Porovnání řešení pro řízení projektů a jejich cen

Cloudová řešení Místní řešení

Hledáte další možnosti?

 

Project Online Essentials1


Vyzkoušet s partnerem

Project Plan 1

Project Plan 1 €8.40
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

Projekty rychle zahájíte a budete je moct snadno spravovat prostřednictvím webového prohlížeče.

Project Plan 3

Project Plan 3 €25.30
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

Snadno realizujte projekty s použitím nástrojů pro plánování prostřednictvím webového prohlížeče nebo desktopového klienta – volba bude na vás.

Project Plan 5

Project Plan 5 €46.40
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

Optimalizujte portfolio projektů, abyste dokázali určit prioritu činností a dosáhnout požadovaných výsledků, a to prostřednictvím webového prohlížeče nebo desktopového klienta – volba bude na vás.

Porovnání funkcí produktů Microsoft Office
Název funkce Project Plan 1 Project Plan 3 Project Plan 5
Funkce produktu      

Domovská stránka Projectu

Můžete začít v centralizovaném zobrazení a snadno vytvářet nové projekty, získat rychlý přístup k nejdůležitějším projektům a otevírat projekty, na kterých jste naposledy pracovali.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Zobrazení mřížky

Projekty můžete plánovat a spravovat pomocí uspořádaného seznamu úkolů.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Zobrazení panelu

Vizuální sledování projektových úkolů na předdefinovaných a vlastních panelech vám zajistí plynulost a hladší průběh projektů.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Zobrazení časové osy (Ganttův diagram)

Přehledné sledování kalendářních dat, zadání a vztahů mezi projektovými úkoly nabízí grafické zobrazení časové osy.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Spolupráce a komunikace

Spolupracujte na projektech s pomocí Microsoft Teams.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Spoluvytváření dokumentů

Spolupracujte s účastníky a členy týmu na simultánních úpravách a aktualizacích seznamů úkolů, projektových plánů a dalších dokumentů.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Plánování projektů

Zahrnuje známé nástroje pro plánování, s jejichž pomocí můžete členům týmu přiřazovat projektové úkoly a dohlížet na plnění plánu v různých zobrazeních, jako je mřížka, panel a časová osa (Ganttův diagram).

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Vytváření sestav

Sledujte průběh projektů a stavu zdrojů, programů a portfolií pomocí předdefinovaných sestav.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Roadmapa

Vytvářejte vizuální interaktivní roadmapy, které graficky shrnují různé typy projektů v organizaci.

Přístup jen pro čtení

Zahrnuto
Zahrnuto

Odeslání časového rozvrhu3

Zaznamenávejte projektový a neprojektový čas strávený zpracováním výplat, fakturací a dalšími pracovními aktivitami.

  Zahrnuto

Zahrnuto
Zahrnuto

Správa zdrojů

Můžete definovat projektový tým, vyžádat si zdroje pro projekt a přiřazovat těmto zdrojům úkoly projektu.

Nezahrnuto

Zahrnuto
Zahrnuto

Desktopový klient

Využívejte plně nainstalovanou aktuální verzi desktopové aplikace Project. Jedna licence platí až pro pět počítačů PC na osobu.

nezahrnuto

Included

Až na 5 osobních počítačích

Included

Až na 5 osobních počítačích

Výběr a optimalizace portfolia

Modelováním různých scénářů portfolií můžete určovat nejlepší cesty na základě posouzení návrhů projektů a klíčových obchodních faktorů.

nezahrnuto

nezahrnuto

Zahrnuto

Řízení požadavků

Nápady k projektu z libovolného místa v organizaci můžete zaznamenávat a posuzovat pomocí standardizovaného procesu.

nezahrnuto

nezahrnuto

Zahrnuto

Plánování a správa podnikových zdrojů

Můžete si zobrazit a porovnat využívání zdrojů v jednotlivých projekty, abyste dokázali optimalizovat jejich přiřazení.

nezahrnuto

nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuté aplikace*4

Zvolte plán, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace souvisejícím s řízením projektů.

Project pro web

Project Online Essentials3

Included

Project pro web

Project Online

Desktopový klient Projectu Online

Included

Project pro web

Project Online

Desktopový klient Projectu Online

Hledáte další možnosti?

 

Project Online Essentials1


Vyzkoušet s partnerem

* Uváděné ceny jsou za měsíc. Pokud jste globální správce nebo správce fakturace, je nutné při online nákupu přijmout roční závazek. Můžete se rozhodnout pro měsíční nebo roční platby. V Centru pro správu Microsoftu 365 se globální správce nebo správce fakturace může rozhodnout pro plán buď s ročním, nebo měsíčním závazkem. Všichni ostatní si mohou zakoupit měsíční předplatné online.
1. Časté otázky k Projectu, včetně Projectu Online Essentials, najdete na stránce s častými otázkami.
2. K zahájení používání měsíční zkušební verze se vyžaduje platební karta. Délka zkušebního období se liší podle měsíce, ve kterém se zaregistrujete. Datum vypršení platnosti se zobrazí na stránce podrobností o zkušebním předplatném v Centru pro správu Microsoftu 365. Po vypršení platnosti měsíční bezplatné zkušební verze vám bude účtován příslušný poplatek za předplatné. Předplatné můžete kdykoli zrušit, abyste se vyhnuli účtování dalších poplatků.
3. Plan 1 zahrnuje kromě Projectu pro web i funkce Projectu Online Essentials. Podívejte se na část o Projectu Online v popisu služby Project.
4. Podrobnější informace o předplatných najdete v popisu služby Project.