A person smiling.

Microsoft Viva Connections

Upptäck ett företagsspecifikt kommunikationsverktyg där medarbetarna kan läsa nyheter, delta i diskussioner och kontakta andra medarbetare inom företaget via de appar och enheter som de använder i vardagen. Viva Connections ingår i Microsoft 365-abonnemang med SharePoint Online.

Modernisera medarbetarupplevelsen

Microsoft Viva Connections hjälper alla hålla sig uppdaterade, anslutna och engagerade så att de kan göra sitt bästa under arbetsdagen.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Utveckla en inkluderande företagskultur

Uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sina idéer och åsikter

Uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sina idéer och åsikter

Skapa en arbetsplats där allas idéer och åsikter uppmärksammas och där medarbetarna har flexibilitet att engagera sig och delta oavsett var de befinner sig.

Hjälp alla i frontlinjen

Skapa en motståndskraftig och flexibel organisation med en enda lösning för kontakter och ge medarbetarna i frontlinjen tillgång till de resurser och verktyg de behöver för att utföra sina arbeten.

Engagera medarbetarna med öppna konversationer

Få insikter om vad medarbetarna på ditt företag tycker. Skapa förtroende och transparens genom dialog och dela med dig av omröstningar och undersökningar.

Skapa en hälsosam och inkluderande arbetsstyrka

Förbättra medarbetarengagemanget med datagenererade rekommendationer för att omvandla feedback till åtgärder som gör skillnad i vardagen.

Koppla ihop alla anställda för att skapa en inkluderande hybridarbetsplats

Gör det enklare att skapa relationer inom företaget för att utveckla en dynamisk och engagerad arbetsstyrka som utvecklas och lär sig ihop.

Tillhandahåll relevant information

Tillhandahåll uppdateringar till rätt person vid rätt tidpunkt. Rikta nyheter och engagemang, synliggör viktigt innehåll och samla enkelt ihop feedback från medarbetarna.

Förstärk viktiga relationer

Gör det enklare för medarbetarna att dela och diskutera viktiga arbetsrelaterade nyheter och evenemang med varandra, och håll dig uppdaterad om vad som sker i deras världar.

Hjälp medarbetarna utvecklas genom mentorskap

Främja medarbetarnas utveckling, relationer och samarbete för att identifiera och hantera brister i kompetens och skapa motståndskraftiga och flexibla team.

Se till att alla delar företagets vision, mål och prioriteringar

Skapa en arbetsyta som kan utvecklas och växa med moderna berättande verktyg och främja företagets värderingar och identitet.

Uppmärksamma företagskulturen

Förstärk företagets identitet med anpassning; genom att skapa unika upplevelser för medarbetarna, nyheter för specifika grupper, belysa inkluderande program och andra typer av initiativ.

Fokusera på det som medarbetarna anser vara viktigast

Gör det möjligt för medarbetarna att komma åt personanpassade resurser och rollspecifika uppgifter och förstärk viktigt innehåll för att få det att stå ut inför rätt personer.

Utför åtgärder som sätter människorna först

Samla kontinuerligt in feedback från alla medarbetarupplevelser för att kunna fatta rätt beslut och påverka engagemanget, produktiviteten och innovationen positivt.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Engagera alla.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Engagera alla","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Skapa en motståndskraftig och flexibel organisation med en enda lösning för kontakter och ge medarbetarna i frontlinjen tillgång till de resurser och verktyg de behöver för att utföra sina arbeten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp alla i frontlinjen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bjud in till meningsfulla samtal.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Bjud in till meningsfulla samtal","videoHref":"","content":"<p>Få insikter om vad medarbetarna på ditt företag tycker. Skapa förtroende och transparens genom dialog och dela med dig av omröstningar och undersökningar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Engagera medarbetarna med öppna konversationer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Få viktiga insikter.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Få viktiga insikter","videoHref":"","content":"<p>Förbättra medarbetarengagemanget med datagenererade rekommendationer för att omvandla feedback till åtgärder som gör skillnad i vardagen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa en hälsosam och inkluderande arbetsstyrka"}],"arialabel":"Utveckla en inkluderande företagskultur.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Utveckla en inkluderande företagskultur","videoHref":"","content":"<p>Skapa en arbetsplats där allas idéer och åsikter uppmärksammas och där medarbetarna har flexibilitet att engagera sig och delta oavsett var de befinner sig.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sina idéer och åsikter"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rikta, prioritera och schemalägg.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Rikta, prioritera och schemalägg","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Tillhandahåll uppdateringar till rätt person vid rätt tidpunkt. Rikta nyheter och engagemang, synliggör viktigt innehåll och samla enkelt ihop feedback från medarbetarna.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tillhandahåll relevant information"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Delta i diskussionen.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Delta i diskussionen","videoHref":"","content":"<p>Gör det enklare för medarbetarna att dela och diskutera viktiga arbetsrelaterade nyheter och evenemang med varandra, och håll dig uppdaterad om vad som sker i deras världar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förstärk viktiga relationer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uppmuntra till mentorskap mellan medarbetarna.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Uppmuntra till mentorskap mellan medarbetarna","videoHref":"","content":"<p>Främja medarbetarnas utveckling, relationer och samarbete för att identifiera och hantera brister i kompetens och skapa motståndskraftiga och flexibla team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp medarbetarna utvecklas genom mentorskap"}],"arialabel":"Uppmuntra meningsfulla kontakter.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Uppmuntra meningsfulla kontakter","videoHref":"","content":"<p>Gör det enklare att skapa relationer inom företaget för att utveckla en dynamisk och engagerad arbetsstyrka som utvecklas och lär sig ihop.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koppla ihop alla anställda för att skapa en inkluderande hybridarbetsplats"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Främja företagets identitet.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Främja företagets identitet","videoHref":"","content":"<p>Förstärk företagets identitet med anpassning; genom att skapa unika upplevelser för medarbetarna, nyheter för specifika grupper, belysa inkluderande program och andra typer av initiativ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppmärksamma företagskulturen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Organisera anpassade upplevelser.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Organisera anpassade upplevelser","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Gör det möjligt för medarbetarna att komma åt personanpassade resurser och rollspecifika uppgifter och förstärk viktigt innehåll för att få det att stå ut inför rätt personer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fokusera på det som medarbetarna anser vara viktigast"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Samla in feedback från medarbetarna.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Samla in feedback från medarbetarna","videoHref":"","content":"<p>Samla kontinuerligt in feedback från alla medarbetarupplevelser för att kunna fatta rätt beslut och påverka engagemanget, produktiviteten och innovationen positivt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utför åtgärder som sätter människorna först"}],"arialabel":"Hantera förändringar med transparens.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Hantera förändringar med transparens","videoHref":"","content":"<p>Skapa en arbetsyta som kan utvecklas och växa med moderna berättande verktyg och främja företagets värderingar och identitet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se till att alla delar företagets vision, mål och prioriteringar"}],"itemsCount":12}

Se hur Viva Connections fungerar i praktiken

Titta på produktdemonstrationer och se hur Viva Connections är nyckeln till företagets medarbetarupplevelse.

Risken för att starkt engagerade anställda säger upp sig är 12 gånger lägre jämfört med anställda som inte känner engagemang. (Glint)1

Organisationer med starkt engagerade anställda är 21% mer lönsamma. (Gallup)2

På de mest innovativa företagen uppger 70% av de anställda att de har en stark känsla av tillhörighet. (Microsoft)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Skapa bästa möjliga förutsättningar för anställda och team

Viva Connections är en del av Microsoft Viva, plattformen för medarbetarupplevelser där medarbetare får hjälp med att samarbeta, fokusera, lära sig och utvecklas på jobbet.

1. Hur ser en enkel definition av medarbetarengagemang ut? (glint.com)
2. The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction (gallup.com)
3. Skapa motståndskraft och upprätthålla innovationerna i en hybridiserad värld (Microsoft)