Hitta en utbildningsleverantör

Hitta konsulter och samarbetspartner till Microsoft Education som certifierats som Microsoft-utbildare.

Hitta en utbildare

Microsoft rekommenderar konsulter och samarbetspartner till Microsoft Education som ger stöd till lärare och utbildningsledare som vill veta mer om hur teknik kan användas inom lärandet. Alla utbildare har genomgått det officiella utbildningsprogrammet från Microsoft och certifierats som Microsoft-utbildare. Microsoft Educations samarbetspartner erbjuder fördjupade kunskaper och professionell utveckling för lärare och skolledare som gör att de kan fortsätta utvecklas i sin yrkesroll när ny teknik införs eller hjälper dem att bli bättre på att utnyttja befintlig teknik. Microsoft Educations utbildningspartner ingår i Microsoft Education Transformation Framework och anordnar utbildningssessioner av olika typer och varierande längd inom ramen för Teacher Academy. Din utbildningspartner utformar utbildningen tillsammans med dig så att ert specifika utbildningsbehov tillgodoses. Microsofts utbildningskonsulter introducerar Microsoft Education-tekniken och använder sig av exempelscenarier och relevant teknik. Utbildningen sker vanligen i form av två timmar långa introduktionssessioner som är kostnadsfria och som bokas löpande. Konsulterna som håller i introduktionssessionerna har själva bakgrund som professionella utbildare eller administratörer.