Five college students sitting in an auditorium having a conversation. One of the students is holding a tablet device.

Mang theo tệp khi bạn tốt nghiệp

Di chuyển các tệp quan trọng nhất của bạn vào một tài khoản OneDrive cá nhân để bạn sẽ luôn có thể truy nhập và làm việc trên các tệp đó sau khi tốt nghiệp.

Lưu công việc để làm sau

Đừng để mất thành quả nỗ lực khi bạn tốt nghiệp. Di chuyển các tệp để bạn có thể quay lại với các tệp đó bất cứ lúc nào mình muốn.

Bảo vệ và sao lưu tệp

Nếu có sự cố xảy ra với thiết bị của bạn, hãy an tâm rằng mọi tệp của bạn đã được lưu trữ trong OneDrive.

Truy nhập tệp từ mọi thiết bị

Sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để tiếp tục ở nơi bạn bỏ dở, dù bạn đang ở đâu.