Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft AI

เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติ

ประเมิน ทำความเข้าใจ และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ AI ของคุณ

เครื่องมือและกระบวนการที่แนะนำ

กระบวนการ

มาตรฐาน AI ที่รับผิดชอบของ Microsoft

เครื่องมือ

เทมเพลตการประเมินผลกระทบของ AI ที่รับผิดชอบ

แนวทาง

คู่มือการวางแผนกลยุทธ์ประสบการณ์ใช้งาน AI ของมนุษย์ (HAX)

เริ่มต้นใช้งานชุดเครื่องมือ

ค้นพบชุดคอลเลกชันทรัพยากรเพื่อช่วยคุณสร้างระบบ AI อย่างมีความรับผิดชอบ 

ชุดเครื่องมือ HAX สำหรับประสบการณ์ใช้งาน AI ของมนุษย์ (HAX)

สร้างผลิตภัณฑ์ AI ที่โต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ระบบ AI จะทำและลักษณะการทำงาน

กล่องเครื่องมือ AI ที่รับผิดชอบ

เข้าถึงเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์และระบบ AI ที่เชื่อถือได้
กล่องเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือ AI ที่รับผิดชอบ

เข้าถึงคอลเลกชันเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้งาน AI ที่รับผิดชอบได้ 
การฝึกอบรม

AI Business School

เรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนผลกระทบทางธุรกิจโดยการสร้างกลยุทธ์ AI ที่มีประสิทธิภาพในซีรี่ส์ความเป็นผู้นำออนไลน์นี้
เรื่องราวของลูกค้า

ดูนวัตกรรม AI ที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมต่างๆ

กลับไปที่ส่วนเรื่องราวของลูกค้า
เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างทักษะ AI ของคุณ

เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ

สำรวจผลิตภัณฑ์และบริการ AI

ความปลอดภัยของเนื้อหา Azure AI

ใช้ AI เพื่อตรวจสอบเนื้อหาข้อความและรูปภาพเพื่อความปลอดภัย

บริการ Azure OpenAI

นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่และ AI สร้างสรรค์ไปใช้กับรูปแบบการใช้ที่หลากหลาย

Azure Machine Learning

ใช้บริการ AI ระดับองค์กรตลอดวงจรชีวิตการเรียนรู้ของเครื่อง