Trace Id is missing

Zvládněte toho více s menšími prostředky – maximalizujte přínos investic do IT díky Microsoftu 365.

Další informace

Porovnání řešení pro správu projektů a jejich cen

  • Ikony částečného zaškrtnutí označují, že funkce je částečně zahrnuta. Ikony částečného zaškrtnutí označují, že funkce je částečně zahrnuta.
  • Ikony zaškrtnutí označují, že funkce je zahrnuta. Ikony zaškrtnutí označují, že funkce je zahrnuta.

Project Plan 1

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

měsíčně za uživatele

Project Plan 3

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

měsíčně za uživatele

Project Plan 5

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

měsíčně za uživatele

Domovská stránka Projectu

Můžete začít v centralizovaném zobrazení a snadno vytvářet nové projekty, získat rychlý přístup k nejdůležitějším projektům a otevírat projekty, na kterých jste naposledy pracovali.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zobrazení mřížky

Plánování a správa projektů pomocí uspořádaného seznamu úkolů

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zobrazení panelu

Vizuální sledování projektových úkolů pro větší plynulost a hladší průběh na předdefinovaných a vlastních panelech

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zobrazení časové osy (Ganttův diagram)

Přehledné sledování kalendářních dat, zadání a vztahů mezi projektovými úkoly ve vizuálním zobrazení časové osy

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Spolupráce a komunikace

Spolupráce na projektech pomocí Microsoft Teams

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Spoluvytváření dokumentů

Spolupráce s účastníky a členy týmu na úpravách a aktualizacích seznamů úkolů a projektových plánů, a to simultánněji

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Plánování projektů

Zahrnuje známé nástroje pro plánování, pomocí kterých můžete členům týmu přiřazovat úkoly projektu a dohlížet na plnění plánu pomocí různých zobrazení, jako je mřížka, panel a časová osa (Ganttův diagram).

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Vytváření sestav

Sledování průběhu projektů a stavu zdrojů, programů a portfolií pomocí předdefinovaných sestav

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Roadmapa

Vytvářejte vizuální interaktivní roadmapy, které graficky shrnují různé typy projektů v organizaci.

Přístup jen pro čtení

This feature is included
This feature is included

Odeslání časového rozvrhu3

Zaznamenávejte projektový a neprojektový čas strávený zpracováním výplat, fakturací a dalšími pracovními aktivitami.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Správa zdrojů

Můžete definovat projektový tým, vyžádat si zdroje pro projekt a přiřazovat těmto zdrojům úkoly projektu.

This feature is included
This feature is included

Desktopový klient

Využívejte plně nainstalovanou aktuální verzi desktopové aplikace Project. Jedna licence platí až pro pět počítačů PC na osobu.

This feature is included

Až na 5 osobních počítačích

This feature is included

Až na 5 osobních počítačích

Výběr a optimalizace portfolia

Modelováním různých scénářů portfolií můžete určovat nejlepší cesty na základě posouzení návrhů projektů a klíčových obchodních faktorů.

nezahrnuto

This feature is included

Řízení požadavků

Nápady k projektu z libovolného místa v organizaci můžete zaznamenávat a posuzovat pomocí standardizovaného procesu.

nezahrnuto

nezahrnuto

This feature is included

Plánování a správa podnikových zdrojů

Můžete si zobrazit a porovnat využívání zdrojů ve všech projektech, abyste dokázali optimalizovat jejich přiřazení.

nezahrnuto

This feature is included

Zahrnuté aplikace*4

Zvolte plán, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace souvisejícím se správou projektů.

Project pro web
Project Online Essentials3

This feature is included

Project pro web
Project Online
Desktopový klient Projectu Online

This feature is included

Project pro web
Project Online
Desktopový klient Projectu Online

Project Plan 1

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

měsíčně za uživatele

Project Plan 3

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

měsíčně za uživatele

Project Plan 5

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

měsíčně za uživatele

  • [*] Uváděné ceny jsou za měsíc. Pokud jste globální správce nebo správce fakturace, je nutné při online nákupu přijmout roční závazek. Můžete se rozhodnout pro měsíční nebo roční platby. V Centru pro správu Microsoftu 365 se globální správce nebo správce fakturace může rozhodnout pro plán buď s ročním, nebo měsíčním závazkem. Všichni ostatní si můžou zakoupit měsíční předplatné online.
  • [1] Časté otázky k Projectu, včetně Projectu Online Essentials, najdete na stránce s častými otázkami.
  • [2] K zahájení používání měsíční zkušební verze se vyžaduje platební karta. Délka zkušebního období se liší podle měsíce, ve kterém se zaregistrujete. Datum vypršení platnosti se zobrazí na stránce podrobností o zkušebním předplatném v Centru pro správu Microsoftu 365. Po vypršení platnosti měsíční bezplatné zkušební verze vám bude účtován příslušný poplatek za předplatné. Předplatné můžete kdykoli zrušit, abyste se vyhnuli účtování dalších poplatků.
  • [3] Plan 1 zahrnuje kromě Projectu pro web i funkce Projectu Online Essentials. Viz část Project Online v popisu služby projektu.
  • [4] Podrobnější informace o předplatných najdete v popisu služby Project.
Zpět na karty

Sledujte Microsoft 365