Trace Id is missing

Publikováno: 30. července 2023

Datum účinnosti: 30. září 2023

Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft

Vaše soukromí

Váš obsah

Pravidla chování

Užívání služeb a podpora

Využívání aplikací a služeb třetích stran

Dostupnost služby

Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek

Softwarová licence

Platební podmínky

Smluvní strany, rozhodné právo a místo řešení sporů

Záruky

Omezení odpovědnosti

Podmínky specifické pro službu

Xbox

Obchod

Funkce rodinného účtu Microsoft

Skupinové zasílání zpráv

Skype, Microsoft Teams a GroupMe

Bing a MSN

Cortana

Aplikace a služby společnosti Microsoft

Zdravotní roboty

Digitální zboží

Úložiště Microsoft

Program Microsoft Rewards

Služba Azure

Microsoft Soundscape

Power Platform

Dynamics 365

Služby umělé inteligence

Různé

SDĚLENÍ

STANDARDNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACE

Zahrnuté služby

Subjekty uzavírající smlouvu jako afilace (pro placené služby v části oddílu 10(b))