Trace Id is missing

Porovnejte nabídky řešení pro správu práce

Microsoft Planner

Originally starting from Zahrnuto now starting from Zahrnuto

Zahrnuto Zahrnuto

v Microsoftu 365

 • Planner v Microsoftu 365 obsahuje:

 • Spolupráce v reálném čase, přidávání komentářů a sdílení pomocí aplikace Planner v Microsoft Teams nebo webové aplikace Planner

 • Vytváření a správa úkolů s bohatým obsahem s funkcemi, které zahrnují soubory, kontrolní seznamy a popisky

 • Úkoly jsou organizované do kategorií, Můj den, Moje úkoly a Přiřazené mně

 • Základní šablony plánu

 • Možnost zobrazit sestavy a řídicí panely

 • Zobrazení ve formě seznamu, mřížky a panelu

 • Grafy

 • Možnost zobrazit závislostí úkolů

 • Zabezpečení, dodržování předpisů, ochrana osobních údajů, přístupnost a podpora pro Microsoft 365

Dříve Project Plan 1

Planner Plan 1

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

měsíčně za uživatele

(roční předplatné s automatickým prodlužováním)*

 • Zahrnuje vše v Planneru v Microsoftu 365, a navíc:

 • Cíle projektu

 • Backlogy a sprinty

 • Prémiové šablony plánu

 • Sestavy2

 • Zobrazení časové osy (Ganttův diagram)

 • Závislosti úkolů

 • Kustomizace a integrace dat

Project Plan 3

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

měsíčně za uživatele

(roční předplatné s automatickým prodlužováním)*

 • Zahrnuje vše v Planner Planu 1, a navíc:

 • Copilot v Planneru (Preview)3

 • Historie úkolů

 • Roadmapy

 • Standardní hodnoty a kritická cesta

 • Možnosti vyžádání zdrojů

 • Řízení programu

 • Finanční údaje o projektu, sestavování rozpočtu a kalkulace nákladů

 • Pokročilé závislosti s indikátory lead a lag
 • Desktopový klient Projectu Online

 • Project Online

Project Plan 5

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

měsíčně za uživatele

(roční předplatné s automatickým prodlužováním)*

 • Zahrnuje vše v Project Planu 3, a navíc:

 • Řízení portfolia

 • Správa podnikových zdrojů

porovnat plány a ceny Microsoft Visia
 • Ikona zaškrtnutí pro částečně zahrnuto Ikony částečného zaškrtnutí označují, že funkce je částečně zahrnuta.
 • Ikony zaškrtnutí pro zahrnuto Ikony zaškrtnutí označují, že funkce je zahrnuta

Microsoft Planner

Originally starting from Zahrnuto now starting from Zahrnuto

Zahrnuto Zahrnuto

v Microsoftu 365

Organizujte týmovou práci a spravujte úkoly a plány v aplikaci Planner v Microsoft Teams nebo ve webovém prohlížeči.

Dříve Project Plan 1

Planner Plan 1

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

měsíčně za uživatele

(roční předplatné s automatickým prodlužováním)*

Efektivní realizace projektů a plánů s bohatým vykazováním, projektovými cíli, závislostmi, řízením lidí, backlogy a sprinty.

Project Plan 3

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

měsíčně za uživatele

(roční předplatné s automatickým prodlužováním)*

Plánujte a realizujte projekty s Copilotem v Planneru (verze Preview)3 a pokročilými možnostmi řízení projektu. Zahrnuje klient Project Online pro stolní počítače a Project Online.

Project Plan 5

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

měsíčně za uživatele

(roční předplatné s automatickým prodlužováním)*

Spravujte a optimalizujte svoje portfolia projektů s cílem určit priority iniciativ a provádět efektivní správu zdrojů. Zahrnuje klient Project Online pro stolní počítače a Project Online.

 • Ikona zaškrtnutí pro částečně zahrnuto Ikony částečného zaškrtnutí označují, že funkce je částečně zahrnuta.
 • Ikony zaškrtnutí pro zahrnuto Ikony zaškrtnutí označují, že funkce je zahrnuta
Funkce AI a Copilotu
This feature is included
This feature is included
Vytvářejte nové plány, nastavujte cíle, sledujte stav a reagujte na změny na základě vývoje projektů pomocí Copilotu v Planneru (verze Preview).
This feature is included
This feature is included
Jednoduché a jednotné prostředí pro správu úkolů, plánů a projektů
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Ve vyhrazených zobrazeních Moje úkoly a Můj den uvidíte svoje přiřazené úkoly v rámci základních plánů, z poznámek ze schůzek v Teams, úkoly z komponent Microsoft Loop a z dalších zdrojů.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Spolupráce
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Spravujte plány – včetně sdílení souborů, chatů, konverzací, schůzek a dalších funkcí – v aplikaci Teams.4
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Snadno přidávejte nové spolupracovníky a umožněte ostatním – i lidem mimo vaši organizaci – prohlížet nebo aktualizovat podrobnosti plánu, například úkoly.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Spolupracujte s účastníky a členy týmu na úpravách a aktualizacích seznamů úkolů, projektových harmonogramů a dalších elementů v reálném čase.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Pomocí zobrazení Lidé můžete zobrazit pracovní zátěž každého člena týmu na projektu, zjistit, komu je přiděleno více nebo méně práce, a vyrovnat práci přetažením úkolů a jejich přerozdělením.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Vytvářejte a prioritizujte úkoly v jejich backlogu, definovat sprinty a jejich datové hranice, přesouvejte úkoly mezi sprinty a jejich příslušnými backlogy a vytvářejte sestavy s těmito údaji.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Interoperabilita a integrace aplikací od Microsoftu s dalšími aplikacemi a řešeními
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Interoperabilita s Microsoft Outlookem.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Integrace s Microsoft Loop.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Integrace s Microsoft Viva Goals.5
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Interoperabilita se službami od Microsoftu a jinými službami pomocí Power Automate.6
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Plánování
This feature is partially included.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Vizuálně seskupujte úkoly se společnými atributy pomocí štítků a přidávejte konkrétní činnosti, které je třeba v rámci každého úkolu provést, pomocí kontrolních seznamů.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Pomocí zobrazení mřížky plánujte a spravujte projekty prostřednictvím uspořádaného seznamu úkolů.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Využijte zobrazení v panelu (s přednastavenými a vlastními panely úkolů) k vizuálnímu sledování projektových úkolů pro lepší plynulost a hladší průběh projektů.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Pomocí předpřipravených šablon snadno a rychle zahajujte svoje projekty.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Pomocí zobrazení časové osy (Ganttova diagramu) přehledně sledujte kalendářní data, zadání a vztahy mezi projektovými úkoly ve vizuální podobě časové osy.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Vytvářejte závislosti úkolů.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Zvýrazněte důležité úkoly, které vám pomohou stanovit priority zdrojů a úkolů, abyste práci dokončili včas pomocí kritické cesty.
This feature is included
This feature is included
Vytvořte si vlastní pracovní týden výběrem pracovních dnů a sledujte, jak se harmonogram projektu automaticky aktualizuje a plánuje práci ve vybraných dnech.
This feature is included
This feature is included
Pomocí historie úkolů rychle zjistěte nedávný pokrok nebo změny, které mají dopad na harmonogram.
This feature is included
This feature is included
Správa zdrojů, programu a portfolia
This feature is partially included.
This feature is included
Plánujte, realizujte a řiďte víc souvisejících projektů nebo iniciativ v rámci projektů k dosažení strategických cílů nebo obchodních cílů.
This feature is included
This feature is included
Vytvářejte pokročilé závislosti s indikátory lead a lag.
This feature is included
This feature is included
Pomocí zobrazení Zadání můžete pružněji definovat nutnou aktivitu v rámci daného časového úseku úkolu a s větší přesností u každého zdroje sledovat pracovní vzorce.
This feature is included
This feature is included
Rezervujte zdroje pro projekt a zajistěte, aby nebyly přetížené.
This feature is partially included.
This feature is included
Zobrazujte a porovnávejte využívání zdrojů ve všech projektech, abyste dokázali optimalizovat jejich přiřazování.
This feature is included
Vytváření sestav
This feature is partially included.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Vytvářejte vizuální interaktivní roadmapy, které graficky shrnují různé typy projektů v organizaci.
Jen pro čtení
Přístup jen pro čtení
This feature is included
This feature is included
Pomocí grafů můžete vizuálně sledovat a vyhodnocovat průběh projektu na řídicím panelu.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sledujte průběh projektů a stav zdrojů, programů a portfolií pomocí předdefinovaných a vlastních řídicích panelů a sestav.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Platforma
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Pomocí rozhraní API můžete přizpůsobit správu úkolů a projektů tak, abyste ušetřili čas a vyhověli specifickým potřebám.7
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Omezte opakování a zefektivněte dodržování předpisů díky automatizaci pracovních a obchodních procesů pomocí aplikace Power Automate.6
This feature is included
This feature is included
Nápady k projektu z libovolného místa v organizaci můžete zaznamenávat a posuzovat pomocí standardizovaného procesu.
This feature is included
This feature is included
Zabezpečení a dodržování předpisů
This feature is partially included.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Identifikujte rizika související s daty a spravujte požadavky na dodržování předpisů související s událostmi a aktivitami pomocí pokročilých možností Planneru.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Spravujte přístupy pomocí Skupin Microsoft 365.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Používejte plně nainstalovanou aktuální verzi klienta Project Online pro stolní počítače. Nainstalujte si aplikaci až na pět počítačů PC na uživatele.
This feature is included
This feature is included
Zvolte plán, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace souvisejícím se správou.
Aplikace Planner v Microsoft Teams nebo webová aplikace Planner
Aplikace Planner v Microsoft Teams nebo webová aplikace Planner
Project pro web8
Project Online Essentials9
Aplikace Planner v Microsoft Teams nebo webová aplikace Planner
Project pro web8
Project Online9
Klient Project Online pro stolní počítače10
Aplikace Planner v Microsoft Teams nebo webová aplikace Planner
Project pro web8
Project Online9
Klient Project Online pro stolní počítače10
Zpět na karty

Prozkoumejte zdroje informací k Microsoft Planneru

Více informací i novém Planneru

Získejte podporu a výukové materiály

Zobrazit chystané funkce pro Planner

Nejnovější informace o Planneru

 • [1] Po vypršení platnosti měsíční bezplatné zkušební verze vám bude účtován příslušný poplatek za předplatné. Vyžaduje se platební karta. Předplatné můžete kdykoli zrušit, abyste se vyhnuli účtování dalších poplatků.
 • [2] Vyžaduje předplatné Power BI.
 • [3] Konečná cena Copilotu v Planneru sice nebyla oznámena, ale uživatelé s licencí Project Plan 3 nebo Project Plan 5 si budou moct prohlédnout možnosti Copilotu v Planneru, jakmile bude zaveden v jejich organizaci.
 • [4] K používání Microsoft Teams vyžaduje předplatné Microsoftu 365.
 • [5] Vyžaduje předplatné platformy Viva Goals.
 • [6] Vyžaduje předplatné platformy Power Automate.
 • [7] Zobrazit podrobné informace o Projectu.
 • [8] Zobrazit podrobné informace o Projectu pro web.
 • [9] Zobrazit podrobné informace o Projectu Online.
 • [10] Zobrazit podrobné informace o klientu Project Online pro stolní počítače.
 • [11] Project Standard 2021 i Project Professional 2021 podporuje kanál pro dlouhodobou údržbu (LTSC).
 • [*] Uváděné ceny předplatných jsou za měsíc. Pokud jste globální správce nebo správce fakturace, je nutné při online nákupu přijmout roční závazek. Můžete se rozhodnout pro měsíční nebo roční platby. V Centru pro správu Microsoftu 365 se globální správce nebo správce fakturace může rozhodnout pro plán buď s ročním, nebo měsíčním závazkem. Všichni ostatní si můžou zakoupit měsíční předplatné online.

Sledujte Microsoft 365