Two people smiling.

Microsoft Viva Learning

Gör det enklare för medarbetarna att prioritera sin utveckling.1

Upptäck, dela och prioritera inlärning

Införliva inlärningen i arbetsflödet på ett smidigt sätt med hjälp av Viva Learning, som skapats för Microsoft Teams och Microsoft 365.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Socialt lärande

Skapa utbildningar som fokuserar på samarbete

Skapa utbildningar som fokuserar på samarbete

Använd funktionerna för samarbete i Teams för att möjliggöra socialt lärande.

Skapa ett inlärningsutrymme med fokus på samarbete för ditt team

Lägg till en inlärningsflik till din Teams-kanal för att hitta, välja och fästa utbildningar i de kanaler där du samarbetar med andra.

Uppmuntra till konversationer om inlärning

Dela utbildningsinnehåll i Teams-meddelanden, möteschattar eller via e-post. Uppmuntra medarbetarna till att lära från varandra och genom mentorskap.

Dela utbildningsrekommendationer med dina kolleger

Rekommendera relevant utbildningsinnehåll till dina medarbetare, spåra deras rapporterade förlopp och se kurser som rekommenderas för dig.

Gör det enklare för medarbetarna att kontrollera sin inlärning

Gör framsteg på inlärningsuppgifter och målsättningar med intuitiva vyer och passande prompter.

Visa utbildningar som krävs

Anslut till hanteringssystem för utbildningar för att visa och komma åt tilldelat utbildningsinnehåll.

Ta kontroll över dina utbildningsuppgifter

Få aviseringar om nya eller sena utbildningsuppgifter i Teams.

Ta vara på utbildningsmöjligheterna

Lägg till inlärningskurser till din kalender för att prioritera din personliga utveckling. Få förslag via briefing-e-post varje vecka och boka in en tid för din utbildning.

Organisera utbildningsinnehåll och uppgifter

Få snabbt åtkomst till bokmärkta, nyligen sedda, rekommenderade, tilldelade och nyligen slutförda kurser i vyn Min inlärning.

Samla ihop inlärning från hela organisationen

Hjälp medarbetarna hitta relevant innehåll från inlärningskällor från hela organisationen.

Samla allt utbildningsinnehåll på en plats

Samla ihop utbildningsinnehåll från Microsoft, din egen organisation samt de utbildningsleverantörer och utbildningssystem som organisationen använder.

Få personliga utbildningsförslag

Få systemgenererade förslag som bygger på personliga intressen och innehåll som är populärt på ditt företag.

Upptäck utbildningar på Microsoft 365

Se relevanta utbildningsresultat när du använder Microsoft Search i Bing för arbete, Office.com och SharePoint.

Markera populärt innehåll

Uppmärksamma medarbetarna om det populäraste innehållet från de anslutna utbildningskällorna via en karusellbanderoll.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams-flikar.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Flikar i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Lägg till en inlärningsflik till din Teams-kanal för att hitta, välja och fästa utbildningar i de kanaler där du samarbetar med andra.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa ett inlärningsutrymme med fokus på samarbete för ditt team"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chatta.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Chatta","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Dela utbildningsinnehåll i Teams-meddelanden, möteschattar eller via e-post. Uppmuntra medarbetarna till att lära från varandra och genom mentorskap.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppmuntra till konversationer om inlärning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rekommendera.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Rekommendera","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Rekommendera relevant utbildningsinnehåll till dina medarbetare, spåra deras rapporterade förlopp och se kurser som rekommenderas för dig.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dela utbildningsrekommendationer med dina kolleger"}],"arialabel":"Socialt lärande.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Socialt lärande","videoHref":"","content":"<p>Använd funktionerna för samarbete i Teams för att möjliggöra socialt lärande.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa utbildningar som fokuserar på samarbete"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uppgifter.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Uppgifter","videoHref":"","content":"<p>Anslut till hanteringssystem för utbildningar för att visa och komma åt tilldelat utbildningsinnehåll.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Visa utbildningar som krävs"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Aviseringar.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Aviseringar","videoHref":"","content":"<p>Få aviseringar om nya eller sena utbildningsuppgifter i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ta kontroll över dina utbildningsuppgifter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Utbildningsprompter.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Utbildningsprompter","videoHref":"","content":"<p>Lägg till inlärningskurser till din kalender för att prioritera din personliga utveckling. Få förslag via briefing-e-post varje vecka och boka in en tid för din utbildning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ta vara på utbildningsmöjligheterna"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Min inlärning.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Min inlärning","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>Få snabbt åtkomst till bokmärkta, nyligen sedda, rekommenderade, tilldelade och nyligen slutförda kurser i vyn Min inlärning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Organisera utbildningsinnehåll och uppgifter"}],"arialabel":"Personanpassad utveckling.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Personanpassad utveckling","videoHref":"","content":"<p>Gör framsteg på inlärningsuppgifter och målsättningar med intuitiva vyer och passande prompter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör det enklare för medarbetarna att kontrollera sin inlärning"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Innehållskällor.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Innehållskällor","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>Samla ihop utbildningsinnehåll från Microsoft, din egen organisation samt de utbildningsleverantörer och utbildningssystem som organisationen använder.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samla allt utbildningsinnehåll på en plats"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Förslag.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Förslag","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>Få systemgenererade förslag som bygger på personliga intressen och innehåll som är populärt på ditt företag.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få personliga utbildningsförslag"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sök.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Sök","videoHref":"","content":"<p>Se relevanta utbildningsresultat när du använder Microsoft Search i Bing för arbete, Office.com och SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upptäck utbildningar på Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Aktuellt innehåll.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Aktuellt innehåll","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>Uppmärksamma medarbetarna om det populäraste innehållet från de anslutna utbildningskällorna via en karusellbanderoll.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Markera populärt innehåll"}],"arialabel":"Identifiering av innehåll.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Identifiering av innehåll","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>Hjälp medarbetarna hitta relevant innehåll från inlärningskällor från hela organisationen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samla ihop inlärning från hela organisationen"}],"itemsCount":14}

Se hur Viva Learning fungerar i praktiken

Titta på produktdemonstrationer och se hur det smidiga ekosystemet med utbildningspartner fungerar med Viva Learning.

Få tillgång till innehåll i hela utbildningsekosystemet

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

Funktioner med bockmarkeringar i den här kolumnen ingår i Microsoft 365- och Office 365-abonnemangen för företag.

Microsoft Viva Learning

Den fullständiga lösningen för vidareutbildning.

Microsoft Viva Learning 34,90 kr
användare/månad
Pris exklusive moms.

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)6

Spara 25 %*

Microsoft Viva Suite

Hjälp enskilda medarbetare och team att prestera på topp var de än är med den fullständiga medarbetarupplevelsesviten, inklusive Viva Learning, Viva Insights och Viva Topics.

Microsoft Viva Suite Fullpris var 104,80 kr Nu 78,60 kr
användare/månad
Pris exklusive moms.

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)6

Jämför funktioner i Microsoft Office-produkter
Funktionsnamn

Microsoft 365

Microsoft Viva Learning Microsoft Viva Suite
Microsoft Viva Learning
Den här funktionen ingår delvis
Ingår
Ingår
Viva Learning i Teams
Ingår
Ingår
Ingår
Få åtkomst till de fullständiga Microsoft Learn- och Microsoft 365-utbildningsbiblioteken och de 125 mest populära LinkedIn Learning-kurserna
Ingår
Ingår
Ingår
Söka, dela och chatta om utbildningsinnehåll
Ingår
Ingår
Ingår
Skapa utbildningsflikar i Teams-kanaler
Ingår
Ingår
Ingår
Organisationsgenererat utbildningsinnehåll med SharePoint och Viva Learning
Ingår
Ingår
Ingår
Kursrekommendationer och framstegsspårning
Ingår inte
Ingår
Ingår
Integrering med partnerinnehållsleverantörer
Ingår inte
Ingår
Ingår
Integrering med utbildningssystem
Ingår inte
Ingår
Ingår

Visa utbildningsinnehåll i Microsoft Search på Bing.com, Office.com och SharePoint.com5

Ingår inte
Included
Included

Lägg till utbildningsinnehåll i en kalender med förslagna tider

Ingår inte

Ingår

Ingår

Microsoft Viva Connections
Ingår
Ingår
Ingår
Anpassa Viva Connections med företagsanpassning
Ingår
Ingår
Ingår
Skapa en central plats som är anpassad för medarbetarna
Ingår
Ingår
Ingår
Tillhandahåll en enhetlig kommunikationskanal för att sammanställa och dela viktig information
Ingår
Ingår
Ingår
Rikta kommunikations- och instrumentpanelsobjekt till enskilda personer eller grupper
Ingår
Ingår
Ingår
Framhäv det som är viktigt
Ingår
Ingår
Ingår
Skapa en modern medarbetarupplevelse i din befintliga infrastruktur
Ingår
Ingår
Ingår
Integrering med partnerleverantörer och HR-system
Ingår
Ingår
Ingår
Skapa adaptiva kort för att ansluta till dina befintliga program
Ingår
Ingår
Ingår
Microsoft Viva Insights
Den här funktionen ingår delvis
Den här funktionen ingår delvis
Ingår
Personliga insikter i Teams
Ingår
Ingår
Ingår
Viva Insights-tillägg och infogade förslag i Outlook
Ingår
Ingår
Ingår
Daglig briefing-e-post
Ingår
Ingår
Ingår
E-postmeddelande med månadssammandrag och instrumentpanel för personliga insikter
Ingår
Ingår
Ingår

Personliga insikter (Premium): flik för effektiva möten i Teams med insikter och rekommendationer

Ingår inte
Ingår inte
Included

Kommer snart

Personliga insikter (Premium): initiera delad plan för effektiva möten
Ingår inte
Ingår inte
Included

Kommer snart

Insikter för chefer för att leda starka team
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Insikter för ledare för att se trender i företaget
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Anpassade analysverktyg och acceleratorer
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Microsoft Viva Topics
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Sökkopplingar (indexobjekt)
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Hitta expertkunskap
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Ämneskort, sidor och center
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Ämneshöjdpunkter i SharePoint, Office och Microsoft Search
Ingår inte
Ingår inte
Ingår
Ämneshöjdpunkter i Teams, Outlook och Yammer
Ingår inte
Ingår inte
Included

Kommer 2022

Answer Concierge och sammanhangsberoende sökning
Ingår inte
Ingår inte
Included

Kommer 2022

Skapa nya möjligheter för team och enskilda medarbetare

94 % av medarbetarna säger att de skulle stanna längre på ett företag som investerade i deras lärande och utveckling (LinkedIn).2

84 % av L&D-ledarna säger att det är viktigt att integrera digital utbildning i plattformar för företagssamarbete (Fosway Group).3

79 % av de verkställande direktörerna säger att arbetsstyrkans färdigheter och kompetens är den viktigaste frågan (PwC).4

Fler resurser

Viva Learning-webbseminarium

Se hur du kan skapa en utbildningskultur i din organisation genom att ge anställda möjlighet att lära sig riktade färdigheter i arbetsflödet.

Viva Learning-infografik

Läs om hur utbildning i arbetsflödet påverkar medarbetarnas produktivitet, utveckling och behållning.

Scenarieguide

Se Viva Learning när det är igång via olika roller och scenarier.

Stöd för Viva Learning

Se hur du lägger till Viva Learning till Microsoft Teams och hantera ditt utbildningsinnehåll.

Komma igång med Viva Learning

An employee sitting at their desk and smiling.

Hjälp enskilda medarbetare och team att prestera på topp

Viva Learning är en del av Microsoft Viva, plattformen för medarbetarupplevelser där medarbetare får hjälp med att samarbeta, fokusera, lära sig och utvecklas på jobbet.

*Spara 25 % när du köper innan september. 1, 2022.
1 Viva Learning avses inte för användning av barn eller elever. Viva Learning-licenser bör endast tilldelas individer som är minst 18 år gamla. Detta inkluderar licenser för Microsoft Viva för lärare och övrig personal, Viva Learning för lärare och övrig personal, Microsoft Viva med Glint-tillägget för lärare och övrig personal, Microsoft 365 A3 – obevakad licens för lärare och övrig personal, Microsoft 365 A3 för lärare och övrig personal, Microsoft 365 A5 för lärare och övrig personal, Microsoft 365 A5 med samtalsminuter för lärare och övrig personal, Microsoft 365 A5 utan ljudkonferens för lärare och övrig personal, Office 365 A1 för lärare och övrig personal, Office 365 A1 för lärare och övrig personal (för enhet), Office 365 A1 Plus för lärare och övrig personal, Office 365 A3 för lärare och övrig personal, Office 365 A5 för lärare och övrig personal, Office 365 A5 med samtalsminuter för lärare och övrig personal, Office 365 A5 utan ljudkonferens för lärare och övrig personal, Office 365 Education E1 för lärare och övrig personal, Office 365 Education E3 för lärare och övrig personal och Office 365 Education för hemundervisning för lärare och övrig personal, som endast bör tilldelas en institutions vuxna lärare och övrig personal och inte bör tilldelas elever.

2 2019 Workplace Learning Report, LinkedIn Learning.
3 Hur förändrar COVID-19 utbildning? Fosway Group, juni 2020.
4 Talent Trends 2019: Upskilling for a Digital World, PwC.
5 Det krävs minst en köpt licens för administratörer för att aktivera funktionen för hela klientorganisationen.
6 När den betalda prenumerationen påbörjas varierar avslutningspolicyerna beroende på din status som ny kund, produkt och domänval i Microsoft. Mer information. Du kan avsluta din Microsoft 365-prenumeration när som helst genom att gå till administrationscentret för Microsoft 365. När en prenumeration avslutas tas alla associerade data bort. Mer information om kvarhållning, borttagning och förstörelse av data i Microsoft 365.