Trace Id is missing

Vytváření vlastních vizualizací dat pro Power BI

Vizualizujte data po svém díky naší bohaté knihovně plně přizpůsobitelných opensourcových nástrojů pro vizualizaci dat. S pomocí sady vizuálů SDK Power BI můžete vytvářet vizualizace dat založené na známých knihovnách v jazyce JavaScript, jako třeba D3 či jQuery, nebo dokonce na skriptech v jazyce R. Průběžně testujte a laďte a vytvářejte balíčky do redistribuovatelných vizuálů pro použití se všemi produkty Power BI. Sdílejte vizualizace dat, které vytvoříte ve své organizaci, posílejte je svým klientům a zákazníkům nebo je sdílejte se všemi přes AppSource.

Osoba pracující na přenosném počítači

Začínáme s vizuály Power BI

1. Tvořte vlastní vizuály Power BI pomocí vývojářských nástrojů

Vytvářejte své datové vizualizace pomocí sady SDK vizuálů Power BI. Jedná se o opensourcový nástroj příkazového řádku, založený na NodeJS a dostupný na GitHubu.

2. Testujte, laďte a balte vlastní vizuály Power BI

Zjistěte, jak testovat a ladit své datové vizualizace, a připravte je na použití v Power BI Desktop nebo na distribuci prostřednictvím AppSource.

3. Zařiďte svým vizuálům Power BI certifikaci od Microsoftu

Díky certifikaci budete moci exportovat své vizuály do PowerPointu a zobrazovat je v e-mailech spolu s dalšími funkcemi.

4. Sdílejte své vizuály Power BI přes AppSource

Sdílejte své výtvory s celým světem a oslovte miliony uživatelů publikováním svých datových vizualizací přes AppSource.

Staňte se partnerem pro vizuály Power BI

Až se důkladně seznámíte s vizuály Power BI, využijte své odborné zkušenosti a prostřednictvím našeho partnerského programu AppSource nabízejte služby, jako jsou implementace a školení.

Osoba pracující s přenosným počítačem

Vyhledejte aplikace a doplňky vizuálů Power BI

Osoba, která si čte

Stáhněte si a přečtěte si pokyny

Osoba pracující s přenosným počítačem

Začněte publikovat své aplikace

Sledujte Power BI