Meddelandekryptering i Office 365

Som en del av vårt integrerade engagemang i informationsskydd introducerar vi nya omfattande funktioner för e-postkryptering och rättighetsskydd i Meddelandekryptering i Office 365 som är inbyggda utöver Azure Information Protection. De nya funktionerna för Meddelandekryptering i Office 365 gör det enklare att dela skyddade e-postmeddelanden med andra användare – inom eller utanför organisationen.

Skydda känslig e-post

Minska risken för att information avslöjas av misstag genom att kryptera och rättighetsskydda e-postmeddelanden som skickas inom och utanför organisationen.

 • Nytt! Skicka krypterade och rättighetsskyddade meddelanden till personer inom och utanför organisationen (inklusive användare av Office 365, andra e-postprogram än Office 365 och webbaserade e-posttjänster som Gmail.com och Outlook.com) med ”Vidarebefordra inte”-mallar eller anpassade mallar för rättighetshanteringstjänster för att möjliggöra B2B- och B2C-scenarier.
 • Skicka krypterade e-postmeddelanden till vem som helst, oavsett e-postadress.  
 • Tillhandahåll stark, automatiserad kryptering med en kostnadseffektiv infrastruktur.
 • Eliminera behovet av certifikat och använd mottagarens e-postadress som offentlig nyckel.
 • Kommunicera via ett Transport Layer Security-aktiverat nätverk för att förstärka säkerheten för meddelanden.
 • Öka säkerheten för e-postsvar genom att kryptera varje meddelande i tråden.

Behåll kontrollen

Kontrollera känsliga data med flexibla principer eller ad hoc-kundkontroller som är inbyggda i Office 365.

 • Nytt! Slutanvändarkontroller gör det möjligt för användarna att enkelt kryptera och använda rättighetshanteringsmallar.
 • Nytt! Tillhandahåll och hantera egna krypteringsnycklar med Bring Your Own Key för Azure Information Protection.
 • Hantera känsliga data enkelt med enkla Exchange-transportregler.
 • Förhindra att känslig information och känsliga data lämnar din gateway, enhetligt och automatiskt.
 • Använd principbaserad kryptering och kryptera meddelanden i din gateway baserat på principregler.

Uppfyll efterlevnadsbehov enklare

 • Nytt! Om du är en Office 365-användare kan du skicka krypterad e-post från valfri enhet med Outlook för Windows, Outlook för Mac eller Outlook.com.
 • Hantera efterlevnaden genom stark integration med funktioner för dataförlustskydd.
 • Nytt! Integrerad direkt läsning för e-postmeddelanden som har krypterats med ”Vidarebefordra inte”-principer eller anpassade mallar för rättighetshanteringstjänster när du använder Outlook-klienter för Office 365.
 • Nytt! Mottagare av meddelanden som inte använder Office 365 kan autentisera och läsa skyddade meddelanden med Google- eller Yahoo-konton, utöver att använda ett engångslösenord och ett Microsoft-konto.
 • Navigera enkelt i krypterade meddelanden med det överskådliga gränssnittet i Office 365.
 • Leverera krypterad e-post direkt till mottagarnas inkorgar och inte till en webbtjänst.
 • Dekryptera och läs krypterad e-post tryggt och säkert, utan att installera klientprogramvara.
 • Dra nytta av förenklad användarhantering som eliminerar behovet av certifikathantering.

Prova meddelandekryptering i Office 365 med en utvärderingsversion av Office 365 E3.

Så här köper du Meddelandekryptering i Office 365

Om du vill använda Meddelandekryptering i Office 365 köper du Office 365 E3