Trace Id is missing

Dostupnost služeb Power Platform a Dynamics 365

Osoba používající přenosný počítač

Naše globální síť datových center nabízí tři úrovně lokalizace, které vám pomohou splnit požadavky na rezidenci a suverenitu dat a dodržování předpisů.

Globální

Získejte přístup k hyperškálování a globálně propojeným cloudovým službám prostřednictvím veřejného internetu nasazeného z regionálních datových center společnosti Microsoft.

Místní

Řešte místní požadavky na rezidenci dat tím, že necháte všechny uživatele veřejného cloudu v zemi uchovávat jejich data v dané zemi.

Suverénní

Uchovávejte data v zemi rezidence. Získejte přístup k hyperškálovatelným cloudovým službám izolovaným od globálních cloudových služeb a nasazeným z místních datových center.

Společnost Microsoft s ohledem na informace uvedené na této stránce neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné, předpokládané, nebo zákonné. Předpokládané termíny a funkce jsou odhadované a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

Komunita

Spojte se s odborníky a kolegy a vyhledejte místní události.
 

Blog

Získejte nejnovější zprávy, tipy a přehledy pro modernizaci vašeho podnikání.

Dokumentace

Najděte zdroje informací pro uživatele, vývojáře a IT profesionály.
 

Sledujte Power Platform