Skapa en ändamålsenlig kultur där team är inriktade på att nå resultat

Hjälp alla medarbetare att förstå sin roll och hålla koll på målsättningarna.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Inriktning

Skapa tydlighet och håll ögonen på målet i stor skala

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

Skapa tydlighet och håll ögonen på målet i stor skala

Hjälp medarbetarna och teamen fokusera på organisationens främsta mål och hjälp dem förstå sina roller och se till att de arbetar enhetligt och målinriktat.

Skapa, godkänn och fokusera på mål och nyckelresultat (OKR) på ett enkelt sätt

Skapa nya mål och nyckelresultat (OKR) eller kom igång med inbyggda mallar och definiera målsättningar så att alla nivåer kan jobba mot samma mål med arbetsflöden för godkännande och flexibla vyer.

Uppmuntra till en enhetlig och målinriktad arbetskultur

Få insikter om målsättningar i hela företaget med organisatoriska, team- och personliga vyer och få teamen att fokusera på dina viktigaste prioriteringar.

Koppla ihop projekt och uppgifter med mål och nyckelresultat (OKR)

Se hur teamets dagliga arbete påverkar organisationens viktigaste prioriteringar och koppla mål och nyckelresultat (OKR) till de arbetssystem som ditt team redan använder.

Rikta in team på resultat, inte produktion

Fokusera diskussioner, ge sammanhang och förenkla rapportering av framsteg med hjälp av anpassade instrumentpaneler och mål och nyckelresultat (OKR) som uppdateras automatiskt.

Se till att alla fokuserar på arbetet som är viktigast för resultatet

Gör det enkelt att visa och dela framgångar och aktivera avstämningar och puffar i Microsoft Teams. 

Presentera framgångar på möten

Dela framgångar, kontext, lektioner och kommande steg med medarbetarna med hjälp av anpassningsbara mallar för presentationer.

Hjälpa de anställda att fokusera

Koppla samman det dagliga arbetet med företagets och teamets målsättningar via interoperation med Teams, Azure DevOps, Jira, Asana, Tableau och andra appar.

Sätt målen först och främst

Uppmuntra till diskussioner och samarbete om målsättningar och hjälp alla att utvecklas på hybridarbetsplatsen.

Håll koll på jobbet

Skapa en målinriktad företagskultur med appen Viva Goals i Teams och Azure DevOps.

Uppmuntra till diskussioner om mål

Kommunicera, samarbeta och stäm av mål med tillägget för meddelanden i Teams-chatten.

Håll alltid koll på framgångarna

Öka synligheten för mål och framgångar med integreringar i viktiga arbetssystem såsom Teams, Azure DevOps, Jira, Tableau och ZenDesk.

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Definiera framgång","id":"define-success","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soK?ver=f487","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Definiera framgång","videoHref":"","content":"<p>Skapa nya mål och nyckelresultat (OKR) eller kom igång med inbyggda mallar och definiera målsättningar så att alla nivåer kan jobba mot samma mål med arbetsflöden för godkännande och flexibla vyer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa, godkänn och fokusera på mål och nyckelresultat (OKR) på ett enkelt sätt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Jobba mot samma mål","id":"ensure-alignment","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMu?ver=b5d1","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks and timing in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Se till att teamen arbetar mot samma mål","videoHref":"","content":"<p>Få insikter om målsättningar i hela företaget med organisatoriska, team- och personliga vyer och få teamen att fokusera på dina&nbsp;viktigaste prioriteringar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppmuntra till en enhetlig och målinriktad arbetskultur"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Koppla samman arbete och resultat","id":"connect-work-to-outcomes","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soN?ver=6690","imageAlt":"A list of Marketing projects in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":4,"name":"Koppla samman arbete och resultat","videoHref":"","content":"<p>Se hur teamets dagliga arbete påverkar organisationens viktigaste prioriteringar och koppla mål och nyckelresultat (OKR) till de arbetssystem som ditt team redan använder.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koppla ihop projekt och uppgifter med mål och nyckelresultat (OKR)"}],"arialabel":"Inriktning","id":"align","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n7Z?ver=52de","imageAlt":"Teamwide revenue goals in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Inriktning","videoHref":"","content":"<p>Hjälp medarbetarna och teamen fokusera på organisationens främsta mål och hjälp dem förstå sina roller och se till att de arbetar enhetligt och målinriktat.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa tydlighet och håll ögonen på målet i stor skala"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Omvandla insikter till åtgärder","id":"Turn-insight-into-action","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56xCF?ver=25b2","imageAlt":"A Teams message in a Planning channel sharing updates and a Viva Goals check-in module.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Omvandla insikter till åtgärder","videoHref":"","content":"<p>Gör det enkelt att visa och dela framgångar och aktivera avstämningar och puffar i Microsoft Teams.&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se till att alla fokuserar på arbetet som är viktigast för resultatet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Förenkla presentationer","id":"simplify-presentations","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMy?ver=c747","imageAlt":"A Platform Team Dashboard in Viva Goals displaying key updates, a graph showing progress over time, and trackable OKRs.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Förenkla presentationer","videoHref":"","content":"<p>Dela framgångar, kontext, lektioner och kommande steg med medarbetarna med hjälp av anpassningsbara mallar för presentationer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Presentera framgångar på möten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Koppla samman det dagliga arbetet med mål","id":"connect-daily-work-to-goals","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56FlP?ver=c77e","imageAlt":"A new project being added in Viva Goals and the dropdown open showing options to integrate Asana, Planner, Jira and Smartsheet.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Koppla samman det dagliga arbetet med mål","videoHref":"","content":"<p>Koppla samman det dagliga arbetet med företagets och teamets målsättningar via interoperation med Teams, Azure DevOps, Jira, Asana, Tableau och andra appar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälpa de anställda att fokusera"}],"arialabel":"Fokus","id":"focus","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soR?ver=63eb","imageAlt":"A Monthly Product Review document in Viva Goals being shared with a group in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Fokus","videoHref":"","content":"<p>Fokusera diskussioner, ge sammanhang och förenkla rapportering av framsteg med hjälp av anpassade instrumentpaneler och mål och nyckelresultat (OKR) som uppdateras automatiskt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rikta in team på resultat, inte produktion"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Använd Viva Goals i Teams och Azure DevOps","id":"use-viva-goals-in-teams-and-dzure-devOps","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soV?ver=d32f","imageAlt":"The Microsoft Viva options dropdown in Teams showing Relecloud, Viva Insights, Viva Goals, Viva Learning and Viva Topics.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Använd Viva Goals i Teams och Azure DevOps","videoHref":"","content":"<p>Skapa en målinriktad företagskultur med appen Viva Goals i Teams och Azure DevOps.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll koll på jobbet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kommunicera och samarbeta","id":"communicate-and-collaborate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soX?ver=14e6","imageAlt":"An employee sharing a Platform Team Dashboard over a Teams chat for review.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Kommunicera och samarbeta","videoHref":"","content":"<p>Kommunicera, samarbeta och stäm av mål med tillägget för meddelanden i Teams-chatten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppmuntra till diskussioner om mål"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Öka synligheten","id":"increase-visibility","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56xCI?ver=99be","imageAlt":"A New Key Result being added in Viva Goals with the dropdown open showing the option to integrate with Marketo, Planner, Power BI and more.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":12,"name":"Öka synligheten","videoHref":"","content":"<p>Öka synligheten för mål och framgångar med integreringar i viktiga arbetssystem såsom Teams, Azure DevOps, Jira, Tableau och ZenDesk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll alltid koll på framgångarna"}],"arialabel":"Integrera","id":"integrate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n81?ver=698c","imageAlt":"A Viva Goals objective being shared in a Teams chat.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Integrera","videoHref":"","content":"<p>Uppmuntra till diskussioner och samarbete om målsättningar och hjälp alla att utvecklas på hybridarbetsplatsen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sätt målen först och främst"}],"itemsCount":12}

Se hur Viva Goals fungerar

Ta en titt på kommande upplevelser som hjälper team att jobba tillsammans för att nå sina mål.

Funktioner och priser

Microsoft Viva i Microsoft 365

Ingår

i Microsoft 365- och Office 365-abonnemang för företag

Vissa funktioner för medarbetarupplevelsen ingår i Microsoft 365- och Office 365-abonnemang för företag.

Appar som ingår

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva engagemang

Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals 52,40 kr

användare/månad

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.

Alla funktioner för medarbetarupplevelse som ingår i Microsoft 365 samt:

 • OKR-arbetsflöden och -mallar
 • Delade OKR-instrumentpaneler
 • Integrering med viktiga verktyg och datakällor
 • Funktioner för enkel inloggning, datakryptering, efterlevnad med SOC 2 typ 2
 • Avancerade konfigurationer för mål och nyckelresultat (OKR) med anpassningsbar viktning och bedömningsvägledning

Appar som ingår

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva engagemang

 Spara 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Fullpris var 104,80 kr Nu 78,60 kr

användare/månad

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.

Allt i Viva Goals samt:

 • Viva Learning för att smidigt integrera åtkomst till utbildningsinnehåll på platser där medarbetarna redan tillbringar sin tid
 • Viva Insights för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet med datadrivna, sekretesskyddade insikter
 • Viva Topics för att ansluta, hantera och skydda kunskaper i hela din organisation

Appar som ingår

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva engagemang
 • MicrosoftViva Insights

 

Microsoft 365

Funktionerna med bockmarkeringar i den här kolumnen ingår i Microsoft 365- och Office 365-abonnemangen för företag.

Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals 52,40 kr
användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.

Förbättra affärsresultaten och medarbetarupplevelsen med en lösning för att ange och hantera mål som hjälper dina team att jobba enligt organisationens strategiska målsättningar.

 Spara 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Fullpris var 104,80 kr Nu 78,60 kr
användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.

Gör det möjligt för personer och team att göra sitt bästa var de än befinner sig med den fullständiga medarbetarupplevelsesviten.

Jämför funktioner i Microsoft Office-produkter
Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Goals

Ingår inte

Ingår

Ingår

Skapa, hantera, justera och anpassa arbetsflöden för mål och nyckelresultat (OKR) med mallar och automatiserade avstämningar

Ingår inte

Ingår

Ingår

Sätt fart på verksamheten med mål och nyckelresultat (OKR) med hjälp av en delad instrumentpanel och avancerade insikter

Ingår inte

Ingår

Ingår

Få med målen i det dagliga arbetets flöde med Viva Goals-appen i Teams och Azure DevOps samt meddelandetillägget i en Teams-chatt

Ingår inte

Ingår

Ingår

Se och uppdatera automatiskt mål och nyckelresultat samt projekt i de verktyg för projektledning och datahantering som du redan använder

Ingår inte

Ingår

Ingår

Få skala och säkerhet för företag med funktioner för enkel inloggning, datakryptering, efterlevnad med SOC 2 (säkerhetscenter) typ 2, sekretess i företagsklass och avancerade behörigheter

Ingår inte

Ingår

Ingår

Använd avancerade konfigurationer för mål och nyckelresultat (OKR) med anpassningsbar viktning och bedömningsvägledning

Ingår inte

Ingår

Ingår

Microsoft Viva Connections

Ingår

Ingår

Ingår

Anpassa Viva Connections med företagsanpassning

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa en central plats som är anpassad för medarbetarna

Ingår

Ingår

Ingår

Tillhandahåll en enhetlig kommunikationskanal för att sammanställa och dela viktig information

Ingår

Ingår

Ingår

Rikta kommunikations- och instrumentpanelsobjekt till enskilda personer eller grupper

Ingår

Ingår

Ingår

Framhäv det som är viktigt

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa en modern medarbetarupplevelse i din befintliga infrastruktur

Ingår

Ingår

Ingår

Integrering med partnerleverantörer och HR-system

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa adaptiva kort för att ansluta till dina befintliga program

Ingår

Ingår

Ingår

Microsoft Viva engagemang

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa och delta i communityn för medarbetare

Ingår

Ingår

Ingår

Publicera och fäst meddelanden

Ingår

Ingår

Ingår

Starta en mängd olika typer av konversationer

Ingår

Ingår

Ingår

Få insikter om engagemanget i communityn eller konversationer

Ingår

Ingår

Ingår

Publicera frågor, samarbeta för att ta fram lösningar och markera de bästa svaren

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa, upptäck och följ inlägg om händelseförlopp

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa, upptäck och följ händelser

Included

Kommer snart

Included

Kommer snart

Included

Kommer snart

Microsoft Viva Learning

Den här funktionen ingår delvis
Den här funktionen ingår delvis

Ingår

Viva Learning i Microsoft Teams

Ingår

Ingår

Ingår

Få åtkomst till de fullständiga Microsoft Learn- och Microsoft 365-utbildningsbiblioteken och de 125 mest populära LinkedIn Learning-kurserna2

Ingår

Ingår

Ingår

Söka, dela och chatta om utbildningsinnehåll

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa utbildningsflikar i Teams-kanaler

Ingår

Ingår

Ingår

Organisationsgenererat utbildningsinnehåll med SharePoint och Viva Learning

Ingår

Ingår

Ingår

Rekommendera innehåll och spåra rapporterat slutförandeförlopp

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Integrering med partnerinnehållsleverantörer

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Integrering med utbildningssystem

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Visa utbildningsinnehåll i Microsoft Search på Bing.com, Office.com och SharePoint.com3

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Lägg till utbildningsinnehåll i en kalender med förslagna tider

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Microsoft Viva Insights

Den här funktionen ingår delvis
Den här funktionen ingår delvis

Ingår

Personliga insikter med Viva Insights-appen i Teams och webbappar

Ingår

Ingår

Ingår

Personliga insikter i din e-post för daglig genomgång och e-postsammandrag var fjortonde dag

Ingår

Ingår

Ingår

Viva Insights-tillägg och infogade förslag i Outlook

Ingår

Ingår

Ingår

Personliga insikter (Premium) – möteskategori och öppningsgrad för e-post

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Planer för hälsosamt samarbete – schemalagda e-postmeddelanden, effektiva möten, återkommande tidsbokning, delad fokustid och mötesfria dagar

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Insikter för chefer för att leda starka team

Ingår inte

Ingår inte

Included

Insikter för ledare för att se trender i företaget

Ingår inte

Ingår inte

Included

Anpassade analysverktyg och acceleratorer

Ingår inte

Ingår inte

Included

Microsoft Viva Topics

Ingår inte

Ingår inte

Included

Sökkopplingar (indexobjekt)

Ingår inte

Ingår inte

Included

Hitta expertkunskap

Ingår inte

Ingår inte

Included

Ämneskort, sidor och center

Ingår inte

Ingår inte

Included

Ämneshöjdpunkter i SharePoint, Office och Microsoft Search

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Ämneshöjdpunkter i Teams, Outlook och Yammer

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Answer Concierge och sammanhangsberoende sökning

Ingår inte

Ingår inte

Included

Kommer 2023

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals 52,40 kr
användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Fullpris var 104,80 kr Nu 78,60 kr
användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.

Microsoft Viva Goals

Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Skapa, hantera, justera och anpassa arbetsflöden för mål och nyckelresultat (OKR) med mallar och automatiserade avstämningar

Ingår inte

Ingår

Ingår

Sätt fart på verksamheten med mål och nyckelresultat (OKR) med hjälp av en delad instrumentpanel och avancerade insikter

Ingår inte

Ingår

Ingår

Få med målen i det dagliga arbetets flöde med Viva Goals-appen i Teams och Azure DevOps samt meddelandetillägget i en Teams-chatt

Ingår inte

Ingår

Ingår

Se och uppdatera automatiskt mål och nyckelresultat samt projekt i de verktyg för projektledning och datahantering som du redan använder

Ingår inte

Ingår

Ingår

Få skala och säkerhet för företag med funktioner för enkel inloggning, datakryptering, efterlevnad med SOC 2 (säkerhetscenter) typ 2, sekretess i företagsklass och avancerade behörigheter

Ingår inte

Ingår

Ingår

Använd avancerade konfigurationer för mål och nyckelresultat (OKR) med anpassningsbar viktning och bedömningsvägledning

Ingår inte

Ingår

Ingår

Microsoft Viva Connections

Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Anpassa Viva Connections med företagsanpassning

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa en central plats som är anpassad för medarbetarna

Ingår

Ingår

Ingår

Tillhandahåll en enhetlig kommunikationskanal för att sammanställa och dela viktig information

Ingår

Ingår

Ingår

Rikta kommunikations- och instrumentpanelsobjekt till enskilda personer eller grupper

Ingår

Ingår

Ingår

Framhäv det som är viktigt

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa en modern medarbetarupplevelse i din befintliga infrastruktur

Ingår

Ingår

Ingår

Integrering med partnerleverantörer och HR-system

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa adaptiva kort för att ansluta till dina befintliga program

Ingår

Ingår

Ingår

Microsoft Viva engagemang

Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Skapa och delta i communityn för medarbetare

Ingår

Ingår

Ingår

Publicera och fäst meddelanden

Ingår

Ingår

Ingår

Starta en mängd olika typer av konversationer

Ingår

Ingår

Ingår

Få insikter om engagemanget i communityn eller konversationer

Ingår

Ingår

Ingår

Publicera frågor, samarbeta för att ta fram lösningar och markera de bästa svaren

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa, upptäck och följ inlägg om händelseförlopp

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa, upptäck och följ händelser

Included

Kommer snart

Included

Kommer snart

Included

Kommer snart

Microsoft Viva Learning

Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Viva Learning i Microsoft Teams

Ingår

Ingår

Ingår

Få åtkomst till de fullständiga Microsoft Learn- och Microsoft 365-utbildningsbiblioteken och de 125 mest populära LinkedIn Learning-kurserna2

Ingår

Ingår

Ingår

Söka, dela och chatta om utbildningsinnehåll

Ingår

Ingår

Ingår

Skapa utbildningsflikar i Teams-kanaler

Ingår

Ingår

Ingår

Organisationsgenererat utbildningsinnehåll med SharePoint och Viva Learning

Ingår

Ingår

Ingår

Rekommendera innehåll och spåra rapporterat slutförandeförlopp

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Integrering med partnerinnehållsleverantörer

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Integrering med utbildningssystem

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Visa utbildningsinnehåll i Microsoft Search på Bing.com, Office.com och SharePoint.com3

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Lägg till utbildningsinnehåll i en kalender med förslagna tider

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Microsoft Viva Insights

Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Personliga insikter med Viva Insights-appen i Teams och webbappar

Ingår

Ingår

Ingår

Personliga insikter i din e-post för daglig genomgång och e-postsammandrag var fjortonde dag

Ingår

Ingår

Ingår

Viva Insights-tillägg och infogade förslag i Outlook

Ingår

Ingår

Ingår

Personliga insikter (Premium) – möteskategori och öppningsgrad för e-post

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Planer för hälsosamt samarbete – schemalagda e-postmeddelanden, effektiva möten, återkommande tidsbokning, delad fokustid och mötesfria dagar

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Insikter för chefer för att leda starka team

Ingår inte

Ingår inte

Included

Insikter för ledare för att se trender i företaget

Ingår inte

Ingår inte

Included

Anpassade analysverktyg och acceleratorer

Ingår inte

Ingår inte

Included

Microsoft Viva Topics

Funktionsnamn

 

Microsoft 365

Microsoft Viva Goals Microsoft Viva Suite

Sökkopplingar (indexobjekt)

Ingår inte

Ingår inte

Included

Hitta expertkunskap

Ingår inte

Ingår inte

Included

Ämneskort, sidor och center

Ingår inte

Ingår inte

Included

Ämneshöjdpunkter i SharePoint, Office och Microsoft Search

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Ämneshöjdpunkter i Teams, Outlook och Yammer

Ingår inte

Ingår inte

Ingår

Answer Concierge och sammanhangsberoende sökning

Ingår inte

Ingår inte

Included

Kommer 2023

|

Med Viva Goals-licensen får du tillgång till Viva Goals-appen i Teams och Viva Goals-webbappen. Använd apparna för att göra följande:

 • Skapa, hantera, justera och anpassa OKR-arbetsflöden med OKR-mallar, automatiserade avstämningar och avancerade insikter.
 • Sätt fart på verksamheten med OKR med hjälp av delade instrumentpaneler och avancerade insikter.
 • Koppla samman arbete med resultat med hjälp av djup integrering med uppgifter, projekt och inbäddade OKR-vyer.
 • Integrera med viktiga verktyg som Teams, Slack och Glip för att få automatiska OKR-avstämningar.
 • Få skala och säkerhet för företag med funktioner för enkel inloggning, datakryptering, efterlevnad med SOC 2 Type II, sekretess i företagsklass och avancerade behörigheter.
 • Använd avancerade OKR-konfigurationer med anpassningsbar viktning och bedömningsvägledning.

Viva Goals finns som en app i Microsoft Teams och som webbapp. Viva Goals-webbappen har inga förhandskrav. Kunder kan köpa och använda Viva Goals med webbappen utan andra Microsoft-produkter eller Microsoft-prenumerationer.

 

En Microsoft Teams-produktlicens krävs för att kunna använda Viva Goals-appen i Teams. Teams kan licensieras med:

 • Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5, A5.
 • Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5.
 • Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium.
 • Microsoft SharePoint K, abonnemang 1 eller abonnemang 2.

Microsoft förvärvade Ally.io, ett ledande OKR-företag, i oktober 2021. Med Viva Goals investerade Microsoft ytterligare i Ally.io-funktionerna för att förbättra integrationer med Microsoft Teams och bädda in Ally.io i Viva, Azure DevOps, Power BI, Microsoft Planner och Project. Det kommer att läggas till fler integreringar med en bredare uppsättning Microsoft 365-program och -tjänster utöver tredjepartsintegreringar.  En fullständig lista med dataintegreringar finns i Viva Goals-dokumentationen som du hittar här.

 

Microsoft har också investerat i Viva Goals för att kunna leverera skala och säkerhet för företagsbehov med funktioner som enkel inloggning, datakryptering, efterlevnad med SOC 2 Type II, sekretess i företagsklass och avancerade behörigheter.

Ja, Viva Goals är nu tillgängligt på Microsofts alla globala marknader.

Viva Goals har för närvarande stöd för sju språk: Engelska (USA, Storbritannien), franska (Frankrike, Kanada), spanska (Spanien, Mexiko) och portugisiska (Brasilien). Stöd för ytterligare cirka 40 språk kommer snart, och stöd för tyska planeras först.

Implementering och support

Dokumentation

Komma igång med Viva Goals i din organisation.

Integrering

Påbörja införandet redan i dag.

Support

Hitta hjälp- och utbildningsinnehåll om Viva Goals för anställda.

FastTrack

Få hjälp med att aktivera Microsoft Viva och de grundläggande funktionerna i Microsoft 365 som stöder medarbetarupplevelsen.

Komma igång med Viva Goals

A person wearing a headset smiling.

Hjälp enskilda medarbetare och team att prestera på topp

Viva Goals ingår i Microsoft Viva, plattformen för medarbetarupplevelser där medarbetare får hjälp med att samarbeta, fokusera, lära sig och utvecklas på jobbet.

*Spara 25 % när du köper före 1 januari 2023.

 1. När den betalda prenumerationen påbörjas varierar uppsägningspolicyerna beroende på din status som ny kund, produkt och domänval i Microsoft. Mer information. Du kan avsluta din Microsoft 365-prenumeration när som helst genom att gå till administrationscentret för Microsoft 365. När en prenumeration avslutas tas alla associerade data bort. Mer information om kvarhållning, borttagning och förstörelse av data i Microsoft 365.
 2. Kunder med en LinkedIn-företagsprenumeration har åtkomst till hela LinkedIn Learning-biblioteket.
 3. Minst en köpt licens krävs för att administratörer ska kunna aktivera Viva Learning-innehåll i Microsoft Search för hela klientorganisationen.