Sao lưu thư mục trên PC với OneDrive

Tính năng sao lưu thư mục trên PC sẽ tự động đồng bộ các thư mục Màn hình nền, Tài liệu và Ảnh trên PC chạy Windows của bạn vào dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive. Các tệp và thư mục luôn được bảo vệ và sẵn dùng trên mọi thiết bị.

A tablet and a phone screen showing files and folders in OneDrive
Close-up of a person’s hand as they use a PC laptop to back up their Desktop, Documents, and Pictures folders with OneDrive

Dễ dàng sao lưu

Dễ dàng sao lưu các tệp của bạn lên đám mây. Thiết lập sao lưu thư mục trên PC và OneDrive sẽ tự động sao lưu và đồng bộ mọi tệp trong các thư mục Màn hình nền, Tài liệu và Ảnh của bạn.

Truy nhập các tệp trên PC của bạn mà không cần có PC

Các thư mục trên PC đã được sao lưu sẽ sẵn dùng trực tuyến và trong ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động để bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa tệp mọi lúc, mọi nơi.

Person standing in a kitchen using OneDrive on their mobile device
A person using a laptop, reviewing a document’s version history in OneDrive

Hoàn tác các thay đổi với lịch sử phiên bản

Dễ dàng xem và khôi phục các phiên bản trước đây của tệp trên OneDrive từ tối đa 30 ngày trong quá khứ.

Bảo vệ tệp khỏi các cuộc tấn công sử dụng mã độc tống tiền

Với đăng ký Microsoft 365, OneDrive sẽ phát hiện các cuộc tấn công sử dụng mã độc tống tiền và giúp khôi phục tệp của bạn tối đa 30 ngày sau cuộc tấn công.

Two people seated at a cafe, one of them is using a laptop

Tận dụng tối đa OneDrive với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 và nhận 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive, các ứng dụng Office mới nhất và quyền truy nhập không giới hạn vào các tính năng như Kho lưu trữ cá nhân cũng như phát hiện mã độc tống tiền và phục hồi.