Podmínky a ujednání společnosti Microsoft týkající se dárků (digitálního zboží)


Tyto podmínky a ujednání společnosti Microsoft týkající se dárků (digitálního zboží) (tato „smlouva“) sjednávané mezi vámi a společností Microsoft Corporation (případně její pobočkou podle místa vašeho pobytu) (tvary zájmen „my“ a „náš“, případně „Microsoft“) popisují, jak můžete v zúčastněných obchodech společnosti Microsoft (souhrnně „zúčastněné obchody“) zakoupit a vyzvednout dárky v podobě digitálního zboží („dárky“). Podmínky této smlouvy přijímáte v okamžiku, kdy si v některém zúčastněném obchodě zakoupíte nebo vyzvednete dárek.

Smlouva obsahuje důležité podmínky vztahu smluvních stran. Zároveň jsou do ní začleněny naše podmínky prodeje a smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft. Ta zahrnuje podmínky, jimiž se řídí používání vašeho účtu Microsoft, a (pouze pro obyvatele USA) závaznou rozhodčí doložku a ujednání o vzdání se práva na připojení k hromadné žalobě, jež ovlivňují vaše práva při řešení případných sporů se společností Microsoft.

  1. Zakoupení dárku. Cena za dárek uvedená v okamžiku nákupu vám bude účtována ihned při dokončení daného nákupu. Společnost Microsoft nenabízí dorovnání cen v případě, že se cena v budoucnu změní. Je třeba určit jediného příjemce dárku, a to prostřednictvím e-mailové adresy. Jakmile dokončíte nákup, bude příjemci zaslán e-mail obsahující kód („kód“) pro vyzvednutí dárku. Pokud nevyberete jiné datum doručení, bude e-mail příjemci odeslán ihned po nákupu. Pokud je tato možnost k dispozici, můžete naplánovat doručení e-mailu s dárkem na datum vzdálené až jeden rok od data nákupu. Dárky lze zakoupit a vyzvednout pouze mezi uživateli v jedné zemi/oblasti a pouze v zúčastněných obchodech.
  2. Vyzvednutí dárku. K vyzvednutí dárku potřebuje příjemce platný účet Microsoft (nebo si musí vytvořit nový). Kód k vyzvednutí dárku může použít kdokoli, kdo má přístup k e-mailu s dárkem. Společnost Microsoft nemůže ovlivnit, zda se příjemce rozhodne vyzvednout dárek sám, nebo ho někomu předat. Kódy jsou jednorázové a lze je tedy uplatnit pouze jednou. Některé dárky mají omezenou platnost a příjemce je musí využít v uvedené lhůtě. Společnost Microsoft neodpovídá za ztrátu či krádež dárkového kódu, za jeho použití bez vašeho svolení ani za to, pokud platnost dárku vyprší před jeho vyzvednutím nebo využitím. K vyzvednutí a využívání dárku může být na straně příjemce nutné splnit určité požadavky na hardware nebo software, včetně připojení k internetu (za dobu připojení mohou být účtovány poplatky). Dárky mohou obsahovat další podmínky, které jste vy nebo příjemce povinni přijmout před tím, než příjemce může dárek použít. Darovaný obsah je určen pouze k osobnímu použití v souladu se zákonem.
  3. Nezletilé osoby. Dárky pro nezletilé osoby podléhají věkovým omezením platným pro digitální zboží („digitální zboží“) v zúčastněných obchodech a řídí se také bezpečnostními nastaveními funkce Microsoft Family. Tato omezení nezletilým brání v přístupu k dárkům, které nejsou schváleny pro jejich věk. Další informace o požadavcích na zabezpečení pro rodiny najdete na stránce https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Vracení zboží a refundace. Nákup dárku je možné zrušit a refundovat kupujícímu, a to do 14 dnů od nákupu nebo do okamžiku, kdy si příjemce dárek vyzvedne, podle toho, co nastane dříve. Příjemci dárků nemají nárok na refundaci ani období na rozmyšlenou. Berete na vědomí, že refundace jim nebude poskytnuta, s výjimkou případů stanovených zákonem.
  5. Oprávněný obsah. Darování je možné u vybraného digitálního zboží dostupného v zúčastněných obchodech. Dárkové předplatné digitálního zboží, je-li dostupné, platí pouze na období předplatného specifikované při nákupu. Po vypršení období předplatného bude mít příjemce dárku příležitost si předplatné prodloužit za cenu, která bude v té době nabízena v zúčastněných obchodech. Pokud se příjemce rozhodne v předplatném nepokračovat, bude předplatné ukončeno.
  6. Služby zákazníkům. S případnými otázkami nebo spory souvisejícími s nákupem nebo vyzvednutím dárku nebo s přístupem k účtu Microsoft a jeho používáním se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Microsoft.
  7. Pozastavení, ukončení, nemožnost vyplacení v hotovosti. Pokud porušíte podmínky této smlouvy, můžeme proti vám podniknout jakékoli kroky, které budeme pokládat za přiměřené, například pozastavit vám nebo ukončit možnost nakupovat či vyzvedávat dárky, nakupovat zboží z našich obchodů (včetně zúčastněných obchodů) nebo vám pozastavit či ukončit přístup k účtu Microsoft. Nákupem dárku pořizujete příslušný produkt nebo službu. Dárky a dárkové kódy nejsou směnitelné za hotovost ani určené k dalšímu prodeji a jsou neplatné tam, kde je to zakázáno.