Trace Id is missing

Microsoft Surface garanti & skyddsplaner

Ett antal Microsoft-skyddsplaner hjälper ditt företag att komma igång snabbt när du distribuerar Surface och hjälper dig att fortsatt vara produktiv även när problem uppstår.

Ett gruppmöte i ett höghus.

Skydda din Surface-investering

Varje Surface har en garanti. För att maximera din Surface-investering kan du utvidga ditt garantiskydd och undvika oplanerade kostnader.

Garantiinformation

För att du ska kunna sova tryggt har varje Surface minst ett års Microsoft begränsad maskinvarugaranti.1 Din garanti täcker mekaniska fel,2 teknisk support7 (90 dagar programvarusupport och ett års maskinvarusupport) samt förbetalda returförsändelser. Ditt Surface-skydd startar samma dag som du köper din enhet. För att maximera din Surface-investering kan du utöka och utvidga ditt försäkringsskydd genom att välja en plan som passar din behov och den förväntade livslängden på din enhet.


Microsofts skyddsplaner sträcker sig längre än din Surface-hårdvarugaranti

Maximera livscykeln för dina Surface-enheter med utökad täckning och tjänster. Få support som stärker och hjälper din organisation när ni distribuerar Surface-enheter. Spara pengar och resurser samtidigt som ni minskar störningsmomenten.

  • Vår garanti och skyddsplaner inkluderar skydd mot mekaniska fel,2 vilket skyddar dina enheter om det skulle uppstå oväntade mekaniska fel.

  • Med Microsofts skyddsplaner täcks dina enheter även om det uppstår skador genom olyckshändelser2 vid hanteringen (skador orsakade av olyckor, spruckna skärmar eller strömtoppar).
  • SSD-kvarhållning6 innebär att du kan behålla datorns SSD-enhet under en servicehändelse, vilket ger dig mer kontroll över din sekretess, dina data och din säkerhet.

  • Genom att behålla den ursprungliga enheten minskar du den offentliga exponeringen av affärsinformation under en reparation. Om en borttagbar Surface SSD har manipulerats, så stänger enheten av strömmen via molnsäkerheten.

Jämför och välj den bästa skyddsplanen och täckningen från Microsoft

När du köper en Surface-enhet har du möjlighet att också köpa en Microsoft-skyddsplan som passar för ditt företag och som utökar din garantitäckning ytterligare.

En person tittar över axeln på någon som sitter vid ett kontorsskrivbord och håller på med skärmen på en Surface-enhet.
 
En kvinna arbetar på en Surface Studio 2 Plus i sitt hemmakontor
Två medarbetare interagerar med två Surface Laptop 5-enheter med en Hub 2S i bakgrunden
Tillbaka till flikar

Läs mer om Surface

Välj rätt Surface-enheter och skyddsplaner för ditt företag, eller ta reda på mer om vad Surface kan göra för dina anställda och din organisation.

Stöd för kommersiella Surface-enheter

Oavsett om du är småföretagare, en stor koncern eller ett utbildningsinstitut så har vi bekväma supportlösningar för att hjälpa dig hantera alla dina Surface-supportförfrågningar, både enskilt och i bulk. Det finns en rad olika verktyg och resurser tillgängliga för dig för en utmärkt upplevelse med dina Surface-enheter. • Friskrivningar
 • [1] Utan att det påverkar de juridiska (lagstadgade) rättigheter som du kan ha rätt till enligt din lokala lagstiftning, täcker Microsofts begränsade maskinvarugaranti din enhet i ett år från datumet för det ursprungliga köpet från Microsoft eller en auktoriserad återförsäljare. Vissa begränsningar gäller. Se avtalet för  Microsofts begränsade & maskinvarugaranti.
 • [2] Extra utökad försäkringstäckning för mekaniska fel och oavsiktliga skador vid hantering finns tillgängligt vid köp av Microsoft-skyddsplaner. I avtalet ingår extra täckning för mekaniska fel och det skyddet inleds när tillverkarens ursprungliga garanti löper ut och fortsätter under resten av perioden som visas på innehavarens inköpsbevis. Försäkring vid oavsiktliga skador från hantering aktiveras direkt i samband med köpet. Vissa begränsningar gäller för alla skyddsplaner. Se villkoren för ansvarsbegränsningen och tillämpliga undantag från skyddsplanen.
 • [3] Med Advanced Exchange Service (AES) skickar Microsoft dig en utbytesenhet innan vi tagit emot den berättigade och täckta enheten när du skickar in en tjänstbegäran för en berättigad Microsoft Surface för företag-enhet.  Advanced Exchange Service ingår utan extra kostnad med Microsofts begränsade maskinvarugaranti för följande företagsenheter: Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2, Surface Go 2, Surface Go 3, Surface Book 3, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro X, Surface Pro 9 och Surface Laptop Studio eller när den köps med en kommersiell Microsoft-skyddsplan.

  Avancerat utbyte är inte tillgängligt i Microsofts begränsade maskinvarugaranti, Microsofts utökade service för maskinvara eller Microsoft Complete för företag-abonnemang för Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 eller Surface Go 4.

  Avancerat utbyte är endast tillgängligt på vissa marknader. Vissa begränsningar gäller. Se garantisidan för Surface för företag för AES-villkor och en lista över marknader som stöds.
 • [4] Förfrågningar gällande ersättningsenhet nästa arbetsdag måste uppfyllas innan den tillämpliga tidsfristen för att kunna utnyttja denna tjänst. Dessutom är tjänsten ersättningsenhet nästa arbetsdag endast giltig från måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar.
 • [5] Service nästa arbetsdag är endast tillgänglig för Surface Duo 2. Vissa begränsningar gäller. Mer information om vilka marknader som stöds finns på garantisidan för Surface för företag och i villkoren för tjänsten nästa arbetsdag.
 • [6] Med SSD-kvarhållning har kunder möjlighet att ha kvar sin borttagbara SSD under servicehändelser utan extra kostnad. SSD-kvarhållning är endast tillgängligt för Microsoft Surface-enheter där SSD:n anges som borttagbar enligt de tekniska specifikationerna på produktens beskrivningssida. Microsoft rekommenderar att endast tekniskt lagda personer med den kunskap, erfarenhet och de verktyg som behövs utför SSD-borttagningen enligt Microsofts instruktioner. Om du öppnar och/eller reparerar enheten kan det uppstå elektriska stötar, skador på enheten, risk för brand- och personskador eller andra faror. Iaktta försiktighet om du utför reparationer själv. Vidare täcks inte eventuella resulterande skador på enheten eller komponenten av Microsofts begränsade maskinvarugaranti eller skyddsplanerna.
 • [7] När du köper en Surface-enhet eller någon av Microsoft-skyddsplanerna får du också support utan extra kostnad under lokala affärstider.
 • [8] Du kan bara köpa en Microsoft-skyddsplan från samma återförsäljare som sålde den ursprungliga enheten om en skyddsplan erbjuds av återförsäljaren.
 • [9] Om enheten repareras med en utbytbar komponent påverkar detta inte Microsofts begränsade garanti, dock täcks inte skador på enheten till följd av reparation som genomförs av någon som inte är Microsoft eller en behörig tjänsteleverantör av Microsofts garanti eller skyddsplan.
 • [10] Komponenter kan bytas ut på plats av kunnig tekniker med Microsofts vektyg och genom att följa Microsofts servicehandledning. Om du öppnar eller reparerar enheten kan det ge upphov till olika risker som elektriska stötar, skador på enheten, risk för brand- och personskador eller andra faror. Iaktta försiktighet om du utför reparationer själv. Vidare täcks inte eventuella resulterande skador som orsakas under Microsofts begränsade maskinvarugaranti eller en skyddsplan. Se Microsofts servicehandledningar på microsoft.com/download/100440.
 • [11] Mer information finns på aka.ms/SurfaceBizASPs.
 • Fotnoter
 • Microsoft-skyddsplaner till enheten måste köpas inom 45 dagar efter inköp av den ursprungliga enheten.

  Läs Villkoren& för alla skyddsplaner för begränsad ansvarsskyldighet och tillämpliga undantag för skyddsplanen.

  Microsofts utökade service för maskinvara och Microsofts utökade service för maskinvara, plus – dessa skyddsplaner klassas som ett tjänsteavtal enligt lokal lagstiftning.

  Microsoft Accidental Damage Protection klassas som en garantiprodukt enligt lokal lagstiftning.

Följ Microsoft Surface