligheter med inkluderande och tillgänglig teknik från Microsoft.

Office 365 och Utbildningsverktyg

Förbättra läsning, skrivande och matematik för alla inlärningsstilar med kostnadsfria utbildningsverktyg från Microsoft.

UTFORSKA UTBILDNINGSVERKTYG

Microsoft Teams

Skapa klassrum för samarbete och personligt anpassade uppgifter och bedömningar för varje elev.

KOM IGÅNG MED TEAMS

Flipgrid

Dra nytta av kraften i videobaserad social inlärning för att stärka och höja varje elevs röst.

LÄS MER OM FLIPGRID

Prova Avancerad läsare med ditt eget läsmaterial

Appar som stödjer elevcentrerad inlärning

Skaffa engagerande appar som fungerar smidigt i Microsoft Education-miljön och gör det möjligt för alla elever att nå bättre resultat.

SE ALLA UTBILDNINGSAPPAR
TIPS!

Berätta om världen med Seeing AI

I den här kostnadsfria appen, som är utvecklad för synskadade, används AI för att beskriva människor, texter och föremål.

SKAFFA APPEN

Funktioner för tillgänglighet

Främja inkludering och skapa likvärdighet med kraftfulla tillgänglighetsfunktioner i Windows 10 och Office 365.

Yrkesmässig utveckling och utbildning

Microsofts lärarcenter

Microsofts lärarcenter erbjuder kurser och aktiviteter på nätet för att få utmärkelser och certifikat och skaffa poäng för kompetensutveckling.

UTFORSKA KURSER

Tillgänglighetskurser för lärare

Förstå tillgänglighetsverktyg

Gå den här kursen för att få detaljerade anvisningar om hur du använder tillgänglighetsverktyg i ditt klassrum.

GÅ KURSEN

Få tillgänglighetsmallar

Hitta tillgängliga dokument och kostnadsfria mallar för att göra ditt klassrumsinnehåll mer inkluderande.

HÄMTA MALLARNA

Skapa tillgängligt innehåll

Läs mer om hur du skapar tillgängligt innehåll för din klass så att det passar alla inlärningsstilar.

GÅ KURSEN


Följ denna sida
Dela denna sida